Millog hakee vauhtia digikehitykseensä uudesta Digital Defence ekosysteemistä

Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämiseen tarvitaan yhteistyöhön, jakamiseen ja innovointiin kannustavaa toimintakulttuuria, muistuttaa Millogin tekninen päällikkö Petri Seppänen.

Digitalisaatiolla on kasvava rooli puolustus- ja turvallisuusratkaisuissa. Millog on osa uutta Digital Defence Ecosystem -verkostoa. jonka tavoitteena on luoda uusia suorituskykyjä ja digitaalisiin ratkaisuihin perustuvaa uutta liiketoimintaa puolustus- ja turvallisuusmarkkinoille yhteisen tutkimus- ja kehitystoiminnan kautta.

Millog on mukana uudessa digitaalisiin puolustus- ja turvallisuusratkaisuihin ja innovaatioihin keskittyvässä Digital Defence Ecosystem (DDE) -verkostossa. DDE tuo yhteen Suomen puolustus-, turvallisuus- ja siviiliteknologioiden eturivin yritykset ja tutkimuslaitokset tarkoituksena luoda uutta, merkityksellistä digitaalisiin ratkaisuihin perustuvaa liiketoimintaa puolustus- ja turvallisuusmarkkinoille.

Ekosysteemi juontaa juurensa teknologian murroksesta, minkä myötä digitalisaatiolla on kasvava rooli myös puolustus- ja turvallisuusratkaisuissa. Puolustustoimialalla kriittiseksi on noussut kyky hyödyntää ketteriä ja kehittyviä siviiliteknologioita. Lisäksi Suomi on hakenut Naton jäsenyyttä, ja sen odotetaan avaavan uusia ovia suomalaisen teknologia- ja kyberpuolustusosaamisen viennille.

Millogin teknisen päällikön Petri Seppäsen mukaan teknologian murros on samalla kulttuurin muutos; digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii yhteistyöhön, jakamiseen ja innovointiin kannustavaa toimintakulttuuria. DDE:n toiminnassa keskeistä onkin yhteinen tutkimus- ja kehitystyö, jonka pohjalta syntyy uusia suorituskykyjä, palveluja ja tuotteita. Ekosysteemi osallistuu aktiivisesti EU:n ja Naton uusimpiin puolustusteollisuuden aloitteisiin, kansallisiin veturihankkeisiin ja verkostoituu kansainvälisesti.

– Puolustusteknologia on perinteisesti kallista ja erilaisista vaatimuksista johtuen toiminnaltaan staattisempaa verrattuna siviilipuolen ratkaisuihin. DDE yhdistää pienet ja ketterät siviiliteknologiayritykset suurten puolustusteollisuuden toimijoiden kanssa ihan uudella tavalla, Seppänen sanoo.

Digitalisaatio asettaa uudenlaisia osaamisvaatimuksia

Millogin tavoite DDE:ssä on saada vauhtia ja suuntausta omaan digikehitystyöhön sekä tutkia uusia kasvun mahdollisuuksia. Lisäksi Millog tukee ekosysteemissä syntyvien uusien järjestelmien ja suorituskykyjen testausta.

– Samalla kehitämme omaa kyvykkyyttämme esimerkiksi tekoälyn hyödyntämisessä kunnossapidon ennakoinnissa, optimoinnissa ja tilannekuvassa sekä käytettävyyden varmentamisessa, Seppänen kertoo.

Millogin toimitusjohtajan Sami Pitkäsen mukaan Millogille DDE on mielenkiintoinen näköalapaikka digitalisaation uusimpiin kehityssuuntiin.

– Teknologian murroksen ja laitteiden digitalisoitumisen myötä myös kunnossapidossa ja elinkaarenhallinnassa tarvitaan uutta osaamista, työkaluja ja metodeja. Parhaiten näihin asioihin pääsee pureutumaan olemalla heti alusta saakka mukana eri järjestelmien kehitystyössä, Pitkänen sanoo.

Ytimessä asiakkaiden toiminnan turvaaminen

Millogin digitalisaatiokyvykkyyden kehityksen ytimessä on asiakkaiden toiminnan turvaaminen kaikissa olosuhteissa.

Suomen puolustusvoimien strategisena kumppanina Millogin osallistuminen ekosysteemin toimintaan on tärkeä osa osaamisen kehittämistä Puolustusvoimien tulevien teknologioiden ylläpitoa varten. Puolustusvoimien mukaan useiden tulevaisuuden suorituskykyjen nähdään olevan riippuvaisia digitalisaation mukanaan tuomista kyvykkyyksistä. Muun muassa meneillään olevat hankkeet, hävittäjä F-35:n hankinta sekä Laivue 2020, edistävät suorituskyvyn lisäksi digitalisaatiota ja system of system -kyvykkyyttä. Strategisena kumppanina Millog on mukana molemmissa hankkeissa.

– Millog on strategisena kumppanina yritys, jolla on toiminnan kautta laajaa osaamista Puolustusvoimista sekä meidän haasteistamme. Digitalisaation perimmäisenä tavoitteena on kehittää toimintaa, ja juuri käytännön osaamisen kautta Millog kykenee tuomaan merkittävää lisäarvoa Puolustusvoimien digitalisaation kehitystyöhön, toteaa Puolustusvoimien digitalisaatiojohtaja, eversti Jarkko Karsikas.

Millogin lisäksi DDE:n perustajajäseniin kuuluvat Millogin tytäryhtiö Senop sekä Patria, Insta, Saab Finland, Reaktor, Bittium, Unikie, GIM Robotics, Elomatic, Solita, Savox, Tampereen yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja VTT. Digital Defence Ecostystemin toiminta käynnistyi syksyllä 2022 ja ekosysteemi lanseerattiin virallisesti puolustus-, ilmailu- ja turvallisuusalan ammattitapahtumassa SecD-Dayssa 8.–9.2.2023. DDE:n koordinoinnista vastaa XD Solutions, ja se on myös yksi suomalaista vientiä edistävän Business Finlandin kasvumoottoreista.

Lisätietoja:
Petri Seppänen, Millog Oy tekninen päällikkö, Petri.Seppanen@millog.fi
Sami Pitkänen, Millog Oy toimitusjohtaja, sami.pitkanen@millog.fi

Millog Oy on kunnossapidon, materiaalipalveluiden sekä elinjakson hallinnan erikoisosaaja, jonka toiminta perustuu pitkäaikaisiin kumppanuuksiin. Ydinosaamistamme on teknisen kaluston ja järjestelmien kokonaisvaltainen huolto- ja kunnossapitotoiminta niin normaali- kuin poikkeusoloissa. Palvelemme toimialoja, joille valtakunnallinen turvallisuus, huoltovarmuus ja kumppanuus ovat kriittisiä menestystekijöitä. Yhtiöperheeseemme kuuluvat myös Millogin tyätäryhtiöt Senop ja Millog Marine & Power. Millog Oy on osa Patria-konsernia. Yhtiön pääomistajat ovat Patria Oyj ja Insta Group Oy.