Tavoitteena sopiva työ

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ja Baronan yhteistyössä kehittämä Sopiva työ -palvelu auttaa milloglaisia työuran muutosvaiheissa. Baronan myyntijohtaja Dan Puha ja Millogin henkilöstöasiantuntija Heli Kulonen vastasivat aiheeseen liittyviin kysymyksiin.

Koska aloititte yhteistyön Millogin kanssa?

Puha: Sopiva työ käynnistyi Millogin kanssa kesällä 2017. Millogilla oltiin poikkeuksellisen hyvin perillä palvelun kannalta kriittisistä asioista, joten pääsimme nopeasti auttamaan palvelun tarpeessa olevia henkilöitä. Sopiva työ -palvelu vaatii toimiakseen hyvän yhteistyön työterveyshuollon ja Ilmarisen kanssa sekä asiantuntevan ja toimivan henkilöstöhallinnon. Millogilla kaikki edellä mainittu on erinomaisesti hoidossa.

Ketkä voivat päästä Sopiva työ -palveluun?

Puha: Joskus työnteko alkaa tökkiä syystä tai toisesta eikä työtään pysty tekemään samalla tehokkuudella ja laadulla kuin itse toivoisi. Tähän voi johtaa esimerkiksi terveydentilassa, omassa tilanteessa tai työkulttuurissa tapahtuneet muutokset. Tällöin tilanteesta voi hyvin matalalla kynnyksellä jutella esimiehen, työterveyshuollon tai henkilöstöpalvelun kanssa.

Kulonen: Palvelu auttaa löytämään varhaisessa vaiheessa uuden työpaikan, työtehtävän tai koulutuspaikan henkilölle, jolla on haasteita selvitä nykyisessä työssään tai jonka työkyky on uhattuna. Sama henkilö voi olla täysin työkykyinen toisessa työssä tai kokonaan uudessa ammatissa. Työntekijä voi ottaa asian esille esimiehensä kanssa. Jos työpaikan omat keinot on kartoitettu ja kokeiltu, eikä sopivaa ratkaisua ole löydetty, voi työntekijä hakeutua Ilmarisen ammatilliseen kuntoutukseen. Hausta sovitaan yhteistyössä työterveysneuvottelussa.

Palvelun mahdollisuudet?

Puha: Sopiva työ antaa mahdollisuuden pohtia omaa työuraa uravalmennuksen asiantuntijan kanssa ja se voi kirkastaa omia toiveita ja vaihtoehtoja, vaikka päätyisikin pysymään omassa työssä. Palvelu edellyttää halukkuutta työstää omaa tilannetta valmennuksen edetessä, mutta kokonaisuus suunnitellaan aina yksilöllisesti henkilön kokonaistilanne ja sen hetkiset resurssit huomioon ottaen. Palvelun keskiössä on aina palveltava henkilö, hänen toiveensa ja tavoitteensa. Tärkeintä on löytää jokaiselle mielekäs ja sopivalta tuntuva työ ja ura!

Mitä Sopiva työ käytännössä tarkoittaa?

Kulonen: Baronan alkuhaastattelun jälkeen työntekijä saa ohjausta ja valmennusta, jonka sisältö määritellään henkilön tilanteen mukaan. Apua saa muun muassa eri vaihtoehtojen punnitsemisessa, toimeentuloasioiden selvittämisessä, työpaikkojen etsimisessä ja löytämisessä sekä työnhakuasiakirjojen laatimisessa. Mukana prosessissa ovat työnantaja, Sopiva työ -asiantuntijat sekä monialainen asiantuntijaverkosto.

Miten näet Millogin tilanteen verrattuna muiden alojen työntekijöihin sopivan työn löytämisessä?

Puha: Millogin työntekijöillä on paljon monipuolista osaamista ja he ovat usein oman alansa erityisosaajia. Usein valmennuksessa keskeiseksi nouseekin sen pohtiminen, miten tätä osaamista voisi hyödyntää työmarkkinoilla esimerkiksi muilla toimialoilla, mikäli omassa työssä jatkaminen ei enää onnistu. Jo lyhyt, täsmennetty lisäkoulutus voi monen henkilön kohdalla avata paljon uusia ovia – joko omalla työnantajalla tai laajemmin työmarkkinoilla. Millogilla työsuhteet ovat usein todella pitkiä. Tällöin työnhaku ja työmarkkina on kokenut valtavan muutoksen siitä, kun palvelua käyttävä työntekijä on viimeksi ollut työnhaussa tai miettinyt uravalintoja.

Millaisia onnistumisia palvelulla on saavutettu muissa yrityksissä?

Puha: Vuonna 2017 palveluun ohjautui noin 200 henkilöä. Valtaosalla niistä, joiden kohdalla prosessi on päättynyt, lopputulos on ollut onnistunut eli löydettiin uusi työ- tai koulutuspaikka. Suurimpia ilonaiheita ovat ne yksittäiset onnistumiset, joissa henkilö löytää juuri omaan tilanteeseen sopivan ratkaisun ja saa siitä uutta virtaa työntekoon.

Huomaa varoitusmerkit ajoissa:

  • Muutokset omassa jaksamisessa ja mielialassa.
  • Työkaverit tai esimies nostavat esille asioita tai huolenaiheita työhösi liittyen.
  • Pienet krempat ovat fyysisessä työssä normaaleja, mutta jos jokin kohta kehossa vaivaa toistuvasti, asiaan kannattaa puuttua ajoissa. Rasitus voi useita vuosia jatkuneena johtaa pahimmillaan elämää kokonaisvaltaisesti rajoittavaan sairauteen tai vammaan.