Millog tekee toimintakoeammuntoja varusmiesten palvelusturvallisuuden varmistamiseksi

Millog huoltaa ja kunnossapitää strategisen kumppaninsa Puolustusvoimien kalustoa. Tärkeä osa prosessia on asejärjestelmien toiminnan varmistaminen, joka tehdään tarkasti sääntöjä, lakeja ja määräyksiä noudattaen.

Parolannummen Ruttanmäen ampumapaikalla kajahtaa ilmoille kovaääninen pamaus ja paineaalto heiluttelee tykin vieressä olevia lyhyeksi ajettuja ruohonkorsia. Käynnissä on toimintakoeammunta, jossa testataan ajoneuvoasenteisten jalkaväen asejärjestelmien toimintaa. Panssarihaupitsi K9:ään ladataan kipsitäytteinen ammus, joka osuu maalitaulun läpi bunkkeriin, missä se uppoaa hiekkaan ja liike pysähtyy.

– Ei täällä huvikseen tai ympäristöä kiusatakseen käydä ampumassa, vaan toimintakoeammunnalla on tärkeä merkitys asepalvelustaan suorittavien henkilöiden palvelusturvallisuuden kannalta. Haluamme varmentaa, että järjestelmät toimivat vaativien korjausten ja huoltojen jälkeen, eivätkä ne aiheuta henkilövahinkoja reserviläisille, asepalvelusta suorittaville tai Puolustusvoimien kantahenkilökunnalle. Pyrimme minimoimaan ammuntamäärät ja ampumisesta tulevat äänihaitat sekä ilmoitamme ammunnoista etukäteen laajasti ja hyvissä ajoin, kertoo Millogin Maajärjestelmien järjestelmäasiantuntija Mika Ilvesmäki.

Toimintakoeammuntaa tehdään Ruttanmäessä noin kymmenen kertaa vuodessa erityyppisille ajoneuvoasenteisille jalkaväen asejärjestelmille. Ammuntaa tehdään vain arkipäivinä virka-ajan puitteissa – ei viikonloppuisin tai pyhäpäivinä. Ennen ammuntaa asejärjestelmälle tehdään laaja tekninen tarkastus ja ensimmäinen laukaus ammutaan aina kaukolaukauksella. Ajoneuvoasenteisten jalkaväen asejärjestelmien toimintakoeammuntaa tehdään kahdessa Millog Oy:n toimipaikassa, Hattulassa ja Siikakankaalla.

Luvat kunnossa ja ympäristö huomioiden

Koko kunnossapitoprosessi toteutetaan tarkasti Puolustusvoimien ohjeistusten mukaan ja lainsäädännön määräämällä tavalla. Viime vuodesta lähtien toimintakokeita on tehty myös järeille 155 millimetrin K9-panssarihaupitseille, joita Puolustusvoimat hankki käytettyinä Etelä-Koreasta. Millog on tehnyt niille vaaditut kansalliset muutostyöt ja varmistanut tela-alustaisten tykkien alustan ja asejärjestelmän toimintakunnon monin eri tavoin. Laite on luovutettu asiakkaalle vasta sen jälkeen, kun toimintakoeammunnat on tehty ja laite on sen jälkeen vielä tarkastettu ja huollettu.

Ampumistoiminta on luvanvaraista, joten Millogilta löytyy asealan elinkeinolupa, ja jokaisella toimintakoeammuntaa tekevällä on oltava poliisiviranomaisen myöntämä aseenkäsittelylupa. Tarvittavat melumittaukset ja selvitykset on tehty asianmukaisesti ja ympäristöä kohdellaan kunnioittaen.

– Emme tee toimintakokeita ampumaradalla ollenkaan silloin, kun maa on kuiva tai alueella on voimassa ruohikko- tai metsäpalovaroitus. Emme käytä räjäyttäviä tai sytyttäviä ampumatarvikkeita. Radalle emme jätä mitään, vaan esimerkiksi ammusten kuoriosien kierrätyksen hoitaa Panssariprikaati. Bunkkerin hiekka seulotaan tarvittaessa ammuttujen ammusten kuorista ja käytetään uudelleen, Ilvesmäki toteaa.

Lähellä tehty toimintakoe säästää kustannuksissa

Hattulassa Ruttanmäen ampumapaikan ampumistoiminnasta vastaa aina Millog; Puolustusvoimat ei käytä ampumapaikkaa omiin ammuntoihinsa. Ruttanmäki sijaitsee hyvin lähellä Panssariprikaatin varuskunta-aluetta ja varuskunta-alueella sijaitsevaa Millogin Hattulan toimipaikkaa, joten toimintakokeiden tekeminen Ruttanmäessä on hyvin kustannustehokasta.

– Olemme erittäin tarkkoja siinä, että me emme aiheuta häiriötä tarpeettomasti, joten tiedotamme ammunnoista hyvissä ajoin esimerkiksi hätäkeskukseen, eri tiedotusvälineille sekä useille lähialueen asukkaille. Esimerkiksi erään hevostilan omistaja on kiitellyt tiedotuksesta, kun hän voi valmistautua ja laittaa hevoset talliin ammunnan ajaksi.

Millogin edustus on mukana myös Panssariprikaatin vuosittain järjestämässä lähistöllä asuville pidettävässä tilaisuudessa, jossa käsitellään ampumameluasioita ja vastataan asukkaiden kysymyksiin. Mutta miksi toimintakoeammuntoja ei tehdä sitten jossain kauempana, missä äänet eivät häiritsisi ketään?

– Kyse lienee kustannuksista ja niistä saatavista mahdollisista säästöistä. Hattulan toimipaikasta on lyhyt matka Ruttanmäen toimintakoeampumapaikalle suorittamaan palvelusturvallisuuteen tähtäävää ampumatoimintaa. Ehkäpä turvallisuusnäkökohdat ja kuljetuskustannusten pitäminen matalana auttavat sietämään ajoittaisen äänihaitan, kun määrät pidetään kohtuullisina ja tiedotuksesta huolehditaan, Ilvesmäki pohtii.