Historia

Millog on syntynyt halustamme palvella Suomen puolustusvoimia entistä kokonaisvaltaisemmin. Vuosien saatossa olemme kasvaneet yhtiöperheeksi, joka tarjoaa kattavasti älykkäitä ja kestäviä palveluja viranomaisille ja yrityksille. Kun kyseessä on asiakkaidemme toiminnan turvaaminen, teemme kaikkemme sen toteuttamiseksi.  

Tutustu merkkipaaluihimme oheisen aikajanan kautta, ja lue myös historiaamme käsittelevä blogikirjoitus!

2004

Puolustusvoimien kunnossapidon AKKU-kehittämishankeen selvitystyö  käynnistyy valtioneuvoston selonteon linjausten pohjalta. Selvitystyössä esitetään maavoimille kunnossapidon kumppanuutta ja tilaaja-tuottajamallia. Selvitystyötä edelsivät aiemmin tehty korjaamopalveluiden KULPI-kumppanuushanke sekä kuljetuspalveluiden kehittämiseen tähtäävä KULPAKE-hanke.

2006

Millog Oy:n perustaa yrityskonsortio, johon kuuluivat Patria, Insta Group, Raskone, Sisu-Auto ja Oricopa. Perustamista edelsi Puolustusvoimien valtakunnallisen kunnossapidon kumppanuushankkeen jatkoselvitys eli KUJA-hanke. Hankkeessa selvitettiin mahdollisen strategisen kumppanuuden vaikutuksia organisaatioon, toimintamalliin ja kustannuksiin.

2008

Kumppanuushanke etenee toteutusvaiheeseen. Millog Oy ja maavoimat allekirjoittavat puolustusministeri Jyri Häkämiehen päätöksellä kesäkuussa 2008 kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on Puolustusvoimien toiminnan tehostaminen, kustannussäästöt ja kriisiajan huoltovarmuus.

2009

Maavoimien kunnossapitovastuulla olevan materiaalin kunnossapito siirtyy Millogille vuoden 1.1.2009 alusta. Sopimuksen myötä Millog vastaa Elektroniikkalaitoksen, Ajoneuvovarikon, Panssarivarikon, Kuopion Varikon, Lievestuoreen Varikon ja Tervolan Varikon kunnossapitotoiminnoista.

2010

Millog ostaa Patrian ja Instan optroniikkaliiketoiminnot ja ne sulautetaan osaksi Lievestuoreella toimivaa Millogin optroniikkayksikköä. Kustomoitua optroniikkaa, valonvahvistimia ja lämpökameroita hyödyntävät niin turvallisuus- ja maanpuolustusala kuin teollisuus ja tutkimuslaitokset.

2012

Millog ostaa asehuoltoa tekevän Oricopa Oy:n osakekannan sekä tamperelaisen Insta DefSec oy:n integrointiliiketoiminnan. Kokonaisuus jatkaa Millogin tytäryhtiönä Oricopa Oy:n nimellä. Yrityskauppa vahvistaa Millogin integrointiliiketoimintaa ja asemaa panssariajoneuvojen sekä muiden ajoneuvojen varustelijana sekä ajoneuvojen ja aseiden huoltajana.

2015

Kumppanuussopimusta laajennetaan kattamaan maavoimien joukko-osastojen korjaamojen kunnossapito, merivoimien kaluston kunnossapito ja kaksi maavoimien materiaalin varasto-osastoa. Strateginen kumppanuus mahdollistaa pitkäjänteisen ja kustannustehokkaan yhteistoiminnan ja valmiuden kehittämisen.

2016

Millog toteuttaa liiketoimintajärjestelyn, jolla Millogin optroniikkatuoteliiketoiminnan tuotekehitys ja myynti sekä Oricopa Oy:n integrointiliiketoiminta keskitetään uuteen tytäryhtiöön. Senop Oy aloittaa toimintansa 1.1.2016. Oricopan asehuolto jatkaa osana Millogia.

2017

Millog panostaa työtilojen modernisointiin tekemällä mittavia rakennusinvestointeja, kuten Riihimäen varustelu- ja tuotantohalli sekä Lievestuoreen tuotanto-, terminaali- ja optroniikkatilat. Myös Kajaanin ja Säkylän uudet korjaamot otetaan käyttöön.

2018

Millogin linjaa uuden strategian, joka nojaa kolmeen painopisteeseen: strategisen kumppanuuden syventäminen; tehokkuuden kasvattaminen, digitalisaation hyödyntäminen ja osaamisen kehittäminen sekä laajentuminen uusiin asiakkuuksiin ja liiketoimintoihin. Uusissa asiakkuuksissa tavoitteeksi asetetaan pitkäjänteinen yhteistyö yhteiskunnan kriittisiin toimintoihin ja infrastruktuuriin liittyvien toimijoiden kanssa.

 

2019

Millog allekirjoittaa ostosopimuksen Virve Tuotteet ja Palvelut Oy:n koko osakekannan ostamisesta Erillisverkot Oy:ltä. Kauppa tukee Millogin kasvustrategiaa ja laajentumista uusiin, pitkäaikaisiin kumppanuuksiin. Itsenäisen tytäryhtiön liiketoimintaan kuuluvat TETRA-verkkoihin soveltuvien päätelaitteiden myynti ja huolto. Turvallisen ammattilaisviestinnän ratkaisuja hyödyntävät muun muassa Puolustusvoimat, Poliisi, Hätäkeskuslaitos ja Rajavartiolaitos.

Millog laajentaa palvelujaan Puolustusvoimien ohella myös muille yhteiskunnan turvallisuuden kannalta kriittisille toimijoille, mikä tukee valittua kasvustrategiaa. Puolustusvoimat on edelleen yhtiön suurin ja tärkein asiakas, jonka kaluston ja toimintojen kehittämisessä Millog on tiiviisti mukana.

 

2020

Millog ostaa Oy Western Shipyard Ltd:n (WSY) koko osakekannan APX-Metalli Oy:ltä. Itsenäisenä tytäryhtiönä jatkavan WSY:n liiketoimintaan kuuluu laivojen ja kelluvien rakenteiden telakoinnit ja korjaukset. WSY:n osaaminen turvaa ja vahvistaa kotimaista meriteknistä huoltovarmuutta, ja sen asiakkaita ovat muun muassa Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Finferries ja Patria.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen valtuuttaa Puolustusvoimat allekirjoittamaan päivitetyn strategisen kumppanuussopimuksen Millogin kanssa. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen kokonaisarvo hinnoittelukaudelle 2021–2028 on noin 1,4–1,6 miljardia euroa. Pitkä sopimusjakso mahdollistaa kustannustehokkaan ja pitkäjänteisen yhteistoiminnan jatkumisen.

2021

Millog ostaa Laivakone Oy:n osakekannan. Itsenäisen tytäryhtiönä jatkavan yrityksen toimintaan kuuluvat laivojen, voimalaitosten ja teollisuuden koneiden sekä laitteistojen huoltopalvelut. Yrityskauppa laajentaa Millogin palveluvalikoimaa sekä lujittaa kotimaista huoltovarmuutta.

Millog ostaa Hämeen Diesel Oy:n koko osakekannan. Yritysosto jatkaa strategian mukaista kasvua ja palvelutarjoaman kehitystä. Itsenäisen tytäryhtiön palveluihin kuuluu diesel- ja bensiinimoottorien ja työkonevaihteistojen korjaukset sekä uusien ja peruskorjattujen vaihtomoottoreiden myynti.

2022

Western Shipyard Ltd, Laivakone Oy ja Hämeen Diesel yhdistyvät Millog Marine & Power Oy:ksi. Uusi tytäryhtiö tarjoaa Suomen laajimmat meritekniset palvelut saman katon alta kattaen myös moottori-, kone-, sähkö- ja hydrauliikkatyöt. Samalla päällekkäisten hallintojen poistaminen tehostaa koko Millog-yhtiöiden toimintaa.

Senop Oy ja Virve Tuotteet ja Palvelut (VTP) yhdistyvät. VTP liitetään Senopin aiempien toimintojen rinnalle Senop Communications -liiketoimintona. Yhdistymisen myötä Senop pystyy tarjoaa kokonaisvaltaiset turvallisen ammattilaisviestinnän ja optroniikan ratkaisut niin viranomaisille kuin yrityksille.