Millog esitteli työhyvinvoinnin johtamisen malliaan Tampereen yliopiston johtamisohjelmassa

Tampereen yliopiston General Executive MBA -ohjelmassa tämän syksyn teemana on ihmisten johtaminen osana strategista johtamista. Millogin henkilöstöjohtaja ja henkilöstöasiantuntija kävivät tarjoamassa lisää sytykkeitä johtajien ajatteluun.

Koska sana Millogin onnistuneesta työkykyjohtamisesta oli kiirinyt eteenpäin, pyydettiin milloglaisia Varalan urheiluopistolle 30. syyskuuta kertomaan tästä tärkeästä aiheesta Tampereen yliopiston General Executive MBA -ohjelman (GEMBA) osallistujille. Millogin henkilöstöjohtaja Marja Kuronen ja henkilöstöasiantuntija Heli Kulonen virittivät osallistujajoukossa uusia näkökulmia työkykyjohtamiseen käymällä läpi Millogin lähestymistapaa aiheeseen.

Millogilla työkykyjohtaminen ei ole irrallista tekemistä, vaan pitkäjänteistä, suunnitelmallista työtä. Työkykyä tuetaan esimerkiksi reilulla johtamisella, mielekkäillä työtehtävillä sekä työturvallisuutta ja hyvinvointia edistämällä. Työkykyriskit pyritään tunnistamaan, hallitsemaan ja johtamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

– Hyvinvoiva henkilöstö takaa tyytyväiset asiakkaat ja auttaa yritystä menestymään! Tämä aihe on hyvin merkittävä osa liiketoiminnan johtamista, Kuronen toteaa.

Millogin henkilöstön ikäjakauma poikkeaa saman toimialan yritysten ikäjakaumasta, sillä henkilöstön keski-ikä on verraten korkea, 46 vuotta. Tästä huolimatta lukuisat toimenpiteet ovat auttaneet suitsemaan kustannuksia, jotka johtuvat työkykyongelmista.

Viime vuosien tärkeimpiä toimia työkykyjohtamisen kannalta ovat olleet kaikkien esimiesten valmentaminen Reilu johtaminen -ohjelmissa, Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ja Baronan yhteistyössä kehittämän Sopiva työ -palvelun hyödyntäminen sekä korvaavan työn malli, jossa työhön paluuta voidaan nopeuttaa muokkaamalla työtä ja työolosuhteita henkilön työ- ja toimintakyvyn mukaan.

Millogin työkykyasioihin erikoistunut henkilöstöasiantuntija Heli Kulonen on mukana lähes kaikissa työterveysneuvotteluissa ja tukee esimiehiä varhaisen välittämisen käytännöissä.

– Olemme tähdentäneet esimiesten vastuuta ja avanneet heille kustannustietoisuutta. Mikäli olemme huomanneet puutteita esimiehen tai työterveyshuollon toiminnassa, olemme puuttuneet asiaan heti. Kaikilla työntekijöillä on oikeus varhaiseen välittämiseen, Kulonen korostaa.

Tänä vuonna Millogin työhyvinvoinnin projektiryhmässä on sovittu jälleen uusista toimista työkyvyn lisäämiseksi. Yhtiössä on polkaistu käyntiin muun muassa mahdollisuus osallistua Parempi elämä paremmalla vireellä -elämäntaparemonttiin sitä tarvitseville. Myös polkupyöräetu ja Mehiläisen laajempia digivalmennuksia on avattu työntekijöiden käyttöön.

Kuvassa Varalassa ohjelmaan osallistuvien keskellä seisten (vas.) professori Johanna Kujala Tampereen yliopistosta, ohjelmajohtaja vuorineuvos Kari Neilimo sekä ohjelmapäällikkö Pauli Mesiä Tampereen yliopistosta.