Historia

Millog on syntynyt halustamme palvella Suomen puolustusvoimia entistä kokonaisvaltaisemmin. Vuosien saatossa olemme kasvaneet yhtiöperheeksi, joka tarjoaa kattavasti älykkäitä ja kestäviä palveluja viranomaisille ja yrityksille. Kun kyseessä on asiakkaidemme toiminnan turvaaminen, teemme kaikkemme sen toteuttamiseksi.  

2004

Kunnossapidon kumppanuuden taustalla ovat valtioneuvoston selonteon linjaukset. Puolustusvoimien kunnossapidon kehittämishanke AKKU käynnistyy. Selvitystyötä edelsivät jo aiemmin tehty korjaamopalveluiden kumppanuushanke KULPI ja kuljetuspalveluiden kehittäminen KULPAKE. Selvitystyössä esitetään maavoimille tilaaja-tuottajamallia ja kunnossapidon kumppanuutta.

2006

KUJA-hanke oli Puolustusvoimien valtakunnallisen kunnossapidon kumppanuushankkeen jatkoselvitys, jossa tutkittiin Puolustusvoimien oman toiminnan kehittämistä ja kunnossapidon kumppanoittamista teollisuuden toteuttamaksi. KUJA-hankkeessa selvitettiin mahdollisen strategisen kumppanuuden vaikutuksia organisaatioon, toimintamalliin ja kustannuksiin. Millogin perusti yrityskonsortio, johon kuuluivat Patria, Insta Group, Raskone, Sisu-Auto ja Oricopa.

2008

Kumppanuushanke etenee toteutusvaiheeseen, kun Millog Oy ja maavoimat allekirjoittavat puolustusministeri Jyri Häkämiehen päätöksellä kesäkuussa 2008 kumppanuussopimuksen. Puolustusvoimat tavoittelee kumppanuuden kautta toiminnan tehostamista, kustannussäästöjä ja kriisiajan huoltovarmuutta.

2009

Maavoimien kunnossapitovastuulla olevan materiaalin kunnossapito siirtyy Millogille vuoden 2009 alusta alkaen. Sopimuksen myötä Elektroniikkalaitoksen, Ajoneuvovarikon, Panssarivarikon, Kuopion Varikon, Lievestuoreen Varikon ja Tervolan Varikon kunnossapitotoiminnot siirretään Millogille, ja strateginen kumppanuus käynnistyy 1.1.2009.

2010

Kun Millog aloitti toimintansa, se osti Patrian optroniikkaliiketoiminnan, ja seuraavana vuonna myös Instan optroniikkatoiminnan. Nämä sulautetaan osaksi Lievestuoreella toimivaa Millogin optroniikkayksikköä. Kustomoitua optroniikkaa, valonvahvistimia ja lämpökameroita hyödyntävät niin turvallisuus- ja maanpuolustusala kuin teollisuus ja tutkimuslaitokset.

2012

Millog ostaa asehuoltoa tekevän Oricopa Oy:n osakekannan – näin yksi Millogin omistajayhtiöistä päätyy Millogin omistukseen. Lisäksi Millog osti tamperelaisen Insta DefSec oy:n integrointiliiketoiminnan. Kokonaisuus jatkaa Millogin tytäryhtiönä Oricopa Oy:n nimellä. Yrityskauppa vahvistaa Millogin integrointiliiketoimintaa ja asemaa panssariajoneuvojen ja muiden ajoneuvojen varustelijana sekä ajoneuvojen ja aseiden huoltajana.

2015

Millog oli osoittanut toimintakykynsä kuluneiden vuosien aikana. Kumppanuussopimusta laajennetaan vuonna 2015, jolloin Millogille siirtyy maavoimien joukko-osastojen korjaamojen kunnossapito, merivoimien kaluston kunnossapito ja kaksi maavoimien materiaalin varasto-osastoa. Strateginen kumppanuus mahdollistaa pitkäjänteisen ja kustannustehokkaan yhteistoiminnan ja valmiuden kehittämisen.

2016

Millog kehittää Lievestuoreella uusia optroniikkatuotteita. Liiketoimintojen selkeyttämiseksi Millog toteuttaa liiketoimintajärjestelyn, jolla Millogin optroniikkatuoteliiketoiminnan tuotekehitys ja myynti sekä Oricopa Oy:n integrointiliiketoiminta keskitettiin uuteen tytäryhtiöön. Senop Oy aloittaa toimintansa 1.1.2016. Millogin toiminnat keskittyvät kunnossapitoon, joten Oricopan asehuolto siirretään samalla Millogille.

2017

Säkylän uusi korjaamo otetaan käyttöön. Millog satsaa vuosien varrella työtiloihin tekemällä mittavia rakennusinvestointeja, kuten Riihimäen varustelu- ja tuotantohalli, Lievestuoreen tuotanto-, terminaali- ja optroniikkatilat sekä Kajaanin uudet korjaamotilat.

2018

Millogin uusi strategia nojaa kolmeen painopisteeseen: strategisen kumppanuuden syventäminen; tehokkuuden kasvattaminen, digitalisaation hyödyntäminen ja osaamisen kehittäminen sekä laajentuminen uusiin asiakkuuksiin ja liiketoimintoihin. Uusissa asiakkuuksissa tavoitteeksi asetettiin pitkäjänteinen yhteistyö erityisesti yhteiskunnan kriittisiin toimintoihin ja infrastruktuuriin liittyvien tahojen kanssa.

2019

Millog allekirjoittaa ostosopimuksen Virve Tuotteet ja Palvelut Oy:n koko osakekannan ostamisesta Erillisverkot Oy:ltä. Itsenäisen tytäryhtiön liiketoimintaan kuuluvat TETRA-verkkoihin soveltuvien päätelaitteiden myynti ja huolto. Asiakkaita ovat muun muassa Puolustusvoimat, Poliisi, Hätäkeskuslaitos ja Rajavartiolaitos. Kauppa toteuttaa Millogin kasvustrategiaa uusiin, pitkäaikaisiin kumppanuuksiin.

Puolustusvoimat on edelleen yhtiön suurin ja tärkein asiakas, jonka kaluston ja toimintojen kehittämisessä Millog on tiiviisti mukana. Puolustusvoimien strategisena kumppanina toimiminen on vahvistanut Millogin osaamista normaali- ja poikkeusoloissa. Palvelujen tuottaminen esimerkiksi viranomaisille ja teollisuudelle luo strategian mukaiselle kasvulle hyvän alustan. Millog-yhtiöt pystyvät tarjoamaan yhä kattavampia ja monipuolisempia tuote- ja palvelukokonaisuuksia sekä Puolustusvoimille että muille yhteiskunnan turvallisuuden kannalta kriittisille toimijoille.

2020

Millog ostaa Oy Western Shipyard Ltd:n (WSY) koko osakekannan APX-Metalli Oy:ltä. Itsenäisenä tytäryhtiönä jatkavan WSY:n liiketoimintaan kuuluu laivojen ja kelluvien rakenteiden telakoinnit ja korjaukset. Yhtiön asiakkaita ovat muun muassa Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Finferries ja Patria. WSY:n osaaminen auttaa turvaamaan ja vahvistamaan kotimaista meriteknistä huoltovarmuutta.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen valtuutti Puolustusvoimat allekirjoittamaan päivitetyn strategisen kumppanuussopimuksen Millogin kanssa. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen kokonaisarvo hinnoittelukaudelle 2021–2028 on noin 1,4–1,6 miljardia euroa. Pitkä sopimusjakso mahdollistaa kustannustehokkaan ja pitkäjänteisen yhteistoiminnan jatkumisen.

2021

Millog tuo tytäryhtiöksi Laivakone Oy:n. Itsenäisen tytäryhtiön toimintaan kuuluvat laivojen, voimalaitosten ja teollisuuden koneiden sekä laitteistojen huoltopalvelut. Syntynyt kauppa auttaa Millogia lujittamaan kotimaista huoltovarmuutta ja luomaan asiakasta laajemmin palvelevan tarjontakokonaisuuden.

Millog allekirjoittaa sopimuksen Hämeen Diesel Oy:n koko osakekannan ostamisesta. Itsenäisenä tytäryhtiönä jatkavan Hämeen Dieselin osto jatkaa strategian mukaista kasvua ja palvelutarjoaman kehitystä. Tytäryhtiön liiketoimintaan kuuluu diesel- ja bensiinimoottorien ja työkonevaihteistojen korjaukset sekä tehdasuusien ja peruskorjattujen vaihtomoottoreiden myynti.

2022

Western Shipyard Ltd, Laivakone Oy ja Hämeen Diesel yhdistyvät Millog Marine & Power Oy:ksi. Yritykset täydentävät toistensa osaamista – palvelutarjonta laajenee niin telakointipalveluissa kuin kenttähuollossa kattamaan moottori-, kone-, sähkö- tai hydrauliikkatyöt. Kaikki palvelut saa nyt yhdeltä luotettavalta toimijalta, ja päällekkäisten hallintojen poistaminen tehostaa toimintaa. Millogin osakasyritykset pystyvät yhdessä tarjoamaan suuremman palvelukokonaisuuden kuin mikään muu telakka Suomessa.

Pimeänäköratkaisujen kehittäjä ja järjestelmäintegraatiopalveluiden toimittaja Senop Oy ja turvalliseen viranomaisviestintään erikoistunut Virve Tuotteet ja Palvelut (VTP) yhdistyvät. VTP liittyy Senopin aiempien toimintojen rinnalle Senop Communications -nimisenä liiketoiminta-alueena. Yhdistymisen myötä Senop pystyy tarjoamaan kokonaisvaltaisesti turvallisia viestinnän ja optroniikan ratkaisuja niin viranomaisille kuin yrityksillekin.