Häiriötilanteet minimiin: kotimainen kumppani parantaa huoltovarmuutta ja kustannustehokkuutta

Millogin kehitysjohtaja Pekka Saarinen ja kehitysjohtaja Mikko Myllykoski nojaavat pöytää vasten.
Millogin kehitysjohtaja Pekka Saarinen (oikealla) ja kehityspäällikkö Mikko Myllykoski muistuttavat kirjoituksessaan, että osaamisen kehittäminen on tärkeä osa huoltovarmuutta.

Yrityksissä on hyvä tarkastella ja jopa kyseenalaistaa omaa toimintaa laitteiden ja järjestelmien huollon, kunnossapidon sekä vikakorjausten osalta. Kotimainen yhteistyökumppani, kuten Millog, voi olla toiminnan tukena, lyhentää logistisia ketjuja, luoda reagointikykyä ja vapauttaa sitoutunutta pääomaa.

Onko yrityksesi toiminta kustannustehokasta ja häiriönsietokykynne riittävällä tasolla? Entä miten kilpailukykyisiä olette?

Nykyään on tavallista, että alihankkijat ovat erikoistuneet hyvin kapeaan alaan ja toimitusketjut ovat venyneet pitkiksi. Samalla häiriötilanteiden riski on kasvanut. Laitteiden lähetys ulkomaille tuo epävarmuutta aikatauluihin ja nostaa kustannuksia. Jos esimerkiksi teollisuusyrityksen tuotantokapasiteetti on mitoitettu tarkasti, komponenttien saatavuuteen tai kuljetusketjuihin ei saisi tulla häiriöitä. Muun muassa EU on havahtunut siihen, että pitkät, globaalit hankintaketjut ovat haavoittuvia.

Odotettavissa kuitenkin on, että tulevaisuudessa ketjut lyhenevät ja monipuolistuvat, jolloin yritysten kilpailu- ja palautumiskyky paranevat. Valtioneuvoston selvityksen mukaan koronapandemia sai osan yrityksistä jo tekemään muutoksia, joilla ne pyrkivät välttämään toimitusketjujen häiriöitä. Monet yritykset ovat etsineet vaihtoehtoisia toimittajakumppaneita ja kohdistaneet ostojaan Suomeen.

Varmistamalla niin kunnossapidon kuin varaosien saatavuuden yritys voi varmistaa, että sidottu pääoma tuottaa operatiiviseen toimintaan lisäarvoa. Laitteiden tai komponenttien toimittaminen ulkomaille korjattavaksi vie usein niin paljon aikaa, että yrityksellä on oltava varastossa useita vaihtolaitteita. Kotimainen yhteistyökumppani lyhentää TAT-aikaa (turnaround time), jolloin pääomaa tarvitsee sitoa vähemmän.

Kun jotain teetetään alkuperäisvalmistajalla (OEM) maan rajojen ulkopuolella, työn kustannustehokkuutta tulisi ainakin kyetä arvioimaan kriittisesti. Etenkin, jos OEM:lle on syntynyt monopoli, vaarana on, että palveluista täytyy maksaa niiden arvoa korkeampaa hintaa.

Lataa opas huolelliseen varautumissuunnitteluun

Lataa maksuton oppaamme Turvaa toimintasi jatkuvuus kaikissa tilanteissa ja opit, kuinka voit varautua häiriötilanteisiin ja turvata toimintasi jatkuvuuden myös poikkeavissa olosuhteissa.

Oppaassa käymme läpi varautumissuunnittelun keskeiset osa-alueet ja kerromme case-esimerkkejä mm. henkilöstön, kaluston ja kriittisten viestintäyhteyksien turvaamiseksi.

Osaaminen ja jatkuvuus kriittisen tärkeitä

Tärkeä osa huoltovarmuutta on osaamisen kehittäminen. Sen sijaan, että kaikki osaaminen olisi laitteen tai järjestelmän alkuperäisvalmistajalla ulkomailla tai paloittain pitkässä toimitusketjussa, yrityksen kannattaa hankkia tietotaitoa itse tai valita kokenut kotimainen yhteistyökumppani.

Huoltovarmuuskeskus on todennut, että osaamisesta on jopa tullut huoltovarmuudelle kriittinen voimavara. Kansallisella tasolla osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen mahdollistaa joustavuuden häiriötilanteissa, mikä on koko yhteiskunnan toiminnalle välttämätöntä.

Millog on Puolustusvoimien strateginen kumppani, joka turvaa myös yritysten toimintaa ja tehokkuutta sekä sitä kautta kotimaista huoltovarmuutta kaikissa olosuhteissa. Yhdessä tytäryhtiöidemme kanssa tarjoamme muun muassa älykästä ja kestävää elinkaaren hallintaa. Meillä huomioidaan, että osaamisen kehittyminen perustuu vastuulliseen toimintaan työnantajana, mikä tarkoittaa muun muassa pitkiä työsuhteita ja henkilöstön jatkuvan oppimisen tukemista. Erikoisosaaminen ja syvällinen tietämys kertyy ajan kuluessa, joten asiakkaamme hyötyvät henkilöstömme pysyvyydestä.

Yhtä lailla uskomme pitkäaikaisiin kumppanuuksiin, molemminpuoliseen luottamukseen ja älykkääseen kunnossapitoon. Pyrimme laitekorjausten yhteydessä aina löytämään juurisyyn sille, miksi mekaaninen tai elektroninen laite on rikkoontunut, ja antamaan ehdotuksen ongelman korjaamisesta.

Olemme Millogissa parhaimmillamme asiakkaan strategisena kumppanina, jolloin kunnossapito on keskitetty meille ja kerrytämme laajaa ymmärrystä ja osaamista asiakkaan järjestelmistä. Kun kokonaisosaamisemme kasvaa, huollon vasteaika lyhenee, voimme tarjota kustannustehokkuutta parantavia ratkaisuja ja pystymme tukemaan muun muassa asiakkaan oman käyttöhuollon kehittämistä.

Tulevaisuuden tarpeet huomioitava alusta asti

Laitteiden elinkaaret saattavat olla hyvinkin pitkiä. Ylläpidolle kannattaa luoda raamit jo siinä vaiheessa, kun laitteita ja järjestelmiä hankitaan, sillä senhetkisillä päätöksillä on vaikutuksia elinkaaren myöhemmissä vaiheissa. Samalla tulisi huomioida, miten paljon maailma ja yrityksen toiminta ehtivät muuttua hankintahetken ja luopumisajankohdan välissä.

Viimeistään, kun laitteille kertyy ikää, on tärkeää tunnistaa osaamistarve ja määritellä osaamisen ylläpito. Siten yritys voi turvata oman toimintansa. Pitkän ajan kuluttua alkuperäisvalmistajallakaan ei välttämättä enää ole tarvittavaa kyvykkyyttä laitteen kunnossapitoon, sillä valmistajan intressinä saattaa olla uuden, korvaavan tuotteen myyminen vanhan tilalle.

Tulevaisuudessa laitteet luultavasti suunnitellaan mahdollisimman huoltovapaiksi, mutta tähän on vielä matkaa. Toistaiseksi toimintakyky ja valmius on helpoin turvata lyhentämällä logistisia ketjuja ja järjestämällä korjaustyöt Suomen rajojen sisällä.

Toiminnan turvaaminen – tee näin:

  • Selvitä, ovatko yrityksenne laitteiden ja järjestelmien vikaantumiset lisääntyneet.
  • Tarkista, miten kunnossapidon kustannukset ovat kohdentuneet ja miten ne ovat muuttuneet.
  • Arvioi, voitteko hyväksyä alhaisemman käytettävyyden tai kustannusten nousun.
  • Analysoi itse tai yhteistyökumppanin kanssa, mikä on elinkaarenhallinnan kannalta paras vaihtoehto.
  • Hanki luotettava ja kokenut kotimainen yhteistyökumppani, jolla on laajalti kyvykkyyksiä.

Haluatko keskustella aiheesta lisää? Ota meihin yhteyttä!

Pekka Saarinen, Kehitysjohtaja
Mikko Myllykoski, Kehityspäällikkö
Vaihde: +358 (0)20 469 7000
etunimi.sukunimi@millog.fi