Millog harjoittelee häiriönhallintaa ja yhteistoimintaa yritysten ja viranomaisten kanssa TIETO22-harjoituksessa 20.–22. syyskuuta

Helmikuussa aloitetun TIETO22-yhteistoimintaharjoituksen intensiivisin vaihe on alkanut tänään. Harjoituksessa yritykset ja viranomaiset harjoittelevat yhteistoimintaa kuvitteellisessa laajassa häiriötilanteessa. Harjoitukseen osallistuminen antaa Millogille mahdollisuuden harjoitella reagointia sekä toimintakyvyn turvaamista erilaisissa häiriötilanteissa.

Millog Oy harjoittelee 20.–22. syyskuuta järjestettävässä TIETO22-harjoituksessa häiriönhallintaa yhteistoiminnassa muiden yhteiskunnan turvallisuuskriittisten toimijoiden kanssa. Harjoituksessa erityishuomion kohteena on finanssiala, jonka rooli yhteiskunnassa esimerkiksi maksuliikenteen ylläpitäjänä on keskeinen. TIETO22:een osallistuu noin 500 henkilöä yli 160 organisaatiosta – mukana on tarkkailijoita ja osallistujia myös Ruotsista ja Virosta.

Huoltovarmuuskeskuksen vt. infrastruktuuriosaston johtaja Jarna Hartikaisen mukaan TIETO22 on kansainvälisestikin ainutlaatuinen kyberkriiseihin varautumisen yhteistoimintaharjoitus, jossa osallistuvista tahoista muodostetaan ikään kuin miniyhteiskunta. Yritykset ja viranomaiset harjoittelevat yhteistoimintaansa kuvitteellisessa laajassa häiriötilanteessa.
– Valmiussuunnittelun ja -harjoittelun avulla voimme hallita paremmin yhteiskunnan häiriötilanteita sekä varmistaa toiminnan jatkuvuuden ja tilanteesta toipumisen. Näin häiriöiden vaikutukset yhteiskuntaan ovat lyhytaikaisempia ja rajatumpia, Hartikainen kertoo.

Yksin kansallinen harjoittelu ei kuitenkaan riitä, vaan näiden lisäksi tarvitaan harjoituksia eri toimialojen välillä, toimialojen sisällä, toimitus- ja alihankintaketjuissa ja yritysten sisällä. Myös Millogille yhteistoimintaharjoitukseen osallistuminen on osa laajempaa harjoituskokonaisuutta. Jatkuva harjoittelu on tarpeen teknologian kehittyessä ja tilanteiden muuttuessa.
– Simulaatioharjoituksen monipuolinen viitekehys tarjoaa meille erinomaisen mahdollisuuden harjoitella reagointia erilaisiin häiriötilanteisiin. Olemme varautuneet turvaamaan toimintakykymme paitsi sotilaallisen uhkan toteutuessa, myös muissa yhteiskunnan toimintaa häiritsevissä tilanteissa ja olosuhteissa, kertoo Millogin valmiusjohtaja Petri Seppälä.

Lisätiedot: viestintäpäällikkö Maria Takalo, maria.takalo@millog.fi