Varmista mittaustulokset ja laadun toteutuminen

Millogin testaus- ja kalibrointilaboratorio on mittausteknisen asiantuntemuksen edelläkävijä.

Yli 50 vuotta huipputason testaamista

Mittausten laatu ja laitteiston suorituskyky ovat kriittisessä roolissa lähes jokaisella toimialalla. Näiden varmistaminen vaatii mittausvälineitä, joiden tarkkuus ja mittausepävarmuus ovat tarkasti tiedossasi.

Millog testaa ja kalibroi kattavasti erilaiset optiset ja sähköiset mittauslaitteet aina sähköasentajan perustyökaluista tutkajärjestelmiin. Kalibroinnin lisäksi palvelumme sisältää mittauslaitekannan ja kalibrointitarpeen määrittelyt, spesifikaatioiden täyttymisen tarkistuksen sekä mittauslaiterekisterin ylläpidon. Tarvittaessa autamme myös vaativien mittausten tarkkuuden ja epävarmuuden hallinnassa.

Räätälöityä palvelua kaikkiin tarpeisiin

Kokonaisvaltainen kalibrointi- ja testauspalvelumme mahdollistaa mittaustenhallinnan toteutumisen yrityksessäsi. Autamme turvaamaan toimintasi laadun ja varmistamaan, että tuotteesi ja palvelusi täyttävät asiakkaiden ja sertifikaattien vaatimukset. Räätälöimme halutessasi palvelumme vastaamaan tarpeitanne ja sovimme tapauskohtaisesti testaamisen ja kalibroinnin sisällöstä.

Kalibrointitoimipisteemme sijaitsee Riihimäellä, ja kalibrointimme toteutetaan SFS-17025-standardin mukaisesti.

Testaus- ja kalibrointipalvelumme

Automaattinen testaus tarjoaa monia etuja manuaaliseen testaukseen nähden. Testauksen toistettavuus ja luotettavuus kasvavat, testaaminen nopeutuu ja inhimilliset tekijät saadaan minimoitua automatisoinnin avulla. Lisäksi testausraportti syntyy automaattisesti testauksen aikana syntyneistä mittaustuloksista.

Millog testaa erilaiset elektroniset piirikortit, yksiköt ja laitteistot automatisoidusti mittalaitteilla testausohjelman ohjaamana. Testausjärjestelmän laitteisto kootaan tapauskohtaisesti testaustarpeen mukaan. Testausohjelmisto pyritään luomaan NI-testaussovellusympäristöllä, mikäli poikkeavia vaatimuksia ei ole.

Palvelumme:

 • Testausspesifikaation suunnittelu tarvittaessa yhdessä asiakkaan kanssa
 • Testauslaitteiston (hardware) suunnittelu ja toteutus
 • Testausohjelmiston (software) suunnittelu ja toteutus
 • Testausjärjestelmämodifikaatiot

Millog kalibroi ja huoltaa kaikkien valmistajien sähkösuureita mittaavia mittauslaitteita. Kalibrointilaitteemme on jäljitetty sekä kansallisiin että kansainvälisiin suureisiin, ja tarjoamme kalibrointeja kymmenille eri laiteryhmille ja tuhansille laitetyypeille.

 • Kalibroimme esimerkiksi yleismittarit, oskilloskoopit, generaattorit sekä asennus- ja konetesterit aina yhteen kiloampeeriin tai 20 kilovolttiin saakka. Lisäksi kalibroimme muun muassa lämpömittareita ja -kameroita.
 • Kalibroinnin lisäksi palvelumme sisältää mittauslaitekannan ja kalibrointitarpeen määrittelyt, spesifikaatioiden täyttymisen tarkistuksen sekä mittauslaiterekisterin ylläpidon. Tarvittaessa autamme myös vaativien mittausten tarkkuuden ja epävarmuuden hallinnassa.
 • Kalibrointimme toteutetaan SFS-17025-standardin mukaisesti.

Säännöllinen kalibrointi on ainoa tapa varmistaa, että laitteiden mittausepävarmuus saadaan minimoitua. Kalibroidut mittalaitteet tuottavat tarkkoja tuloksia, joiden avulla laitteiston suorituskyky saadaan turvattua.

Olemme mittauslaitevalmistajista riippumaton organisaatio ja tuemme kaikkien mittauslaitevalmistajien laitteita. Teemme kehitystyötä keskeisimpien kansainvälisten  kalibrointilaboratorioiden kanssa.

Kalibroimme muun muassa:

 • RF-alueen mittauslaitteet 40 GHz:iin asti, sisältäen muun muassa signaaligeneraattorit, spektrianalysaattorit, RF-tehomittarit, sensorit sekä passiiviset komponentit (esim. suuntakytkimet, liittimet, vaimentimet, päätteet).
 • Aaltoputkikalibrointisarjat useille eri laippakoille taajuusalueella 2–40 GHz.
 • Koaksiaaliset kalibrointisarjat, sekä haluttaessa karakterisoimme niille erilliset korjauskertoimet taajuusalueella 9 kHz – 40 GHz.
 • Säteilyilmaisimet (ionisoimaton säteily) sekä sähkömagneettisten kenttien mittaamiseen soveltuvat mittauslaitteet STUK:in hyväksymällä 1,8 GHz:n mittaradalla. Palveluihimme kuuluvat myös vaativat erikoismittaukset sekä hajasäteily- ja tilojen vaimennusmittaukset.

EMC (Electromagnetic Compatibility) -testeillä varmistetaan elektronisten laitteiden ja järjestelmien häiriöttömyys ja yhteensopivuus toisten laitteiden ja järjestelmien kanssa.

Häiriösuojamittaukset auttavat löytämään mahdolliset virheet suojauksessa ja suunnittelemaan toimenpiteet suojauksen parantamiseksi.

Testaamme esimerkiksi nämä:

 • Ionisoimattoman säteilyn turvallisuusmittaukset
 • Häiriösuojattujen tilojen vaimennus:
  EMP- ja HPM-suodatinmittaukset
 • Hajasäteily eli TEMPEST
 • Kentänvoimakkuusmittareiden kalibrointi

Maapallon kehänopeus on pienempi napojen läheisyydessä päiväntasaajaan verrattuna. Testaammekin inertianavigointilaitteita leveyspiireillä 60 ja 70 astetta omalla testiasemallamme. Näin voidaan varmistaa laitteiden todellinen suorituskyky sekä virheetön toiminta.

Testiasemalla laitteisto voidaan testata kymmenien kilometrien pituisilla testiradoilla, sekä 0,006 asteen tarkkuudella suuntareferenssiin.

Perusteellisella testaamisella saamme esiin poikkeavuudet laitteiden toiminnassa ja varmennamme testien toistettavuuden.

Perusteellinen testaus varmistaa, että järjestelmät toimivat luotettavasti ja niiden suorituskyky pysyy korkealla tasolla kaikissa tilanteissa. Lisäksi testaaminen auttaa varautumaan erilaisiin vikatilanteisiin.

Suoritamme testauksia sekä evaluointi- ja suorituskykymittauksia optisille ja optronisille järjestelmille ja laitteistoille.

Testaamme muun muassa:

 • Lämpökamerat ja kamerat
 • Valovahvistimet
 • Laseretäisyysmittarit ja -osoittimet
 • Optiset tähystyslaitteet

Miksi Millog?

Miten voimme auttaa?

Soita meille, lähetä sähköpostia tai täytä oheinen lomake, niin suunnitellaan yhdessä sinulle sopiva ratkaisu.

Jari Aho

Tuotepäällikkö

Tuomas Haitto

Tuomas Haitto

Kalibrointiasiantuntija

Markku Riekkola

Myyntipäällikkö, Viranomaiset ja Teollisuus

Jani Peltonen

Myyntipäällikkö, viranomaiset ja teollisuus

Kerro meille tarpeistasi, niin otamme sinuun yhteyttä