6S käyttöön Millogilla

6S pohjautuu Japanissa kehitettyyn Lean-toiminnanohjausfilosofian 5S-työkaluun, johon Millogilla otettiin mukaan kuudes S korostamaan turvallisuutta ja hyvää työergonomiaa kaikessa tekemisessä.

Millog järjesti elokuun puolivälissä Lylyn toimipaikassaan 6S-valmennuspäivän. Pilottipaikkakunniksi valittujen Lylyn ja Kajaanin esimiehet pääsivät ensimmäisinä tutustumaan uuteen menetelmään.

Käyttöönottoprojektista vastuussa oleva projektipäällikkö Antti Salonen kertoo, että pilottien kokemusten perusteella Millogin 6S-työkalun käyttöönottotapaa ja ohjeistusta jalostetaan koko yritykselle soveltuvaksi. Toimintamalli viedään kaikkiin Millogin toimipaikkoihin vuoden 2019 aikana, jotta työnteosta saadaan turvallisempaa, sujuvampaa ja helpompaa.

”Sovimme yhteisistä standardeista, jotka käymme toimipaikan henkilöstön kanssa läpi ennen projektin aloittamista. Tavoitteena on osaltaan myös rakentaa yhtenäistä Millogia toimipaikkojen erityispiirteet hyväksyen. Tavoite on tässä paljon isommassa roolissa kuin itse työkalu”, Salonen sanoo.

6S-menetelmän kolmen ensimmäisen S:n toteuduttua Millogin toimipaikoilla turhat tavarat on siivottu pois työpisteistä, kaikki tarvittavat tavarat ovat löytäneet oman paikkansa ja paikat on putsattu siistiksi turvallisuusnäkökohdat joka vaiheessa huomioiden. Työkalun kaksi seuraavaa ässää varmistaa pysyvän asennemuutoksen ja hyvän toimintamallin säilymisen luomalla toimipaikoille rutiinit tekemiseen, ylläpitoon, kehittämiseen ja seurantaan. Viimeisenä S-kirjaimena, ja hyvin olennaisena asiana, on turvallisuudesta ja hyvästä työergonomiasta huolehtiminen kaikessa tekemisessä.

”Kyseessä ei ole yksittäinen suursiivous, vaan pysyvä muutos toimintatavoissa. Saamme helpotusta jokaisen työhön hyödyntämällä oikein toimipaikkojen kanssa työstettyä mallia”, Salonen kiteyttää.