Suomen Puolustusvoimat – Varaston toimintojen ja tehokkuuden nostaminen

Puolustusvoimien logistiikkalaitos ja Millog parantavat yhdessä varastointitoimintaansa Varastoinnin tason nosto -projektissa (VARTNT23). Yhteisprojektin tavoitteena on tuoda yhtenäiset toimintatavat Millogin ja Puolustusvoimien varastoihin sekä saada varaston sisällöstä entistä tarkempi tilannekuva.

Varastoinnin tason nosto -projekti polkaistiin käyntiin osana Puolustusvoimien tekemää laajempaa varastoinnin kehitystyötä. Aiemmin Puolustusvoimat kehitti räjähdevarastointia, nyt vuorossa on niin sanottu kylmä materiaali, eli kaikkea muuta varastointia koskeva kehittäminen.

Uudet yhtenäiset toimintatavat otetaan käyttöön Millogin ja Logistiikkalaitoksen varastoissa vuosien 2019–2020 aikana sekä joukko-osastojen varastoilla vuosina 2021–2022. Varastoinnin kehittäminen tukee Puolustusvoimien operatiivista valmiutta.

– Kumpikin osapuoli tuntee toisensa hyvin, joten voimme kehittää varastojemme toimintoja ja nostaa niiden tasoa yksissä tuumin. Auditoimme varastoja, kehitämme niiden sisältöjä ja otamme avuksemme uusia teknologioita, toimialajohtaja Marko Kinnunen Millogilta kertoo.

Projekti tähtää muun muassa siihen, että varaston sisällöstä on entistä tarkempi ja ajanmukaisempi tilannekuva. Lisäksi varastotilojen käyttö tehostuu, kun varastojen sisällöt vastaavat paremmin tarpeita. Kaikkien varastojen toimintatavat, tekniikka ja ohjeet yhdenmukaistetaan.

– Pystymme tukemaan asiakasta pilotoimalla uusia teknologioita ja auttamalla heitä omassa kehitystyössään. Meille on helppoa kokeilla erilaisia toimintatapoja ja sitä kautta tuoda uusia ajatuksia kehittämiseen, Kinnunen tarkentaa.