Tampereen Vesi – Varavoimakoneen hankinnalla turvattiin puhtaan veden jakelu

Tampereen Vesi on Tampereen kaupungin liikelaitos, joka toimittaa talousvettä tamperelaisille ja Pirkkalaan vuosittain lähes 20 miljoonaa kuutiometriä. Liikelaitoksella on kohteita, joiden sähkösaanti on turvattava laajan sähkökatkon sattuessa varavoimakoneella. Millog toimi siirrettävän varavoimakoneen hankinnan ja elinkaarisuunnittelun tukena sekä auttoi teknisten vaatimusten määrittelemisessä.

Kuten monen muun yhteiskunnan kannalta kriittisen toimijan, myös Tampereen Veden tulee varautua laitoksissaan mahdolliseen sähkönjakelun katkeamiseen ja häiriöihin oman sähköntuotannon avulla.

– Hanke varavoimakoneen hankkimiseksi käynnistyi Millogin kanssa jo ennen sotaa Ukrainassa. Tarve varautumiseen oli tunnistettu, ja Millogin avulla asia konkretisoitui, kertoo Tampereen Veden projekti-insinööri Jenni Parviainen.

”Millogin asiantuntijat pystyivät huomioimaan koneen koko elinkaaren, jotta saisimme kestävän koneen.”

Jenni Parviainen, Tampereen Vesi

Tampereen Vesi käsittelee niin tamperelaisten kuin lähikuntienkin jätevedet. Ne puhdistetaan tehokkaasti ja palautetaan takaisin vesistöihin, luonnon kiertokulkuun.

– Niin arjessa kuin poikkeustilanteissakin talousveden pitää olla korkealaatuista. Vedenjakelun, viemäröinnin ja jätevedenpuhdistuksen toiminta on varmistettava. Oman varavoimakoneen hankinnalla pyrimme turvaamaan vedenjakelun poikkeusoloissa.

Millogin kokemus mahdollisti toimintaympäristön nopean ymmärryksen

Varavoimakoneen hankinnassa tulee ottaa huomioon toimintaympäristön yksilölliset haasteet. Vaikka vesilaitos oli Millogille uusi toimintaympäristö, vahva osaaminen varavoimasta näkyi asiakkaalle. Millogin asiantuntijat osasivat kysyä oikeita kysymyksiä, ja he ymmärsivät tarpeet nopeasti.

varavoimakone yrityksen pihassa

Varavoimakoneiden kuntokartoitus

Varavoimakoneiden kuntokartoitus on kustannustehokas tapa lisätä tuotantosi varmuutta, ehkäistä katkoksia ja minimoida riskit.

– Millogilla on useiden vuosien kokemus sähkövoimakoneiden hankinnasta, kunnossapidosta ja käytöstä sekä tuntemus laitetoimittajista. Asiantuntijat pystyivät huomioimaan koneen koko elinkaaren, jotta saisimme kestävän koneen, kertoo Parviainen.

Tampereen Veden siirrettävälle varavoimakoneelle määriteltiin tekniset vaatimukset koskien muun muassa päästöluokkia, työturvallisuutta, pohjavesien suojaamista ja huoltovarmuutta. Millog toimitti asiakkaalle tietoa luotettavista laitetoimittajista, joilla olisi resurssit vastata määriteltyihin ehtoihin. Tarjoukset arvioitiin yhdessä, jotta löydettiin vaatimukset täyttävä toimittaja.

– Millogissa arvostamme luotettavuutta, asiantuntijuutta sekä hyvää yhteistyötä. Yhteydenpito prosessin ajan oli sujuvaa ja nopeaa. Lisäkysymyksiä oli helppo esittää, ja pystyimme ottamaan yhteyttä puhelimitse aina tarvittaessa. Koko hankintaprosessi sujui ongelmitta ja saatiin vietyä aikataulussa maaliin, kiittää Parviainen.

Kysy lisää!

Markku Riekkola

Myyntijohtaja, Viranomaiset ja Teollisuus