Edut ja henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen Millogilla

Millogin asentajat nojailevat korjaamolla huollettavana olevaan panssarivaunuun.

Kun voimme hyvin, meillä on parhaat eväät onnistua. Sen vuoksi satsaamme Millogilla erilaisiin etuihin, jotka tukevat henkilöstömme työkykyä ja hyvinvointia sekä töissä että vapaa-ajalla. Arvostamme pitkäaikaisia työsuhteita ja meille on tärkeää, että milloglaisilla on mahdollisuus kehittää osaamistaan ja luoda itselleen sopivaa urapolkua Millog-yhtiöissä.

Ajattelemme Millogilla, että onnellisuus lähtee ennen kaikkea turvallisuuden tunteesta. Vakaana suomalaisena yrityksenä olemme luotettava työnantaja myös vaikeina aikoina, sillä toimimme sekä normaali- että poikkeusoloissa. Teemme joka päivä parhaamme, että työntekijämme viihtyvät työpaikallaan ja pidämme huolta milloglaisten hyvinvoinnista monin eri tavoin.

Kun voimme hyvin, meillä on parhaat eväät onnistua työssämme. Panostamme kattaviin etuihin, jotka tukevat milloglaisten työkykyä ja hyvinvointia sekä töissä että vapaa-ajalla. Liukuva työaikamme sujuvoittaa myös työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista.

Tässä artikkelissa esittelemme nostoja henkilöstöeduistamme aina työsuhdepyörästä laajaan työterveyshuoltoon.

Mahdollisuuksia kehittyä ja tukea työkyvyn ylläpitoon

Arvostamme pitkäakaisia työsuhteita ja yksi tärkeä arvomme Millogilla on osaamisen jatkuva kehittäminen ja mielenkiintoisten urapolkujen löytäminen Millog-yhtiöistä. Kannustammekin henkilöstöämme syventämään omaa osaamistaan ja etenemään urallaan tarjoamalla erilaisia ura- ja kouluttautumismahdollisuuksia.

Koulutamme ja valmennamme henkilöstöämme säännöllisesti muun muassa esihenkilötyöskentelyssä ja johtamisessa ja seuraamme johtamisemme laatua vuosittain. Hyvä johtamisen taso on yksi vahvuuksistamme. Tarjoamme myös asiantuntijoillemme muun muassa vuorovaikutus- ja esitystaitovalmennusta.

Työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen ovat meille tärkeitä asioita. Reagoimme työkyvyn heikkenemisen varhaisiin signaaleihin herkästi, jotta mahdollisimman moni tilanne korjaantuisi jo ennen sairauslomalle jäämistä. Joskus terveydentilassa tai omassa elämässä tapahtuu muutoksia, jotka tekevät työstä suoriutumisesta haastavaa. Näissä tilanteissa meillä on erilaisia keinoja, millä pyrimme ratkaisemaan haastavan työtilanteen. Yhtenä keinoa käytössämme on Sopiva työ -palvelu, jonka kautta milloglaiset voivat saada uutta virtaa uralleen yksilöllisen ohjauksen ja valmennuksen kautta.

Laajat työterveyspalvelut ja vakuutukset turvaavat arkea

Työterveyden laaja palvelukokonaisuus edistää työkykyä ja hyvinvointia. Työterveyspalveluihimme kuuluvat lakisääteisten palveluiden lisäksi esimerkiksi erikoislääkärin palvelut, kattavat mielen hyvinvoinnin palvelut ja fysioterapeutin palvelut.

Tarjoamme lisäksi matalan kynnyksen mielen hyvinvointipalveluita yhteistyökumppanimme Auntien kautta. Auntie-palvelusta henkilöstömme saa psykologista keskustelutukea työ- tai siviilielämän haasteisiin.

Meillä Millogilla henkilöstö on vakuutettu tapaturmien varalta vapaa-ajallaan yksityistapaturmavakuutuksella. Vakuutus toimii kätevästi työterveytemme kautta, joka voi laskuttaa hoitokulut suoraan vakuutusyhtiöltä. Lisäksi milloglaisilla on leikkauskuluturvavakuutus, joka turvaa leikkaukseen pääsyn tarpeen tullen.

Hyvinvointia työsuhdepyörästä ja e-passin eduista

Haluamme kannustaa ihmisiä liikkumaan. Milloglaisilla on mahdollisuus hankkia työsuhdepyörä. Työntekijä saa itse päättää pyörän mallin ja käyttötarkoituksen. Pyöräily edistää hyvinvointia ja jaksamista ja on myös ympäristöystävällinen tapa liikkua!

Meillä Millogissa on käytössä e-passi Flex -hyvinvointietu. Henkilöstömme saa e-passiin vuosittaisen henkilökohtaisen hyvinvointibudjetin, jonka he voivat käyttää valintansa mukaan erilaisiin kulttuuri-, liikunta- tai hyvinvointipalveluihin.

Käytössämme on lisäksi e-passin lounasetu, jonka kautta tuemme henkilöstömme lounasruokailua.

Palkitsemme hyvin tehdystä työstä

Millogin henkilöstö on tulospalkkion piirissä, jolloin kerran vuodessa koko henkilöstön on mahdollista saada hyvästä työstä ansaittu bonus.

Lisäksi meillä on muita palkitsemisjärjestelmiä. Henkilöstömme voi ansaita esimerkiksi henkilökohtaisen pienpalkkion erityisen hyvästä työsuorituksesta. Viime vuonna (2021) pienpalkkioita jaettiin jopa viidennekselle Millog Oy:n henkilöstöstä.