Yhteistyö parantaa häiriönsietokykyä: kansainvälinen tapahtuma kokosi puolustus- ja turvallisuusasiantuntijat Helsinkiin

Messuvieraita ja näytteilleasettajia Millogin ja Senopin yhteismessuosastolla.

Varautuminen ja huoltovarmuus ovat nyt kaikkien agendalla. Puolustus- ja ilmailualan SecD-Day-tapahtuma kokosi yhteen suuren joukon asiantuntijoita eri puolilta maailmaa. Osallistujat olivat yksimielisiä siitä, että häiriönsietokykyä voidaan vahvistaa sujuvalla yhteistyöllä. Millog osallistui keskusteluihin varautumisen ja huoltovarmuuden erityisosaajana.

Turvallinen ja toimiva yhteiskunta on varmistettava myös poikkeusoloissa ja kriisitilanteissa. Tämä oli selvästi osallistujat yhdistävä päämäärä kansainvälisessä puolustus- ja ilmailualan tapahtumassa SecD-Dayssä, joka järjestettiin helmikuussa Helsingissä.

Viime vuosien tapahtumat ovat nostaneet yleisen turvallisuuden ja varautumissuunnittelun tärkeäksi puheenaiheeksi jokaisella sektorilla. Tähän ovat vaikuttaneet muun muassa Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys sekä maailmantilanne yleisesti. Vaikka puhe koronaviruksesta on vähentynyt, myös globaali pandemia luo edelleen keskusteluihin epävarmuuden pohjavireen.

Lisäksi organisaatioiden tulee nykyisin kyetä suojaamaan toimintansa sekä fyysisessä että kyberympäristössä. Näillä on yhteys toisiinsa, joten toimija, joka hallitsee kummatkin, on vahvoilla. Jos organisaatiolla itsellään ei ole osaamista kyberpuolustuksesta, on tärkeää hankkia kokenut kumppani. Millogin ydintä on toiminta yhteiskunnan kriittisten järjestelmien kanssa, ja meillä on myös kyky vastata asiakkaidemme kohtaamiin kyberuhkiin jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä.

Virtuaalisimulaatio kiinnosti monia

Ensimmäistä kertaa toteutetun SecD-Dayn järjesti Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry, ja kaksipäiväisen tapahtuman teemana oli ”Defence Market in the New Era”. Tapahtuma oli alan toimijoille arvokas tilaisuus verkostoitua. Suuri osallistujamäärä ja kansainvälisten vieraiden huomattava osuus osoittivat, miten ajankohtaisia käsitellyt aiheet olivat ja miten tervetulleita kasvokkaiset tapaamiset ovat koronavuosien jälkeen.

Millogin valmiusjohtaja Petri Seppälä piti SecD-Dayssä puheenvuoron siitä, miten varautumissuunnittelu hoidetaan Millogissa. Lisäksi tarjosimme messuosastollamme mahdollisuutta tutustua Leopard 2 -taistelupanssarivaunun kunnossapitoon VR-lasien avulla. Pystymme tukemaan virtuaalisimulaatioilla asiakkaidemme koulutus- ja huoltotoimintaa: voimme esimerkiksi kouluttaa organisaation henkilöstöä kaluston huollossa. Tapahtumakävijät saivat kokeilla Leopardin voimapaketin vaihtamista virtuaalitodellisuudessa, mikä herätti molempina päivinä suurta kiinnostusta.

Pohjoismainen yhteistyö turvaa kriittisiä toimintoja

Ukrainan sodan ja koronapandemian vuoksi organisaatiot tunnistavat aiempaa paremmin, millä tavalla niiden toimintaan vaikuttavat esimerkiksi kansainvälisten kuljetusten tai tuotantoketjujen häiriöt. Oman riskinsiedon vuoksi organisaatioissa on hyvä miettiä muun muassa huoltoverkoston laajuutta. Palveluiden saatavuus on varmistettava sellaisissakin tilanteissa, joissa rajat menevät syystä tai toisesta kiinni. Kotimainen yhteistyökumppani, kuten Millog, vahvistaa reagointikykyä.

Lue myös: Häiriötilanteet minimiin: kotimainen kumppani parantaa huoltovarmuutta ja kustannustehokkuutta

Millogiin otetaan usein yhteyttä, kun yritys alkaa miettiä, miten valmius- ja varautumissuunnitelma kannattaisi tehdä. Esimerkiksi teollisuusyrityksellä ei tavallisesti itsellään ole valmiutta kokonaisvaltaisen suunnitelman laatimiseen. Sen sijaan osa työtämme Millogilla on miettiä ”Entä jos..?” -kysymyksiä. Siten olemme askeleen edellä useimpia muita ja autamme varmistamaan yhteiskunnan toimivuuden myös tilanteissa, joita moni ei ole osannut vielä edes ajatella.

Näiden teemojen lisäksi keskustelimme SecD-Dayssä uusien ja vanhojen yhteistyökumppaneiden kanssa pohjoismaisesta ja EU-yhteistyöstä. Pohjoismaissa on tehty yhteistyösopimuksia, jotka parantavat yhteiskuntien häiriönsietokykyä ja turvaavat kriittiset toiminnot. Millog on osa pohjoismaista huoltoverkostoa, ja yhteistyötä helpottaa se, kun eri maiden organisaatiot oppivat tuntemaan toisensa sekä yhteyshenkilöt ja prosessit. Tätä tarkoitusta palveli osaltaan myös SecD-Day.

Hienon kokemuksen jälkeen odotamme jo seuraavaa SecD-Day-tapahtumaa ja kohtaamisia siellä!

Lue myös: Maakuljetuspooli – Millogin asiantuntijat kartoittivat maaliikenneterminaalien huoltovarmuutta

Toni Piispa

johtaja, viranomaiset ja teollisuus