Maakuljetuspooli – Millogin asiantuntijat kartoittivat maaliikenneterminaalien huoltovarmuutta

Suomen maaliikenneterminaalit ovat riippuvaisia sähkönsaannista, ja niiden sähkönsyötön varmistaminen on kriittistä. Millogin tutkimuksellinen asiantuntijaselvitys arvioi Maakuljetuspoolin ja Huoltovarmuuskeskuksen ohjaamana varavoiman nykytilaa sekä varautumista poikkeusoloihin osana maaliikenneterminaalien kansallista turvaamisratkaisua.

Huoltovarmuuskeskuksen Logistiikka 2030 -kehitysohjelma vahvistaa kriittistä logistista infrastruktuuria sekä logistiikkapalveluiden toimintakykyä ja -edellytyksiä Suomessa. Millogin kattava tutkimus kartoitti maaliikenneterminaalien sähkönsyötön varmistamista ja selvitti, millaisia varavoimaratkaisuja on mahdollista rakentaa sekä olemassa oleviin että uusiin terminaaleihin.

– Millog on valmiuden ja poikkeustiloihin varautumisen asiantuntija. He tekivät kohdekäyntejä ja haastatteluja logistiikkatoimijoiden terminaaleissa. Erittäin hyvä ja perusteellinen raportti antoi selkeän tilannekuvan siitä, missä huoltovarmuuden osalta mennään ja mitä pitäisi tehdä, Maakuljetuspoolin valmiuspäällikkö Arto Purkunen kertoo. Purkunen toimi hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana.

Maakuljetuspoolin sopijaosapuolia ovat Linja-autoliitto ry, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Suomen Taksiliitto ry, Yhteinen Toimialaliitto ry ja VR Yhtymä Oy. Maaliikenneterminaalien huoltovarmuusselvitys kilpailutettiin HILMAssa, ja Millogin tarjous valikoitui kokonaisuutena parhaaksi. Logistiikka 2030 -ohjelman hankkeita rahoittaa Huoltovarmuuskeskus.

”Erittäin hyvä ja perusteellinen raportti antoi selkeän tilannekuvan siitä, missä huoltovarmuuden osalta mennään ja mitä pitäisi tehdä.”

Arto Purkunen, Maakuljetuspooli

Ydintoiminnan varmistaminen sähkönsyötön häiriötilanteessa

Millogin tutkimuksellinen asiantuntijaselvitys vaati valtavan määrän asiantuntijatyötä. Millogin asiantuntijat toteuttivat kolmelle logistiikkatoimijalle strukturoidun kyselyhaastattelututkimuksen ja kävivät kuudessa maaliikenneterminaalissa perehtymässä ja esittämässä kohdekohtaisia lisäkysymyksiä.

– Millog esitti raportissaan havainnot ja johtopäätökset erittäin kattavasti. Varavoiman tilanne vaihtelee hyvin paljon eri puolella Suomea. Vanhassa maaliikenneterminaalissa ei ole välttämättä varavoimaa lainkaan, ja uusia rakentaessa tavoitteena olisi jatkuvuuden hallinnan kannalta hyvä huomioida varavoimaratkaisut jo suunnitteluvaiheessa kaikissa terminaaleissa, Purkunen toteaa.

Tilannekuvan selvityksen lisäksi tutkimuksen sivutuotteena syntyi konsepti myös nykyisten maaliikenneterminaalien varavoimaratkaisuista. Myös nykyisten maaliikenneterminaalien varautumista poikkeusoloihin kannattaa kriittisten toimintojen osalta parantaa, mikäli siihen on resursseja.

– Tulevaisuudessa kriittiset kohteet tulisi kansallisen logistiikkajärjestelmän turvaamiseksi kytkeä tiiviisti mukaan valmiussuunnitteluun. Tarvittaessa ratkaisuun olisi hyvä saada myös viranomaisohjausta. Yhteistyö Millogin kanssa sujui todella hyvin, ja Maakuljetuspoolin puolesta minulla on ainoastaan positiivista palautetta, kiittää Purkunen.

Kysy lisää!

Kari Relander

Kehityspäällikkö