Millogin työturvallisuutta kehitetään aktiivisesti koko henkilöstön voimin

Millogin sisäisessä prosessissa henkilöstöltä syntyy vuosittain tuhansia havaintoja ja satoja oivalluksia työturvallisuuden parantamiseksi. Vuonna 2022 painotamme työturvallisuustyössä niitä asioita, joissa milloglaiset ovat jo hyviä ja parannamme tiedonkulkua toimipaikkojemme välillä.

Millogilla työturvallisuutta kehitetään jatkuvasti ja yhdessä koko henkilöstön voimin. Tietoisella ja pitkäjänteisellä työllä yhtiöömme on rakennettu työkulttuuri, jossa työntekijät havainnoivat aktiivisesti mahdollisia työhön liittyviä vaaranpaikkoja ja pohtivat
parannusehdotuksia työtapoihin. Toiminta näkyy myös tuloksina, sillä työtapaturmien lukumäärä on vähentynyt viime vuosina.

Työturvallisuuspäällikkö Kimmo Salojoen mukaan viime vuonna Millogilla sattui 13 sellaista työtapaturmaa, joiden takia työntekijä oli pois töistä vähintään kolme päivää.

Henkilöstöä kannustetaan osallistumaan työturvallisuuden kehittämiseen myös liittämällä se osaksi koko henkilöstön yhteistä tulospalkkiota. Työntekijältä lähtöisin olevat, useimmiten kehittämiskohteisiin liittyvät työturvallisuushavainnot ovatkin yhtiössämme jo arkipäivää. Lisäksi milloglaiset kirjaavat ja jakavat sisäisessä prosessissa oivalluksia eli konkreettisia ehdotuksia, joiden avulla työturvallisuutta voidaan kehittää.

Salojoen mukaan erilaisia työturvallisuushavaintoja ja -oivalluksia tehdään kiitettävän aktiivisesti. Jo vuonna 2020 turvallisuushuomioita tehtiin 3 292 kappaletta ja viime vuonna luku kasvoi vielä 15 prosenttia.

– Kuluva vuosi ei näytä tässäkään taantumisen merkkejä, sillä jo alkuvuonna milloglaiset olivat kirjanneet lähes 1 000 työturvallisuushavaintoa ja 76 oivallusta, Salojoki kertoo.

Millogin työturvallisuuspäällikkö Kimmo Salojoki
muistuttaa, että työturvallisuuden kehittäminen
johtaa usein myös tehokkaampiin työtapoihin.

Hyvät käytännöt kiertoon

Tänä vuonna turvallisuushavainnoissa satsataan erityisesti työmenetelmiin liittyviin havaintoihin. Lisäksi kiinnitämme aiempaa enemmän huomiota niihin asioihin, jotka teemme jo nyt todella hyvin ja parannamme tiedonkulkua toimipaikkojemme välillä.

Vuoden alussa Millogissa käynnistyi sisäinen Kierrätä käytäntö -kampanja. Siinä kerätään tutun oivallusprosessin kautta yksittäisten toimipaikkojen työturvallisuutta lisääviä käytäntöjä kuukausittain vaihtuvilla teemoilla koko yhtiön hyödynnettäväksi.

– Työmenetelmiin liittyviä oivalluksia on tullut kiitettävästi ja niiden avulla on muutettu työtapoja tehokkaammiksi ja turvallisemmiksi. Kierrätä käytäntö -kampanjan statistiikkaa kerätään myös koko ajan, mutta sen osalta meillä on vielä parannettavaa, Salojoki kertoo.

Turvallisuuskierrokset keskustellen

Koska usein hyvin suunniteltu on turvallisesti tehty, viime vuonna Millogin toimipaikoilla otettiin käyttöön työn vaarojen arviointilista, jonka avulla työntekijät käyvät läpi mahdollisia vaaranpaikkoja työssään ennen tehtävän aloittamista. Tätä hyväksi koettua toimintaa on jatkettu myös tänä vuonna.

Työturvallisuutta on lisätty vuoden 2022 aikana myös uusien turvallisuuskierrosten avulla. Esihenkilö tekee kierroksen toimipaikalla työntekijän kanssa ja samalla keskustellaan, miltä asiat näyttävät työntekijän mielestä, missä on onnistuttu ja mitä voitaisiin
parantaa. Salojoen mukaan kierrosten tarkoituksena on kannustaa henkilöstöä oman työn kehittämiseen.

– Henkilöstö tekee turvallisuushavaintoja ahkerasti, ja nyt haastamme heitä havainnoimaan työn käytäntöjä vielä tarkemmin. Kannustamme suhtautumaan
kriittisesti siihen, miten asioita on ennen tehty sekä pohtimaan, voisiko niitä tehdä vieläkin paremmin tai turvallisemmin.

Turvallisuus yhdistyy laatuun

Milloglaisten turvallisuus niin töissä kuin työn ulkopuolellakin on yhtiössämme tärkeä arvo. Viime kädessä myös asiakkaamme hyötyvät turvallisesti tehdystä työstä ja työturvallisuuskulttuurin kehittämisestä. Salojoki muistuttaa, että laadukas työnjälki ja turvallisuus kulkevat tutkitusti käsi kädessä.

– Työturvallisuuteen satsaaminen vaikuttaa tekemiseen monin tavoin. Tapaturmattomuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sovitut aikataulut pitävät ja lopputulos on aina laadukasta, kun parhaat osaajamme pysyvät työkykyisinä. Työturvallisuuden kehittäminen johtaa usein myös tehokkaampiin työtapoihin, Salojoki sanoo.