Lataa opas huolelliseen varautumis-
suunnitteluun

Lataa maksuton oppaamme Turvaa toimintasi jatkuvuus kaikissa tilanteissa ja opit, kuinka voit varautua häiriötilanteisiin ja turvata toimintasi jatkuvuuden myös poikkeavissa olosuhteissa.

2020-luvun alkuvuodet ovat osoittaneet, miten yllättäen maailma voi muuttua. Huoltovarmuuden merkitys on korostunut entisestään paitsi yhteiskunnan toiminnoissa myös yrityksissä. Varautuminen erilaisiin kriisi-ja häiriötilanteisiin on jatkuva prosessi, jota ei voi saattaa kuntoon kertaheitolla ja olettaa, että asia on hoidossa täältä ikuisuuteen.

Kokonaisvaltaisella varautumissuunnittelulla varmistat, että yrityksesi toiminta jatkuu mahdollisimman häiriöttömänä myös poikkeustilanteessa. Keskeistä on tunnistaa organisaatiosi kriittiset toiminnot sekä niihin kohdistuvat uhat ja riskit.

Tässä oppaassa käymme läpi varautumissuunnittelun keskeiset osa-alueet ja kerromme case-esimerkkejä henkilöstön, kaluston ja kriittisten viestintäyhteyksien turvaamiseksi.

Oppaassa käsiteltävät varautumisen osa-alueet:

 • Johtaminen.
  Onko käytössäsi ajantasainen tilannekuva? Panosta ennakoivaan johtamiseen reagoinnin sijaan.
 • Viestintä.
  Toimivatko viestintäyhteydet myös häiriötilanteissa? Pienennä riskejä älykkäillä kommunikaatioratkaisuilla.
 • Osaaminen ja harjoittelu.
  Tiedätkö, miten toimia tositilanteessa? Rakenna yhteistä osaamista ja varaudu todellisiin skenaarioihin.
 • Resurssit, huolto ja logistiikka.
  Kestääkö toimitusketjusi häiriötilanteet? Paranna huoltovarmuutta ja kustannustehokkuutta kotimaisilla kumppanuuksilla

Millog-yhtiöistä:Rakennamme kanssasi parempaa ja turvallista tulevaisuutta

Millog-yhtiöt turvaa yritysten ja viranomaisten toimintavarmuutta kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa. Avaintoimialojamme ovat teollisuus, infra ja liikenne sekä maanpuolustus ja viranomaistoiminta. Meiltä saat apua kunnossapidon ja logistiikan toimintojen varautumissuunnitteluun, riskien hallintaan sekä toimintakyvyn ylläpitoon ja kehittämiseen koko elinkaaren ajalle.

Loistamme tilanteissa, joissa luomme rohkeasti uutta. Vuosikymmenten kokemus vaativan kunnossapidon, elinkaaren hallinnan ja logistiikan saralla näkyy varmoina otteina osaamisessamme niin maalla, merellä kuin digitaalisessa maailmassakin.

Vaikka asiakkaidemme tarpeet ja toimintaympäristöt ovat erilaisia, ratkaisevaa on kyky soveltaa osaamista ja teknologiaa uudella tavalla vastaamaan toimialasi muuttuviin tarpeisiin. Valtakunnallinen palveluverkostomme tekee palvelusta nopeaa ja luotettavaa sijainnista riippumatta.