Millog palkitsee kunnossapidon tehtävissä ansioituneita varusmiehiä

Millogin osastopäällikkö Pekka Rytkölä oli jakamassa palkintoja kunnossapidon tehtävissä ansioituneille varusmiehille kotiutumiskahveilla Pansiossa kesäkuussa 2022.

Millog tarjota ammattitaitoisille kunnossapidonosaajille monipuolisia työmahdollisuuksia sekä kouluttaa eri joukko-osastojen varusmiehiä kunnossapitotehtäviin.

Puolustusvoimien strategisena kumppanina Millog palkitsee kunnossapidon tehtävissä ansioituneita varusmiehiä saapumiserien kotiuttamisjuhlan yhteydessä eri joukko-osastoissa. Valinnat esinepalkinnon ja kunniakirjan vastaanottajista tekevät joukko-osastot.

– Usein perusteena on esimerkiksi varusmiehen oma-aloitteinen ote käyttöhuollossa, onnistumiset kunnossapitotoiminnoissa tai muu ansioituminen kunnossapidon tehtävissä. Palkitsemme osaajia melkein kymmenessä eri joukko-osastossa, asiakkuuspäällikkö Raimo Tumelius Millogilta kertoo.

Millog kouluttaa säännöllisesti varusmiehiä heidän koulutusohjelmansa mukaisesti. Kunnossapidon opetus voi keskittyä esimerkiksi taisteluajoneuvoasentajan, elektroniikka-asentajan tai asesepän tehtäviin. Koulutus sisältää sekä teoriaa että käytännön
työjakson.

– Koronatilanteen takia olemme joutuneet perumaan joitakin koulutuksia tai järjestämään niitä erityisjärjestelyin, mutta pyrimme jatkossa palaamaan aikaisempiin käytäntöihin, Tumelius lisää.

Yhtenä tavoitteenamme Millogilla on kannustaa kunnossapidosta kiinnostuneita varusmiehiä huomioimaan myös yrityksemme mahdollisuudet tarjota monipuolisia työtehtäviä ammattitaitoisille kunnossapidon osaajille.

– Varusmiespalveluksen aikana saatu kokemus ja tuntemus Puolustusvoimien materiaalista täydentävät hyvin jo aiemmin saatuja opintoja tai tukevat tulevaa
kunnossapitoon suuntautuvaa koulutusta, Tumelius sanoo.