Millogille uusi työterveyden ja -turvallisuuden johtamisen laatusertifikaatti

Millogilla tehdään laatuauditointeja vuosittain ja kaikki toiminnot käydään läpi kolmen vuoden sykleissä. Tällä varmistetaan, että yritys kehittää systemaattisesti toimintaansa täyttääkseen laatustandardien vaatimukset.

Tänä syksynä kolme Kiwa Inspectan arvioijaa teki Millogilla kahden viikon aikana yhteensä noin 30 päivää arviointi- ja raportointityötä. Uuden mausteen laatuauditointiin antoivat ISO 45001 -standardin vaatimukset, jotka oli päätetty sisällyttää osaksi arviointia. Kyseinen standardi tarjoaa kansainvälisesti hyväksytyn viitekehyksen työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamiseen, työpaikan riskien vähentämiseen sekä terveellisempien ja turvallisempien työolosuhteiden luomiseen. Se edellyttää sekä ylimmän johdon sitoutumista että työntekijöiden osallistumista.

Syksyn auditointeihin osallistui arviolta 70 milloglaista, ja asiakasnäkökulmaa arviointeihin toivat puolustusvoimien nimeämät edustajat. 53-sivuiseen raporttiin listattiin paljon positiivisia havaintoja.

– Millog on saavuttanut jo aiemmin laatusertifikaatit ISO 9001 (laadunhallintajärjestelmä), ISO 14001 (ympäristöjärjestelmä) sekä AQAP 2110 Naton lisävaatimukset laadunvarmistukseen, joten tämän uuden sertifikaatin saavuttamisen myötä saimme neljännen sulan Millogin hattuun, kertoo Millogin laatu- ja turvallisuusjohtaja Sami Saloranta.

Hyvä tilaisuus miettiä omaa työtä

Saloranta on huomannut, että yleinen suhtautuminen laatuauditointeihin on muuttunut viime vuosien aikana. Jännitys ja pelko ovat saaneet väistyä kehittävän ja positiivisen otteen tieltä.

– Monelle jää auditoinnista fiilis, että oma työ on tärkeää ja sitä arvioidaan juuri sen takia. Se on myös hyvä tilaisuus pysähtyä miettimään omaa työtä. Joskus syntyy ahaa-elämyksiä, kun kertoo toiselle, miten ja miksi asioita tekee tietyllä tavalla, hän kuvaa.

Auditoinnissa ei maalata tulevaisuuden suunnitelmia, vaan siinä katsotaan pikemminkin peruutuspeiliin. Ulkopuolisten ihmisten tekemä tarkastelu voi herättää ihmisissä erilaisia tuntemuksia.

– Paras tulos saadaan, kun auditointitilanteessa toimitaan avoimesti. Meillä ei tarvitse auditointeja jännittää. Riittää, että on valmis kertomaan asioista ja varmistaa arvioijille pääsyn tarvittavaan tietoon.

Havainnot auttavat toiminnan kehittämisessä

Laatuauditointeja tehdään Millogilla vuosittain ja toiminnot käydään läpi kolmen vuoden sykleissä. Parhaimmillaan auditointi tuottaa erinomaisia havaintoja, jotka viitoittavat tulevaa toiminnan kehittämistä.

– Sertifikaatti on vahva näyttö siitä, että yritys työskentelee systemaattisesti tietyt vaatimukset täyttääkseen. Sertifioidulta yritykseltä on myös ”lupa” vaatia enemmän.

Nyt saatu ISO 45001 -standardi tukee Millogin strategiaa. Yritys kehittää jatkuvasti toimintatapoja ja työpaikan turvallisuutta.

– Ennakoimme vaaranpaikkoja ja poistamme riskitekijöitä toiminnassamme ja työympäristössämme. Koulutamme ja kannustamme henkilöstöämme omaksumaan turvallisuusajattelun osaksi päivittäistä toimintaa ja raportoimaan aktiivisesti vaaranpaikat ja kehityskohteet, Saloranta summaa.