Varmista järjestelmäsi toimintakyky ja suojaudu riskeiltä

Millog on johtamisjärjestelmä- ja kyberturvapalvelujen, järjestelmäintegraatioiden sekä vaativien verkkoratkaisujen asiantuntija, joka turvaa puolustussektorin, viranomaisten ja yritysten toimintaa kaikissa olosuhteissa.

Suojaa kriittiset resurssit ja varaudu uhkiin

Autamme asiakkaitamme löytämään ja ymmärtämään heidän järjestelmiinsä kohdistuvat riskit, kohdentamaan kriittisiä resursseja ja varmistamaan, että järjestelmät vastaavat myös tulevaisuuden tarpeisiin ja vaatimuksiin.

Olemme luotettava ja kotimainen toimija, jonka erikoisosaamista on järjestelmien toiminta- ja suorituskyvyn varmistaminen ensiluokkaisen kyberturvan, älykkään yllä- ja kunnossapidon sekä perusteellisen testauksen avulla.

Puolustusvoimien strategisena kumppanina tuotamme Maa-, Meri- ja Ilmavoimien sekä yhteisen johtamisen järjestelmien vaativan kunnossapidon, elinjaksonhallinnan ja logistiikan palveluita. Monipuolinen kokemuksemme takaa, että pystymme turvaamaan myös esimerkiksi teollisuuden tuotantojärjestelmien ja -verkkojen suorituskyvyn kaikissa olosuhteissa.

Olemme tukenasi joka vaiheessa
hankinnasta ylläpitoon

Hankepalvelut

Huomioimme kybersietoisuuden vaatimukset heti hankkeen alussa ja tarkennamme niitä koko hankkeen ajan. Asiantuntijatukemme auttaa tuottamaan mm. hankkeen kuhunkin vaiheeseen liittyvät ja hankkeen etenemisen myötä tarkentuvat kyberanalyysit, käyttötapauskuvaukset, arkkitehtuurikuvaukset sekä kyberuhkiin liittyvät toimintamallit.

Testaus- ja integraatiopalvelut

Testaus tuottaa havaintoja ja ratkaisuja ylläpidettävyyteen liittyvistä ongelmista ja haasteista. Järjestelmäintegroinnissa sovitamme eri tekniikoilla tai alustoilla toteutetut ohjelmistot ja järjestelmät toisiinsa. Integraatiotestausvaiheessa varmistamme, että toisiinsa integroidut järjestelmät toimivat yhdessä eivätkä aiheuta häiriötilanteita.

Käyttöönottopalvelut

Käyttöönottovaiheessa varmistamme, että järjestelmälle asetetut vaatimukset toteutuvat myös kybersietoisuuden osalta. Tietoturva- ja kyberanalyyseilla voidaan varmistua järjestelmän tietoturvallisuudesta heti käyttöönottovaiheessa. Järjestelmä voidaan mallintaa virtuaaliympäristöön, jossa voidaan simuloida järjestelmän toimintaa ja turvallisuutta, ja sitä voidaan hyödyntää testauksessa sekä järjestelmän opetus- ja harjoittelukäytössä. Ympäristöä voidaan hyödyntää myös puhtaan järjestelmän sormenjälkitunnisteiden luonnissa.

Ylläpitopalvelut

Älykkään ylläpidon tarkoituksena on varmistaa järjestelmän tietoturvallinen käyttö ja kybersietoisuus. Laite- ja ohjelmistopäivitysten seurannalla, testaamisella ja ylläpidolla seuraamme järjestelmän eri konfiguraatioiden tilaa ja varmistamme järjestelmän päivitysten ajantasaisuuden. Seuraamme järjestelmän laitteisiin tai ohjelmistoihin kohdistuvia kyberuhkia tai haavoittuvuuksia, sekä analysoimme uhkien vaikutusta järjestelmään.

Osaava kumppani yhdistää järjestelmät tietoturvalliseksi kokonaisuudeksi

Tietomurrot voivat aiheuttaa merkittäviä mainehaittoja ja taloudellisia tappioita. Kybervaikuttaminen ja -hyökkäykset ovat hankalia havaita, ja niistä toipuminen vie usein arvokasta aikaa. Siksi kybersietoisuus kannattaa varmistaa jo järjestelmien suunnitteluvaiheessa ja siitä tulee huolehtia jatkuvasti läpi järjestelmän elinkaaren.

Tuotekehitysympäristöjen riittävä tietoturva on elintärkeää, jotta vuotojen riski voidaan minimoida. Erilaisia sulautettuja laitteistoja ja automaatiojärjestelmiä sisältävä verkottunut tuotanto- tai johtamisjärjestelmä vaatii erityistä suunnittelua, jotta järjestelmän ylläpito on vaivatonta ja tietoturva kunnossa.

Kun kokonaisuus koostuu useiden eri laitetoimittajien laitteistoista, on ratkaisevaa, että järjestelmä rajapintoineen on dokumentoitu kattavasti ja sen hallinta on sujuvaa. Tällaisessa monitoimittajaympäristössä järjestelmästä tulee olla vastuussa Millogin kaltainen toimija, joka osaa yhdistää koko laitteistokannan yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Keskitetyllä ratkaisulla konfiguraationhallinta, yhteensopivuuksien varmistaminen ja hallitut päivitykset toteutuvat suunnitelmallisesti ja säännönmukaisesti.

Miksi Millog?

Lähestymme kyberturvaa käytännön kautta

Kyberosaamisemme ponnistaa pitkästä historiastamme tieto- ja muiden järjestelmien ylläpidon parissa. Lähestymme kyberturvaa aina käytännön ja käyttötapausten kautta – tiedämme, miten kyberturva kytkeytyy järjestelmien todellisiin toimintaympäristöihin ja käyttäjien arkeen.

Työmme keskiössä on aina asiakkaan palveleminen ja tämän etujen turvaaminen. Tutustumme perinpohjaisesti järjestelmien toimintaan, jotta voimme havaita myös epänormaalin toiminnan – johtuipa se sitten hakkeroinnista, fyysisestä häirinnästä tai hybridivaikuttamisesta.

Kyberturvan varmistamisessa olennaista on Millogin kaltainen kumppani, joka osaa hahmottaa laajojakin järjestelmäkokonaisuuksia ja tehdä toimenpiteitä, jotka palvelevat kokonaisuutta parhaiten. Yhteiskunnan kriittisten toimintojen ja järjestelmien turvaaminen on DNA:ssamme. Maailman muuttuessa olemme kasvattaneet kyberosaamistamme vastaamaan uusiin tarpeisiin ja uhkiin. Koska taustamme on fyysisen maailman ratkaisuissa ja käytännön järjestelmissä, ymmärrämme perusteellisesti, miten kybermaailma ja arkitodellisuus linkittyvät toisiinsa.

Kybersietoisuuden ja suorituskyvyn varmistaminen on jatkuva prosessi

Kybersietoisuus on jatkuva prosessi ja se on huomioitava koko järjestelmän elinkaaren ajan. Kivijalka onnistumiselle voidaan rakentaa jo hankittaessa järjestelmää. Tietojen palautettavuus ongelmatilanteissa mahdollistaa yritykselle nopeamman toipumisen. Järjestelmän normaali toiminta on tunnettava hyvin, jotta sen epänormaali toiminta voidaan havaita ja kybersietoisuus turvata.

Kyberpalvelumme auttavat varmistamaan järjestelmien toiminnan ja liiketoimintasi jatkumisen silloinkin, mikäli jokin ulkopuolinen taho yrittää tavalla tai toisella vaikuttaa järjestelmääsi. Huolehtimalla järjestelmien ja ohjelmistojen päivityksistä varmistamme kybersietoisuuden lisäksi ensiluokkaisen suorituskyvyn.

Määrittelemme oikean tietoturvan tason yksilöllisesti eri projektien vaatimusten mukaan sekä suunnittelemme kustannustehokkaimmat ja elinkaareltaan pitkäikäisimmät ratkaisut vaativiinkin tarpeisiin. Huomioimme toteutuksissamme myös energiatehokkuuden valitsemalla mahdollisuuksien mukaan tehovaatimuksiltaan mahdollisimman optimaalisia verkkolaitteita. Tarvittaessa tarjoamme käyttöösi Viestintäviraston hyväksymiä turvaluokiteltuja laitteistoja.

Kumppanisi kybersietoisuuden varmistamiseen

Ota yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai täyttämällä oheinen lomake.

Kari Relander

Kehityspäällikkö

  • +358 (0)40 315 7056

Markku Riekkola

Myyntipäällikkö, Viranomaiset ja Teollisuus

  • +358 (0)40 769 2130

Jani Peltonen

Myyntipäällikkö, viranomaiset ja teollisuus

  • +358 (0)40 487 4380

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä