Fortum – Pitkä kumppanuus takaa, että varavoimaan voi luottaa kaikissa tilanteissa

Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminta palvelee Suomessa ja Pohjoismaissa. Riihimäellä sijaitsevassa hyötykäyttölaitoksessa käsitellään yhdyskuntajätteitä ja vaarallisia jätteitä sekä kierrätetään ja jalostetaan muovia. Millog vastaa Riihimäen yksikön varavoimakoneiden ja palovesipumppujen kunnossapidosta. Hyvin toimiva yhteistyö on jatkunut lähes kymmenen vuoden ajan.

Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan Riihimäen yksikössä toimii muovijalostamo, korkealämpötilapolttolaitos sekä kaksi arinapolttolaitosta. Lisäksi laitoksessa tuotetaan kaukolämpöä ja sähköä alueen asukkaille ja kiinteistöille.

Yllättäviä tilanteita varten laitoksesta löytyy neljä varavoimakonetta, kaksi syöttövesipumppua ja kaksi palovesipumppua. Millog suorittaa näiden turvalaitteiden vuosi- ja määräaikaishuollot sekä hoitaa korjaukset myös vikatilanteissa. Yhteistyön pääpaino on vuosihuollossa, mutta Millog on auttanut Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoimintaa myös laitteiden modernisaatiossa.

”Aikaisemmin meillä oli laitteille useita eri toimittajia, mutta järjestely oli hankala. Millogilta olemme saaneet koko paketin.”

Timo Kapulainen, kunnossapitoinsinööri

– Aikaisemmin meillä oli laitteille useita eri toimittajia, mutta järjestely oli hankala ja aiheutti lisätyötä. Millogilta olemme saaneet koko paketin: kaikkien laitteiden huollon, varaosat sekä korjausehdotukset. Toiminnan laadukkuus helpottaa aikataulutusta ja tekee työn organisoimisesta tehokkaampaa. Se on arvokas asia myös oman työaikani kannalta, Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan kunnossapitoinsinööri Timo Kapulainen kertoo.

Koneiden huoltaminen laitevalmistajasta riippumatta on mahdollista Millogin monipuolisen osaamisen ansiosta. Kapulaisen mukaan sekä dieselkoneiden että sähköpuolen kunnossapitotaito tekee Millogin palvelusta luotettavaa. Ohjausjärjestelmien tuntemus ja varaosien toimitusvarmuus tuovat myös palveluun sujuvuutta.

varavoimakone yrityksen pihassa

Varavoimakoneiden kuntokartoitus

Varavoimakoneiden kuntokartoitus on kustannustehokas tapa lisätä tuotantosi varmuutta, ehkäistä katkoksia ja minimoida riskit.

– Kaikista tärkeintä on työn laatu, ja se on vastannut hyvin odotuksia. Voimme luottaa siihen, että turvalaitteemme toimivat, jos tulee tiukkoja tilanteita. Kun sähköverkostossa tulee esimerkiksi jakeluhäiriöitä, sähkövoimakoneet ovat meille todella tärkeitä. Huoltojen yhteydessä saamme Millogilta myös kattavan raportin laitteiden tilanteesta ja pysymme hyvin perillä tarvittavista toimenpiteistä. Yhteistyö rullaa eteenpäin todella vaivattomasti, Kapulainen kiittelee.

Pitkä yhteistyö naapureiden kesken

Pitkien kumppanuussuhteiden kehittäminen ja vaaliminen on Millogille tärkeää. Yhteistyö Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan kanssa onkin kestänyt jo liki kymmenen vuotta. Monipuolisen osaamisen lisäksi myös naapuruussuhde yritysten yksiköiden välillä on Kapulaiselle merkityksellinen.

– Millog on iso yritys, josta löytyy paljon asiantuntijuutta. Sen lisäksi on hienoa, että he toimivat Riihimäen varuskunnan alueella tässä lähellä. Minulle henkilökohtaisesti on mieltä lämmittävää ja arvokasta, että Millog työllistää paikallisia ammattilaisia. Se kasvattaa myös nuorten osaajien asemaa täällä Riihimäen seudulla, Kapulainen summaa.

Kysy lisää!

Markku Riekkola

Myyntijohtaja, Viranomaiset ja Teollisuus