Terveenä kotiin

Millog kehittää aktiivisesti työturvallisuuskulttuuriaan ja se näkyy ja kuuluu. Toimialat ovat ottaneet vahvemman roolin työturvallisuuden edistämisessä. Muutos lähtee kuitenkin yksilöstä.

Työturvallisuushavaintoja, Läheltä piti -pahvimiehiä ja -videoita, hiekkasäkkejä kotipihan hiekoitukseen ja ensi jouluna nastakengät koko henkilöstölle – Millogin vahvaa panostusta työturvallisuuteen ei voi olla huomaamatta. Rummutukseen on hyvä syy. ”Vuonna 2017 tunnistimme, että työturvallisuusasioissa on paljon parantamisen varaa. Meillä oli runsaasti tapaturmista aiheutuvia sairauspoissaoloja. Eniten tapahtui liukastumisia työmatkoilla tai kotipihassa”, sanoo Maajärjestelmien toimialajohtaja Rami Harmaala.

Henkilöstöjohtaja Marja Kuronen kertoo, että Millog on aloittanut tänä vuonna pitkäjänteisen työn työturvallisuuskulttuurin kehittämiseksi ja työtapaturmien määrän vähentämiseksi: ”Positiivista on se, että työturvallisuushavaintojen määrä on lähtenyt voimakkaaseen nousuun. Tapaturmia on sattunut edelleen paljon, mutta uskomme tämän muuttuvan, kun jatkamme sitkeästi tätä työtä.”

Toimitusjohtaja Sami Pitkänen haluaa, että jokainen työntekijä pitää joka päivä mielessä asiakkaan ja turvallisuusnäkökohdat: ”Toivon, että meille muodostuu pysyvä käytäntö siitä, että pohdimme aina ennen työtehtävää tai vaikkapa työmatkaa, kuinka teemme sen turvallisesti. Osoitamme välittävämme toisistamme, kun opastamme työtoveria, joka työskentelee riskialttiilla tavalla.”

Toimialat turvallisuutta edistämässä

Työturvallisuusasioita käsitellään säännöllisesti niin yksiköiden, toimialojen, yrityksen johtoryhmän kuin hallituksen kokouksissa. Lisäksi työturvallisuuden ohjausryhmä kokoontuu joka toinen kuukausi Millog-tasoiseen työturvallisuuskatsaukseen. Millogin toimialoilla mietitään säännöllisin väliajoin, kuinka aloitteista ja työturvallisuushavainnoista saatua tietoa voidaan hyödyntää yhteisesti.

Harmaala kertoo, että Millogilla halutaan muuttaa kulttuuria, jossa kunnossapitotyön ajatellaan olevan ronskia ja karskia työtä, josta kuuluukin aiheutua nirhaumia. Haaverit voidaan ennaltaehkäistä töiden suunnittelulla.

Työturvallisuuden huomioiminen näkyy työntekijöiden tekemien työturvallisuushavaintojen määrässä. Tänä vuonna elokuun loppuun mennessä niiden määrä nousi 425:een koko edellisvuoden summan ollessa 39 kappaletta. ”Olemme hyvällä polulla. Jokaisen tarvitsee sitoutua työturvallisuuden edistämiseen. Työnantajana tarjoamme hyvät puitteet ja muistutamme jokapäiväisestä työturvallisuusasioiden huomioon ottamisesta”, lisää Logistiikan toimialajohtaja Marko Kinnunen.

Ennakointi on kaiken A ja O

Mikä on kaikista tärkeintä työturvallisuudessa? Millogin toimialajohtajien mielestä liikkeelle lähdetään perusasioista. ”Käytämme suojaimia ja muita työturvallisuutta edistäviä laitteita ja työtapoja. Noudatamme annettuja ohjeita”, Harmaala sanoo. ”Huolehdimme työvälineiden kunnosta, teemme havaintojen lisäksi aloitteita ja parannamme näin arkipäivän työntekoa”, lisää laatu- ja kehitysjohtaja Jukka Oikari.

Koko työturvallisuuden ohjausryhmän mielestä ennakointi on kaiken a ja o. Kun jokainen huolehtii itsestä ja työkavereistaan, kaikki milloglaiset pääsevät turvallisen työpäivän jälkeen terveenä kotiin.