VR FleetCare – Kehittävää kumppanuutta komponenttien ja vaihteistojen kunnossapitoon

VR FleetCare on monimerkkihuoltamo, joka tarjoaa raideliikenteen kaluston huolto- ja elinkaaripalveluja sekä kalustotekniikkaan liittyviä asiantuntijapalveluja. Millog toimii VR FleetCaren alihankkijakumppanina erilaisten komponenttien, kuten dieselveturien vaihteistojen huollossa.

VR FleetCare on VR Groupin tytäryhtiö, jolla on toimintaa kaikkialla Pohjoismaissa ja Baltian alueella. VR FleetCare työllistää yli 1 000 työntekijää, ja sen vuosittainen liikevaihto on noin 200 miljoonaa euroa. Yritys pitää huolen siitä, että raiteilla kulkeva kalusto on turvallista ja asiakkaiden vaatimusten mukaista. Millog toimii VR FleetCaren kumppanina dieselveturien mekaanisten komponenttien ja Sr2-veturien sähköjärjestelmien kunnossapitäjänä.

– Yhteistyömme alkoi vuonna 2018, kun ulkoistimme toimintoja Hyvinkään konepajan alasajon jälkeen. Laatukriteerit olivat tärkeässä roolissa, kun Millog voitti kilpailutuksen komponenttien ja vaihteistojen osalta, VR FleetCaren toimitusjohtaja Kimmo Soini kertoo.

”Laatukriteerit olivat tärkeässä roolissa, kun Millog voitti kilpailutuksen komponenttien ja vaihteistojen osalta.”

Kimmo Soini, toimitusjohtaja

Samoilla raiteilla huollon toteutuksesta

Yhteistyö on keskittynyt kahteen Millogin toimipaikkaan: Lapissa sijaitsevaan Tervolaan ja Etelä-Suomeen Riihimäelle. Sähköisten Sr2-veturien komponenttien huoltotyö tehdään Riihimäellä, Tervolassa puolestaan huolletaan kuntoon dieselveturien vaihteistot. Yhteistyö on jatkuvaa ja aktiivista jokaisella organisaatiotasolla.

– Operatiivinen toiminta on päivittäistä ja puolen vuoden välein vedämme suurempia linjoja yhteen. Keskustelua käydään puolin ja toisin siitä, miten homma sujuu ja uusia avauksia punnitaan tarpeen mukaan. Erityisesti arvostan juuri sitä, että milloglaiset ovat hyvin tavoitettavissa ja pitävät yhteyttä aktiivisesti. Millogista välittyy se, että olemme heille tärkeä kumppani ja heidän kanssaan on helppo keskustella siitä, mitä tarvitsemme ja he ymmärtävät tavoitetilamme hyvin, VR FleetCaren hankinnan ja oston ryhmäpäällikkö Ilari Laakso kertoo.

– Arvostan kumppanuudessamme myös sitä, että jos jokin homma ei mene putkeen, Millogilla on kyky ymmärtää asiakkaan näkökulma ja tarjota ratkaisuja nopeasti, Soini lisää.

VR FleetCaren ja Millogin yhteistyö toimii erityisen hyvin siksi, että osapuolten kunnossapitomentaliteetti on samanlainen. Työtä tehdään vastuullisesti ja toimijoilla on yhteinen halu pitää kalusto kunnossa ja pidentää sen elinkaarta järkevillä huoltotoimenpiteillä.

– VR FleetCaren tuotantofilosofia on erilainen moneen muuhun toimijaan verrattuna. Pyrimme edistämään vastuullisuutta kaikessa toiminnassamme ja haluamme kunnostaa vielä korjattavissa olevan. Tässä Millog on meidän kanssa samoilla linjoilla. Olemme osa kiertotaloutta ja olemme sitä yhdessä, Soini sanoo.

Millogista välittyy se, että olemme heille tärkeä kumppani ja heidän kanssaan on helppo keskustella siitä, mitä tarvitsemme ja he ymmärtävät tavoitetilamme hyvin.

Ilari Laakso, ryhmäpäällikkö

Toimintavarmuus tuo vakautta

VR FleetCare luottaa Millogin osaamiseen elinkaaren eri vaiheissa olevien kalustojen kunnossapidossa. Monipuolinen osaaminen näkyy sekä mekaanisen kaluston että uudempaa tekniikkaa edustavien sähkölaitteiden huollossa. Myös hyvä toimintavarmuus on kumppanuuden keskeinen elementti.

– Millog on luotettava ja varma kumppani, joka tekee mitä lupaa. Olen tyytyväinen myös siihen, että Millog ei ole lähtenyt aggressiiviseen varastoarvojen optimointiin vaan he ovat halunneet turvata hyvän toimintavarmuuden alusta asti, Laakso sanoo.

Luotettavat kumppanit auttavat kasvussa

VR FleetCare hakee kasvua myös VR Groupin ulkopuolelta, joten uusia asiakkaita etsitään Suomen rajojen ulkopuolelta ja avoimilta markkinoilta. Kansainvälistymisessä luotettavan kumppaniverkoston merkitys on Soinin mukaan oleellinen.

– Huollon ja kunnossapidon liiketoiminta-ala tulee entistä enemmän perustumaan verkostoihin ja niiden hallintaan. Millog on suurimpia yhteistyökumppaneitamme ja kilpailukykyinen verkosto on meille tärkeä. Millogin kanssa pystymme toimimaan nopeasti ja yhteydenpito on helppoa.

Kysy lisää!

Kari Relander

Kehityspäällikkö