Reilun johtamisen ohjelma ”Reijosta” tuli menestystarina

Reilun johtamisen ohjelma, eli tuttavallisesti Reijo, on luonut Millogiin uudenlaisen yhteisen johtamisen kulttuurin ja hengen. Esimiestyö on selvästi parantunut valmennusohjelman edetessä.

Vuonna 2014 Millogin henkilöstöjohtaja Marja Kurosella välähti. Hän keksi idean esimiestyön kehittämishankkeesta ja liikkeelle lähdettiin suunnitteluvaiheen jälkeen rytinällä.

Tämän vuoden lopulla Millogin koko esimieskaarti alkaa olla valmennettu, kun yhteensä noin 140 esimiestä on saanut oppia reiluun johtamiseen.

”Laadukkaalla esimiestyöllä ja hyvällä johtamisella on oleellinen merkitys Millogin menestymiselle. Meillä on 22 toimipaikkaa laajasti koko maan alueella. On tärkeää vahvistaa omaa yrityskulttuuria ja luoda yhtenäiset johtamistavat, -käytännöt ja esimiestyön pelisäännöt”, Kuronen lisää.

Ei luennoilla istumista

Reilun johtamisen ohjelma koostuu kolmesta jaksosta. Ensimmäisellä jaksolla on käyty läpi esimiehen roolia ja tavoitteellista johtamista Millogilla. Toinen jakso on keskittynyt esimiehen vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Viimeisessä tapaamisessa on mietitty, kuinka esimies voi toimia valmentajana tuloksellisesti.

Jaksojen välissä valmennettavat ovat tehneet tehtäviä, joita on purettu yhdessä. Valmennus ei siis ole ollut luentojen kuuntelemista, vaan yhdessä tekemistä, pohtimista ja muiden kokemuksista oppimista.

”Ihmiselle on tärkeää tulla kuulluksi, nähdyksi ja koetuksi. Se näkyy suoraan työntekijän työpanoksessa. Myös epäkohtiin puuttumisen on huomattu lisäävän työyhteisön hyvinvointia. Muun muassa näitä asioita olemme pohtineet valmennuksen aikana”, valmentaja Joanna Nummila Confiar Oy:stä kertoo.

Mittarit plussalla

Kuronen ei voinut villeimmissä kuvitelmissakaan odottaa, että valmennus saa aikaan niin paljon muutosta, positiivista henkeä ja jatko-odotuksia. Myös vaikuttavuusmittausten tulokset osoittavat ohjelman olevan tehokas.

”Ensimmäisten ryhmien lähtötilanteessa olimme tekemissämme vaikuttavuusmittauksissa esimiestyössä välttävällä tasolla. Kuudennen ryhmän aloittaessa jo lähtötaso oli hyvä. Vaikuttavuusmittauksissa puoli vuotta valmennusohjelman päättymisen jälkeen esimiestyö on parantunut merkittävästi kaikissa ryhmissä”, Kuronen kertoo.

Erityisesti esimiestehtävän rooli ja merkitys on kirkastunut osallistujille ohjelman myötä. Johdettavat kokevat esimiestyön poikkeuksetta parantuneen jokaisella mitattavalla osa-alueella. Esimerkiksi reilun ja oikeudenmukaisen johtamisen sekä oikea-aikaisen ja tasapuolisen epäkohtiin puuttumisen tulokset paranivat merkittävästi.

Tuki löytyy aina läheltä

Työnjohtaja Mikko Toivonen Millogin Säkylän toimipaikasta kertoo, että valmennuksessa hän pääsi vertailemaan, millaisena hän itse kokee itsensä ja millaisena muut hänet näkevät. Hän myös oppi lisää siitä, millä tavoilla erityyppisiä ihmisiä kannattaa johtaa.

”Millog on nuori yritys, jolla on vahva tahtotila kehittää tekemistä koko ajan nykyaikaisemmaksi. Työympäristö on poikkeuksellinen ja monipuolinen ja siksi erityisen haastava ja kiinnostava. Olemme aiemminkin keskustelleet työpaikalla paljon, mutta Reijon myötä keskustelusta on tullut rakentavampaa ja ihmiset tuovat mielipiteitään julki rohkeammin”, hän sanoo.

”Työilmapiiriin on tullut lisää iloisuutta ja naurua. Toiminta on meillä ollut kyllä ennenkin ihmisläheistä eikä asioita ole tarvinnut pohtia yksin. Tukea löytyy aina läheltä”, jatkaa työnjohtaja Seppo Lehtinen Vekaranjärveltä.

Myös Pansion toimipaikassa Millogin Merijärjestelmissä ryhmäpäällikkönä työskentelevä Tuula Pekkala on tyytyväinen valmennuksen antiin.

”Teemme huoltotöitä pääsääntöisesti aluksilla. Työpäiviin mahtuu paljon ongelmanratkaisua ja ryhmämme liikkuvaisuus tuo omat haasteensa esimiestyöhön. Sain koulutuksesta paljon hyviä työkaluja itseni analysointiin sekä rohkeutta puuttua herkemmin vaikeisiinkin tilanteisiin. On hienoa, että Millogilla on selkeät toimintatavat ja vastuut ja täällä perehdytetään ihmiset hyvin”, hän kertoo.