Puolustusvoimien ja Millogin yhteisprojekti – Varastojen taso nousuun

Yhteisprojekti tuo yhtenäiset toimintatavat Millogin ja Puolustusvoimien varastoihin. Varaston sisällöstä saadaan entistä tarkempi tilannekuva.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos ja Millog parantavat yhdessä varastointitoimintaansa Varastoinnin tasonnosto -projektissa (VARTNT23). Projekti polkaistiin käyntiin osana Puolustusvoimien tekemää laajempaa varastoinnin kehitystyötä. Aiemmin Puolustusvoimat kehitti räjähdevarastointia, nyt vuorossa on niin sanottu kylmä materiaali, eli kaikkea muuta varastointia koskeva kehittäminen.

Uudet yhtenäiset toimintatavat otetaan käyttöön Millogin ja Logistiikkalaitoksen varastoissa vuosien 2019–2020 aikana sekä joukko-osastojen varastoilla vuosina 2021–2022. Varastoinnin kehittäminen tukee Puolustusvoimien operatiivista valmiutta.

– Kumpikin osapuoli tuntee toisensa hyvin, joten voimme kehittää varastojemme toimintoja ja nostaa niiden tasoa yksissä tuumin. Auditoimme varastoja, kehitämme niiden sisältöjä ja otamme avuksemme uusia teknologioita, toimialajohtaja Marko Kinnunen Millogilta kertoo.

Projekti tähtää muun muassa siihen, että varaston sisällöstä on entistä tarkempi ja ajanmukaisempi tilannekuva. Lisäksi varastotilojen käyttö tehostuu, kun varastojen sisällöt vastaavat paremmin tarpeita. Kaikkien varastojen toimintatavat, tekniikka ja ohjeet yhdenmukaistetaan.

– Pystymme tukemaan asiakasta pilotoimalla uusia teknologioita ja auttamalla heitä omassa kehitystyössään. Meille on helppoa kokeilla erilaisia toimintatapoja ja sitä kautta tuoda uusia ajatuksia kehittämiseen, Kinnunen tarkentaa.