Millogin kasvutarina – Kunnossapidon kumppanuushankkeesta versoi valtakunnallinen yhtiöperhe ja kriittisten toimintojen turvaaja

Kun Suomi oli 2000-luvun alussa astumassa uuteen vuosituhanteen, valtionhallinnossa oli kustannuspaineita. Myös Suomen Puolustusvoimat päätti selvittää, mitä toimintoja toteutetaan omana työnä ja mitä palveluita voisi hankkia Puolustusvoimien ulkopuolelta. Millog Oy syntyi huolehtimaan Puolustusvoimien kaluston elinkaaren hallinnasta, kunnossapidosta ja logistiikasta niin normaali- kuin poikkeusoloissa. Tänä päivänä Millog-yhtiöt turvaa myös muiden viranomaisten ja yritysten ja sitä kautta koko yhteiskunnan toiminnan jatkuvuutta kaikissa tilanteissa.

Puolustusvoimat käynnisti vuosituhannen alkupuolella kumppanuus- ja kehittämishankkeita valtioneuvoston linjausten perusteella. Hankkeissa selvitettiin mahdollisen strategisen kumppanuuden vaikutuksia organisaatioon, toimintamalliin ja kustannuksiin. Ensimmäiset selvitykset koskivat ajoneuvojen huoltoa ja kunnossapitoa, myöhemmin koko maavoimien kunnossapitoa.

– Millog Oy perustettiin vuonna 2006 neuvottelemaan mahdollisesta kunnossapidon kumppanuudesta. Yrityksen perustajina olivat Patria, Insta, Sisu, Raskone ja Oricopa, kertoo Rami Harmaala, Millogin kumppanuus- ja elinjaksopalvelujen johtaja.

Kunnossapidon toimiva yhteistyö edellyttää teknisen osaamisen lisäksi molemminpuolista avoimuutta ja luottamusta.

Veli-Matti Kohtamäki

Millog on Puolustusvoimien strateginen kumppani

Kumppanuushanke eteni toteutusvaiheeseen, kun Millog Oy ja maavoimat allekirjoittivat puolustusministeri Jyri Häkämiehen päätöksellä kesäkuussa 2008 strategisen kumppanuussopimuksen. Maavoimien varikkotason kunnossapito siirtyi sopimuksen myötä Millogin vastuulle vuoden 2009 alussa.

– Strateginen kumppanuus on osoittanut, että kunnossapidon toimiva yhteistyö edellyttää teknisen osaamisen lisäksi molemminpuolista avoimuutta ja luottamusta sekä pitkäaikaista sitoutumista yhteisiin kehittämistavoitteisiin niin normaali- kuin poikkeusoloissa, toteaa Millogilta jo eläköitynyt asiakkuusjohtaja Veli-Matti Kohtamäki.

Puolustusvoimille strateginen kumppanuus merkitsee muun muassa toiminnan tehostumista, kustannussäästöjä ja kriisiajan huoltovarmuutta. Yhteistyön seurauksena Millogille on kertynyt kunnossapidon erikoisosaamista useilta eri teknologian osa-alueilta.

– Positiivisten kokemusten perusteella kumppanuussopimusta laajennettiin vuonna 2015, jolloin Puolustusvoimat siirsi Millogin vastuulle maavoimien joukko-osastojen korjaamojen kunnossapitotoiminnot ja merivoimien kaluston kunnossapidon, Kohtamäki kertoo.

Olemme haluttu kumppani myös muille viranomaisille ja yrityksille, joiden toiminnan turvaaminen kaikissa olosuhteissa on tärkeää koko yhteiskunnalle.

Rami Harmaala

Uusi strategia tuo kasvua yksityiseltä sektorilta

Millogin strategia kirkastettiin vuonna 2018 vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin. Strategia nojaa neljään painopisteeseen: Puolustusvoimien strategisen kumppanuuden syventämiseen, tehokkuuden kasvattamiseen, digitalisaation hyödyntämiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä laajentumiseen uusiin asiakkuuksiin ja liiketoimintoihin. Uusia liiketoimintoja lähdettiin kasvattamaan määrätietoisesti.

– Totesimme, että Millog on yrityksenä valmis myös resurssien osalta panostamaan uusiin liiketoimintoihin. Olemme haluttu kumppani myös muille viranomaisille ja yrityksille, joiden toiminnan turvaaminen kaikissa olosuhteissa on tärkeää koko yhteiskunnalle. Eri viranomaisten ohella esimerkiksi energiahuolto, vesilaitokset sekä teollisuuden ja palvelualan toimijat hyötyvät toimintakyvyn varmistamisesta kaikissa tilanteissa, Harmaala sanoo.

– Samalla strateginen kumppanuutemme Suomen puolustusvoimien kanssa syvenee entisestään ja hyötyy, kun Millogin resurssit ja osaaminen kasvavat. Kumppanuus Puolustusvoimien kanssa on aina strategiamme keskiössä, lisää Kohtamäki.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen valtuutti Puolustusvoimat allekirjoittamaan viimeisimmän päivitetyn strategisen kumppanuussopimuksen vuonna 2020. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen kokonaisarvo hinnoittelukaudelle 2021–2028 on noin 1,4–1,6 miljardia euroa.

– Olemme jälleen astuneet uuteen aikakauteen. Pitkä sopimusjakso mahdollistaa kustannustehokkaan ja pitkäjänteisen yhteistoiminnan jatkumisen sekä edelleen kehittämisen. Erittäin tiivis yhteistyö perustuu jatkossakin avoimuuteen ja luottamukseen, toteaa Harmaala.

Palvelut ja osaaminen laajenevat yritysostojen kautta

Yritysostot ja fuusiot ovat tuoneet vuosien varrella synergiaetuja ja toiminnan tehostumista. Yritysostojen myötä Millog Oy laajeni Millog-yhtiöiksi. Yhtiöperheeseen kuuluneet Western Shipyard Oy, Laivakone Oy ja Hämeen Diesel Oy yhdistyivät vuonna 2022 Millog Marine & Power Oy:ksi ja Virve Tuotteet ja Palvelut yhdistyi Senop Oy:hyn. Senop tarjoaa kokonaisvaltaisia optroelektroniikan ja ammattilaisviestinnän ratkaisuja sekä tuottaa vaativia järjestelmäintegraatiopalveluita.

– Asiakkaillemme keskittäminen tarkoittaa entistä monipuolisempia palveluja, merkittävämpiä kustannussäästöjä ja sujuvampaa yhteistyötä. Kaikki palvelut saa nyt yhdeltä luotettavalta toimijalta, ja päällekkäisten hallintojen poistaminen tehostaa toimintaa. Millog-yhtiöperheessä on laaja-alaista asiantuntemusta ja valtakunnallinen palveluverkosto, Harmaala toteaa.

Meille on tärkeää, että henkilöstö kokee Millogin hyväksi työyhteisöksi.

Veli-Matti Kohtamäki

Millog on satsannut ajan saatossa myös työtiloihin tekemällä mittavia rakennusinvestointeja. Esimerkiksi Riihimäen varusteluhalli ja tuotanto- ja testaustilat, Lievestuoreen varasto- ja optroniikan tuotantotilat sekä Kajaanin ja Säkylän korjaamot on uusittu vastaamaan nykytoiminnan tarpeita. Työntekijöiden osaamista päivitetään jatkuvasti vastaamaan uusiin ja tuleviin tarpeisiin.

– Meille on tärkeää, että henkilöstö kokee Millogin hyväksi työyhteisöksi, jossa he pystyvät tekemään merkittävää työtä Puolustusvoimien ja kansallisen turvallisuuden hyväksi. Turvallinen työympäristö ja oman toiminnan kehittäminen luovat hyvät edellytykset tulokselliselle yhteistyölle. 1200 turvallisuusselvitettyä asiantuntijaamme muodostaa monialaisen tiimin, jonka tietotaito edustaa alamme ehdotonta kärkeä, sanoo Kohtamäki.

Toiminnan turvaaminen kaikissa olosuhteissa

Puolustusvoimien kumppanuus kivijalkanaan Millog hakee pitkäjänteisiä kumppanuussuhteita myös muiden asiakkaiden kanssa. Puolustusvoimien, muiden viranomaisten ja yritysten toiminnan turvaaminen yllättävien tai uhkaavien tilanteiden sattuessa on Millogin ydinosaamista.

– Nykyinen maailmantilanne, kuten Natoon liittyminen, Ukrainan sota ja huoltovarmuustarpeet ovat osaltaan osoittaneet, että strategiamme mukainen palveluiden tarjoaminen myös muille viranomaisille ja yrityksille oli oikea ratkaisu. Kotimaisen teollisuuden rooli kansallisen huoltovarmuuden tuottajana on korostunut, Kohtamäki toteaa.

– Tavoitteemme on taata asiakkaidemme toimintakyky ja ydintehtävien suorittaminen kaikissa olosuhteissa. Vahva visiomme on edelleen rakentaa yhdessä entistä parempaa ja turvallista tulevaisuutta, maalla, merellä ja digitaalisessa maailmassa, sanoo Harmaala.

Tutustu historiaamme aikajanalla!