Samuel Sivénistä Millogin Logistiikka-toimialan toimialajohtaja

Millogin Lievestuoreen yksikön johtaja Samuel Sivén on nimitetty Logistiikka-toimialan toimialajohtajaksi. Uudessa tehtävässään hän toimii Millogin johtoryhmän jäsenenä ja raportoi tehtävässään suoraan toimitusjohtajalle. Sivén aloittaa toimessaan 1. huhtikuuta 2023.

Toimialajohtajana Sivén vastaa logistiikka- ja materiaalipalveluiden kehittämisestä, johtamisesta ja kannattavuudesta, uusien asiakkuuksien hankinnasta ja liiketoiminnan laajentamisesta myös strategisen kumppanuuden ulkopuolelle.

Sivénillä on laaja kokemus ja kokonaiskuva logistiikka- ja kunnossapitotoiminnoista Millogilla sekä yli kymmenen vuoden kokemus varaosa- ja huoltopalveluiden toimitusketjun johtamisesta. Millogiin hän tuli vuonna 2009 Finn-Power Oy:stä, missä hän muun muassa johti tuotantolaitoksen logistiikkaa, hankintaa sekä työsuunnittelua. Koulutukseltaan hän on tuotantotalouden AMK-insinööri ja sähkövoimatekniikan mekaanikko.

Millogilla Sivén aloitti materiaaliosaston osastopäällikkönä Lylyn toimipaikassa, josta hän eteni materiaalijohtajaksi vuonna 2014. Tässä tehtävässä sekä materiaalin konseptiomistajana hän toimi Millogin SAP-järjestelmässä vuoden 2020 loppuun saakka. Siitä lähtien hän on johtanut Lievestuoreen Maajärjestelmät-toimialan yksikköä.

– Olen kiitollinen siitä, että Millogilla on löytynyt mielenkiintoisia haasteita, joihin olen saanut tarttua. Olen saanut mahdollisuuden kehittää itseäni työntekijänä ja johtajana. Johtoryhmän jäsenenä voin hyödyntää kokemustani yhä enemmän yhtiön toiminnan kehittämisessä, Sivén sanoo.

Lisätietoja Sami Pitkänen, toimitusjohtaja, sami.pitkanen@millog.fi

Millog Oy on kunnossapidon, materiaalipalveluiden sekä elinjakson hallinnan erikoisosaaja, jonka toiminta perustuu pitkäaikaisiin kumppanuuksiin. Ydinosaamistamme on teknisen kaluston ja järjestelmien kokonaisvaltainen huolto- ja kunnossapitotoiminta niin normaali- kuin poikkeusoloissa. Palvelemme toimialoja, joille valtakunnallinen turvallisuus, huoltovarmuus ja kumppanuus ovat kriittisiä menestystekijöitä. Yhtiöperheeseemme kuuluvat myös Millogin tytäryhtiöt Senop ja Millog Marine & Power. Millog Oy on osa Patria-konsernia. Yhtiön pääomistajat ovat Patria Oyj ja Insta Group Oy.