Millogilla on reilun johtamisen juhlavuosi

On kulunut yli viisi vuotta siitä, kun Millogilla aloitettiin ensimmäiset Reilun johtamisen valmennukset. Tänä vuonna starttaa jo kymmenes Reijo-ryhmä. Tulokset näkyvät päivittäisessä työssä.

– Olemme saavuttaneet ison kulttuurimuutoksen. Esimiesten taidot ja valmiudet sekä itsetuntemus ovat kehittyneet huomattavasti. Avoimuus on lisääntynyt ja asioita otetaan esille rohkeammin kuin ennen. Nämä kaikki ovat toivomiamme muutoksia esimiestyössä, henkilöstöjohtaja Marja Kuronen kertoo.

Joanna Asikainen Confiar Oy:stä on valmentanut milloglaiset esimiehet läpi Reilun johtamisen esimiesohjelman. Valmennus on saanut paljon kiitosta osallistujilta.

– On ollut ilo toteuttaa näitä valmennuksia, sillä yhteistyö on ollut kiinteää ja toimivaa. Esimiehet ovat laittaneet itsensä lähes poikkeuksetta likoon, kokemusvuosista riippumatta. Heillä on aito halu kehittyä esimiehinä, Joanna toteaa.

Reilua johtamista ja reilu työyhteisö

Tarve esimiestyön yhtenäiselle kehittämiselle tunnistettiin henkilöstölle tehtyjen kyselyjen perusteella. Suunnittelussa otettiin huomioon henkilöstön esittämä palaute sekä asioita, joissa esimiehet kaipasivat usein HR:n apua.

– Pohdimme tarkkaan, millaista johtamista Millogilla tarvitsemme ja haluamme. Avainsanoja suunnittelussa olivat esimiehen tavoitteellisuus, oikeudenmukaisuus, tuloksellisuus, aitous, välittäminen, suoruus, rehtiys ja rohkeus. Päädyimme siihen, että haluamme yritykseen reilua johtamista. Siitä saimme valmennusohjelmalle nimen, Marja sanoo.

Alusta lähtien oli selvää, että valmennus on käytännönläheistä ja siellä keskustellaan paljon avoimesti. Ryhmiin kootaan ihmisiä eri toimipaikoilta ja kaikilta organisaation tasoilta. Ryhmä kokoontuu kahdeksan kuukauden aikana kolme kertaa, ja jaksojen välissä tehdään paljon välitehtäviä. Myös johdettavilta pyydetään palautetta läpi ohjelman.

– Vahva painotus ihmisten johtamiseen ja vuorovaikutukseen oli onnistunut valinta eikä hienosäätöä kummempia muutoksia ole tehty, Joanna kommentoi.

Reijon edetessä esimiehiltä tuli toivomusta vastaavasta valmennuksesta asiantuntijoille ja työyhteisöille. Tästä saivat alkunsa Millogin Arvoa asiantuntijuudesta- ja Reilu työkaveri -valmennusohjelmat.

– On todella hienoa, että Millogilla annetaan yksilöille mahdollisuus kehittää omaa itsetuntemusta ja ymmärrystä ihmisten erilaisuudesta, sillä ne edesauttavat työn sujumista, työssä viihtymistä ja vaikuttavat suoraan työsuorituksiin ja sitä kautta totta kai Millogin menestymiseen, Joanna mainitsee.

Esimiesindeksistä eväitä jatkokoulutuksiin

Marjan mielestä Reijo on ollut taloudellisesti kannattava, vaikka satsaus on ollut iso. Numerot puhuvat puolestaan.

– On tärkeää, että olemme voineet jokaisen esimiesryhmän kohdalla varmistua kehittymisestä suhteessa ryhmän lähtötilanteeseen. Ensin on tehty lähtötilannekysely ja puoli vuotta valmennuksen jälkeen vaikuttavuuskysely. Esimies saa palautteen omilta johdettaviltaan ja hänen kanssaan käydään puhelimitse palautekeskustelu, hän kertoo.

– Vaikuttavuusmittaukset osoittavat, että esimiestyössä on tapahtunut kehittymistä. Jokaiselle arjessa reilua johtamista toteuttavalle esimiehelle kuuluu tästä iso kiitos! Marja lisää.

Vaikuttavuusmittauksen pohjalta on nyt kehitetty esimiesindeksi, jolla johtamisen tasoa mitataan Millogilla vuosittain ja seurataan, mitkä johtamisen osa-alueet vaativat kehitystä.

– Tietojen perusteella lanseeraamme esimiehille koulutustarjottimen, josta kukin voi valita omiin tarpeisiinsa sopivaa täsmäkoulutusta. Toki muu HR-työ kulkee siinä rinnalla ja tuemme omalta osaltamme esimiestä onnistumaan työssään, henkilöstöasiantuntija Minna Hyrylä kertoo.