Millogin yrityskulttuuri

Olemme sitoutuneet vastuulliseen liiketoimintaan

Yrityskulttuurimme kulmakiviä ovat turvalliset työolosuhteet, vastuullisten työ- ja toimintatapojen noudattaminen sekä laadukkaat ja testatut prosessit.

Huolehdimme ihmisistä, ympäristöstä ja laadusta

Me Millog-yhtiöissä haluamme olla reilu kumppani asiakkaille, työkavereille ja yhteistyötahoille. Toimimme avoimesti ja oikeudenmukaisesti, jaamme kiitosta sekä kannamme vastuuta toinen toistemme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

Vakavaraisena suomalaisena yrityksenä olemme luotettava työnantaja ja kumppani myös haastavina aikoina. Rakennamme vastuullista ja kannattavaa kasvua huolehtien siitä, että osaamisemme on arvokasta asiakkaillemme ja työntekijöillemme työtä riittää myös huomenna.

Työskentelemme turvallisesti

Tavoitteemme on, että meiltä lähdetään joka päivä terveenä kotiin. Koska yksikin tapaturma on liikaa, työturvallisuus on tärkeä osa strategiaamme sekä päivittäistä toimintaa ja johtamista. Noudatamme työturvallisuusohjeita, kouluttaudumme säännöllisesti sekä ennakoimme ja havainnoimme vaaranpaikkoja aktiivisesti.

Kampanjoimme turvallisten työolosuhteiden parantamiseksi ja kannustamme henkilöstöä työturvallisuushavaintojen tekemiseen osana koko työyhteisön yhteistä tulospalkkiota. Kaikki työntekijämme saavat taloon tullessaan perusteellisen työturvallisuuskoulutuksen ja heillä on voimassa oleva työturvallisuuskortti.

Pidämme huolta hyvinvoinnista ja jaksamisesta

Kun voimme hyvin, meillä on parhaat eväät onnistua. Tarjoamme henkilöstöllemme kattavat työterveyshuollon palvelut, työsuhdepolkupyörän sekä liikunta- ja kulttuuriedun. Työterveyshuollon ohella Auntie-palvelu tarjoaa puolestaan nopeasti matalan kynnyksen keskustelutukea työ- tai siviilielämän haasteisiin.

Sujuvoitamme työn arkea liukuvalla työajalla sekä tukemalla maukasta ja terveellistä lounasruokailua. Mukava etu on myös koko henkilöstä koskeva tulospalkkaus, jossa kerran vuodessa hyvästä työstä maksetaan ansaittu bonus. Tuemme henkilöstöämme huolehtimaan omasta terveydestään ja jaksamisestaan myös työajan ulkopuolella. Olemme myös savuton työpaikka.

Vaalimme reilua yrityskulttuuria ja osaamisen kehittämistä

Millog-yhtiöihin on mukava tulla töihin. Reilu johtaminen- ja Reilu työkaveri -valmennusohjelmamme auttavat meitä jokaista kehittämään vuorovaikutustaitojamme, itsetuntemustamme sekä ymmärrystä ihmisten erilaisuudesta. Tämä edesauttaa reilun yrityskulttuurimme toteutumista kaikissa tilanteissa joka päivä.

Uskomme koko työuran kestävään oppimiseen. Kannustamme työntekijöitämme syventämään omaa osaamistaan tarjoamalla monipuolisia ura- ja kouluttautumismahdollisuuksia. Jos työntekijä haluaa esimerkiksi syventää osaamistaan nykyisessä työssä, ottaa enemmän vastuuta tai vaikkapa vaihtaa paikkakuntaa, Urapolku-ohjelmamme auttaa rakentamaan reitin kohti henkilökohtaista ammatillista unelmaa.

Noudatamme jatkuvan parantamisen periaatteita

Panostamme asiakaslähtöisyyteen, vastuulliseen toimintaan, hyvään henkilöstökokemukseen sekä järjestelmälliseen työturvallisuuden ja laadun kehittämiseen. Kaikkea tekemistämme ohjaavat lain ja säädösten ohella eettiset ohjeet sekä Kiwa Inspecta Sertifiointi Oy:n auditoima laadunhallinta-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmä.

Toimimme Lean-periaatteen mukaisesti ja noudatamme jatkuvan parantamisen periaatetta kaikessa tekemisessä. Mittaamme laatua, ympäristövaikutuksia sekä asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä tavoitteellisesti, ja reagoimme mahdollisiin poikkeamiin välittömästi.

Huomioimme ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalle

Otamme ympäristönäkökulmat huomioon aina investoinneista ja suunnittelusta päivittäiseen työhön ja johtamiseen. Muun muassa raaka-aineiden ja energiankulutuksen vähentäminen, ympäristöosaamisen syventäminen, kierrätykseen panostaminen ja toiminnastamme syntyvien ympäristövaikutusten minimointi ovat keskeinen osa ympäristöpolitiikkaamme.

Ennakoimme jatkuvasti ympäristölainsäädännön muutoksia kehittämällä entistä parempia toimintatapoja yhdessä työntekijöidemme ja kumppaniverkostomme kanssa.

Tutustu Millog-yhtiöiden ympäristöpolitiikkaan ja eettisiin ohjeisiin

Me Millog-yhtiöissä olemme sitoutuneet vastuulliseen ja ympäristöä kunnioittavaan toimintaan kaikissa toimipaikoissamme. Sama arvomaailma yhdistää myös kumppaneitamme ja heidän alihankkijoitaan, jotka yhteistyömme myötä sitoutuvat toiminnassaan samojen tärkeiden eettisten periaatteiden kunnioittamiseen.

Sertifioitua laatua ja osaamista

ISO 9001 on kansainvälisesti tunnetuin laadunhallintastandardi, joka perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. Panostamme asiakaslähtöisyyteen ja järjestelmälliseen laadun kehittämiseen, mikä näkyy luotettavana palveluna asiakkaillemme.

ISO 9001 -sertifikaatti on myönnetty Millog Oy:lle, Senop Oy:lle ja Millog Marine & Power Oy:lle.

ISO 14001 on kansainvälisesti tunnetuin ympäristöjärjestelmästandardi, jonka avulla organisaatio voi kokonaisvaltaisesti ja tavoitteellisesti parantaa ympäristöasioidensa hallintaa ja edistää kestävää kehitystä. Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti ja vähentämään toimintamme haitallisia ympäristövaikutuksia niin omassa kuin tytäryhtiöidemme toiminnassa.

ISO 14001 -sertifikaatti on myönnetty Millog Oy:lle ja Millog Marine & Power Oy:lle.

ISO 45001-sertifikaatti antaa kansainvälisesti hyväksytyn viitekehyksen työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamiseen, työpaikan riskien vähentämiseen sekä terveellisempien ja turvallisempien työolosuhteiden luomiseen. Noudatamme työturvallisuusohjeita sekä ennakoimme ja poistamme mahdollisia riskejä, jotta jokainen työntekijämme pääsee terveenä kotiin.

ISO 45001 -sertifikaatti on myönnetty Millog Oy:lle.

Eurooppalainen EN 1090-1 -sertifikaatti, eli CE-merkintä, takaa kantavien teräsrakenteiden turvallisuuden ja henkilöstön pätevyyden sekä vapaan liikkuvuuden ja hyväksynnän ETA-alueella. EN 1090-1 -sertifikaatti on myönnetty tytäryhtiöllemme Millog Marine & Power Oy:lle, jonka laivoihin ja kelluviin rakenteisiin toimittamat tuotteet täyttävät sertifikaatin vaatimukset.

Nato AQAP 2110-sertifikaatti on ISO 9001 -laatujärjestelmän laajennus, jonka taustalla on puolustuslaitteiden ja -järjestelmien häiriöttömän toiminnan varmistaminen ja riskien minimointi. Standardin mukaista toimintaa edellyttää muun muassa Suomen puolustusvoimat.

AQAP 2110 -sertifikaatti on myönnetty Millog Oy:lle ja Senop Oy:lle.

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö (SVY) on myöntänyt Millog Oy:lle European Military Airworthiness Requirements (EMAR) -vaatimuksiin perustuvan huolto-organisaation toimiluvan. FIN.FIMAA.EMAR145-toimiluvalla Millog Oy on hyväksytty huoltamaan sotilasilmailun tuotteita, osia ja laitteita.

Myönnetty toimilupa täydentää sotilasilmailun TVJ-alan (Tiedustelu, valvonta ja johtaminen) huoltotoimintaluvan mukaista huoltotoimintaa, mahdollistaa huoltotoiminnan laajentamisen ja osallistumisen uusiin hankkeisiin.

Luottamus ansaittu