Sopiva työ -palvelu auttaa löytämään uralle uutta vauhtia sekä motivoivaa, terveydentilaan soveltuvaa työtä

millogin asentaja työskentelee selkä kameraan päin

Millog tukee henkilöstön työkykyä monin tavoin. Jos terveydentilassa, omassa elämäntilanteessa tai työkulttuurissa tapahtuneet muutokset tekevät työstä suoriutumisesta haastavaa, milloglainen voi keskustella asiasta esihenkilön, työterveyshuollon tai henkilöstöasiantuntijan kanssa. Uralle voi hakea uutta vauhtia sekä motivoivaa, terveydentilaan soveltuvaa työtä Baronan Sopiva työ -palvelussa.

Viime vuoden aikana kymmenen milloglaista sai päätökseen Sopiva työ -prosessin, jonka aikana he saivat ohjausta ja valmennusta haastavaan työtilanteeseensa. Valmennuksen sisältö määriteltiin jokaisen tilanteen mukaan, ja apua oli tarjolla muun muassa eri työ- ja opiskeluvaihtoehtojen punnitsemiseen, toimeentuloasioiden selvittämiseen, työpaikkojen etsimiseen ja löytämiseen sekä työnhakuasiakirjojen laatimiseen.

– Palvelu otettiin Millogilla käyttöön kesällä 2017 ja koko yhteistyön aikana soveltuvamman työnkuvan on löytänyt 68 prosenttia osallistujista. Näistä 59 prosenttia löysi sopivamman työ- tai opiskelupaikan, kertoo Baronan työkykypalveluiden myyntijohtaja Dan Puha.

Sopiva työ antaa mahdollisuuden pohtia omaa työuraa uravalmennuksen asiantuntijan kanssa ja se voi kirkastaa omia toiveita ja vaihtoehtoja, vaikka henkilö päätyisikin pysymään omassa työssä. Tärkeintä on löytää jokaiselle mielekäs ja sopivalta tuntuva työ.

– Yleisimmät tilanteet ovat niitä, että oman uran kanssa on ollut haasteita. Tähän voi johtaa esimerkiksi terveydentilassa, omassa tilanteessa tai työkulttuurissa tapahtuneet muutokset. Voi tulla vaikkapa tuki- ja liikuntaelinvaivaa, jolloin samassa työssä jatkaminen voisi johtaa vakavampiin seurauksiin, Puha sanoo.

– On tärkeää, että on avoin ja rehellinen siitä, miten voi. Mitä laajemmin työkykyä on vielä jäljellä, sitä helpompaa on löytää uusia mahdollisuuksia. Millogilla asioita voi ottaa puheeksi avoimesti ja luottamuksella. Toiminta on vastuullista, sillä taustalla on halu auttaa tilanteissa, joissa henkilö haluaisi työllistyä muualle, mutta ei omin voimin kykene löytämään ratkaisuja, hän lisää.

Muutoksen ajatteleminen on vaikeaa, jos ei näe, mihin kaikkeen oma osaaminen riittää ja millainen työmarkkina on.

Millogilla työkykyasioista vastaavan henkilöstöasiantuntijan Heli Kulosen mielestä Sopiva työ -palvelu on hyvä työkalu ja sen avulla on löydetty onnistuneita ratkaisuja.

– Palvelusta voi hakea uralle uutta vauhtia ja motivoivaa, terveydentilaan soveltuvaa työtä. Meillä ihmiset ovat löytäneet erilaisia polkuja – joku on lähtenyt opiskelemaan ja kouluttautunut uudelle alalle, joku on kouluttautunut työn ohessa fyysisesti kevyempään tehtävään tai löytänyt sopivamman työtehtävän muualta, Kulonen toteaa.

Puhan mukaan usealle muutoksen ajatteleminen on vaikeaa, jos ei näe, mihin kaikkeen oma osaaminen riittää ja millainen työmarkkina on.

– Työ vaikuttaa meidän jokaisen elämään ja sen laatuun todella kokonaisvaltaisesti. Kun pärjääminen heikentyy, alkaa itseluottamus kadota. Kun huomaa, että löytyykin työtehtävä, jossa pärjää hyvin, voi se parantaa itseluottamusta ja elämänlaatua huomattavasti.