Hyvinvoivassa työyhteisössä on reiluja työkavereita

Millogin Reilu työkaveri -valmennuksessa pohditaan muun muassa asenteita itseä ja muita kohtaan. Onnistuneiden pilottien jälkeen koulutuksia jatketaan muissa toimipaikoissa.

Kun Upinniemen milloglaisilta kyseltiin, minkälaisessa työyhteisössä he haluavat työskennellä, saatiin fläppitaululle pitkä lista asioita. Esimerkiksi avoin ja rehellinen työympäristö, selkeät roolit ja työtehtävät, mahdollisuus vaikuttaa, hyvät käytöstavat, esimiehen helppo lähestyttävyys ja keskinäinen ongelmanratkaisukyky nähtiin avaimina hyvään työyhteisöön. ”Reilu johtaminen -valmennusohjelman palautteissa ehdotettiin samantyyppistä koulutusta, johon kaikki työntekijät voisivat osallistua”, kertoo henkilöstöjohtaja Marja Kuronen.

Ohjelma on luotu varta vasten milloglaisia varten ja se tähtää siihen, että Millogin työyhteisöt olisivat hyvinvoivia, motivoituneita ja tuottavia. ”Moni hyvä asia toteutuu jo. Koetan saada ihmiset huomaamaan ja arvostamaan työyhteisön positiivisia puolia, sekä näkemään, mitä he itse voisivat vielä tehdä sen toimivuuden eteen”, työyhteisövalmentaja Joanna Nummila sanoo.

Ymmärrä itseäsi ja muita

Valmennuksessa keskustellaan paljon. Asenteiden lisäksi koulutuksessa pohditaan muun muassa erilaisia käyttäytymistyylejä ja peilataan omaa käytöstä Peili-käyttäytymisprofiilin avulla. ”Peilissä on neljä käyttäytymistyyliä ja oma tyyli määräytyy sen mukaan, millainen käyttäytyminen on itselle tyypillisintä. Peilin avulla henkilöt tunnistavat omat vahvuutensa ja kehittymiskohteensa”, Nummila avaa.

”Kaikkia tyylejä tarvitaan työyhteisössä. Kun erilaisuutta osataan arvostaa, se kantaa työyhteisöä eteenpäin. Pienillä teoilla, kuten esimerkiksi kiitoksella, tervehdyksellä ja ylipäätään toisten huomioimisella, on työarjessa suuri merkitys”, hän muistuttaa.

Reilun työkaverin tunnusmerkkejä

Ryhmätöiden tiimellyksessä mietitään, mistä reilun työkaverin voi tunnistaa. Upinniemen työyhteisössä reilu työkaveri kiittää, pystyy antamaan anteeksi ja vie työyhteisöä eteenpäin esimerkillään. Hän toimii luotettavasti ja avoimesti, ottaa muut huomioon ja suhtautuu positiivisesti elämään. ”Reilu työkaveri pyytää apua tarvittaessa. Hän myös puuttuu epäkohtiin työyhteisön edun mukaisesti”, kuuluu erään ryhmän pöydän takaa.

Henkilöstöasiantuntija Minna Hyrylä keskustelee ryhmätöissä muiden mukana. Hän ilahtui siitä, kuinka innolla ihmiset heittäytyvät keskusteluihin mukaan. ”Valmentajamme antaa aiheet ja kaikki sisältö on osallistujien itse sanoittamaa ja pohtimaa. Palaute on ollut hurjan hienoa, ja jokainen osallistuja suositteli valmennusta toteutettavaksi muissakin toimipaikoissa”, hän iloitsee.

Ensi talvena milloglaisia valmennetaan ainakin Haminan ja Lappeenrannan suunnilla sekä Lievestuoreella. Epäilemättä reiluja työkavereita ja iloisia tervehdyksiä näkyy jatkossa yhä enemmän Millogin toimipaikkojen käytävillä.

Osallistujien kommentteja Reilu työkaveri -valmennuksesta

Pekka Alakorva, asentaja

”Olen mielestäni ollut aina melko reilu. Valmennuksen ansiosta olen huomannut muissa enemmän vahvuuksia. Annan arvoa niin pikkutarkoille puurtajille kuin reippaille työkavereille, jotka sanovat asioita ääneen ja puuttuvat epäkohtiin. Olen koettanut tunnistaa negatiivisia ajatuksia itsessäni ja löytää enemmän positiivisia puolia asioista. On todella hyvä idea, että tämä koulutus pidetään kaikille milloglaisille. Sillä saadaan varmasti muutosta ihmisten asenteisiin.”

Lauri Lahdenperä, materiaalityöntekijä

”Kaikki saavat varmasti valmennuksesta joitakin työkaluja arkeensa. Olen alkanut huomioimaan muita enemmän. Tutustun paremmin työkaverin esittämään asiaan ja sen taustalla oleviin ajatuksiin. Huomasin myös, että olin jumiutunut kaavoihini. Valmennus kannusti varsinaiseen itsensä kehittämisprosessiin! Millogilla ei yritetä laittaa ihmisiä muottiin, vaan annetaan mahdollisuus tehdä ja ajatella asioita toisin kuin ennen. Suomalaisiin luonteenpiirteisiin ei yleensä kuulu mielipiteensä tai ajatuksensa esille tuominen, mutta reilu työkaveri uskaltaa sen sanoa niin hyvässä kuin huonossakin.”