Reilu johtaminen on tärkeä osa Millogin työkulttuuria

Markus Kuljuntausta, Jere Tuori ja Petri Salo saivat Reilu johtaminen -valmennuksesta työkaluja päivittäisen esihenkilötyönsä tueksi.

Panostus johtamisen laatuun näkyy Millogissa muun muassa siten, että jokainen esihenkilömme valmennetaan reilun johtamisen kulttuuriin. Tänä vuonna Reijona -tunnetun valmennusohjelman suoritti jo 12. valmennusryhmä.

Vuosien varrella yli 200 esihenkilöä Millogissa on suorittanut Reilu johtaminen -valmennuksen. Tuttavallisemmin Reijona -tunnettua valmennusta on järjestetty Millogissa vuodesta 2014 alkaen ja tavoitteenamme on, että kaikki esihenkilömme käyvät valmennuksen. Tänä vuonna Reijon suoritti järjestyksessään jo 12. valmennusryhmä.

Valmennuksen keskiössä on kolme kärkiteemaa: esihenkilön rooli ja tavoitteellinen johtaminen, esihenkilön vuorovaikutustaidot sekä valmentava johtaminen. Ryhmän yhteisten valmennuspäivien lisäksi valmennukseen kuuluu välitehtäviä ja vertaissparrausta.

Millogin Reilun johtamisen 12. valmennusryhmä.

Reijo-valmennusten on nähty vaikuttavan selkeästi esihenkilötyöskentelyn laatuun Millogissa. Ennen valmennusta ryhmälle suoritetaan lähtötilannemittaus ja vaikuttavuusmittaus puoli vuotta valmennuksen päätyttyä. Henkilöstöpäällikkö Minna Hyrylän mukaan jokaisen ryhmän kohdalla tulokset ovat parantuneet Reijon jälkeen – paikoittain jopa merkittävästi. Johtamisen laatua tutkitaan Millogissa myös vuosittaisen johtamisindeksikyselyn avulla ja viimeisin kokonaistulos 5,48 asteikolla 1–7 kertoo siitä, että johtamisemme laatu on yleisesti erinomaisella tasolla.

Vaikka Reijoa on järjestetty jo vuosia, elää valmennus Minnan mukaan ajan hengen mukana ja sitä muovataan vastaamaan työelämän muutoksia. Millogissa jokainen Reilu johtaminen -valmennus on myös aina kulloisenkin valmennusryhmän näköinen, sillä vuorovaikutuksella ja ajatusten jakamisella on keskeinen rooli valmennuksessa.

– Olen seurannut ilahtuneena sitä, miten valmennuksissa puhutaan avoimesti ja asioita käsitellään yhdessä arjen ja käytännön tason kautta, Minna sanoo.

Reilu johtaminen -valmennuksen Millogille toteuttaa yritysvalmentaja Joanna Asikainen Confiar Oy:stä. Joanna muistuttaa, että panostaminen laadukkaaseen johtamiseen on myös panostamista ihmisten hyvinvointiin.

– Reijo-valmennuksessa pyritään vahvistamaan osallistujien kohtaamis- ja vuorovaikutustaitoja sekä minäpystyvyyttä eli rohkeutta oikeasti toimia siinä esihenkilön tärkeässä roolissa. Itselleni on aina antoisaa nähdä se kasvu, mikä osallistujissa tapahtuu, hän sanoo.

Lisää aikaa johtamiselle

Korjaamopäällikkönä Millogissa työskentelevä Markus Kuljuntausta osallistui Reilun johtamisen 12. valmennusryhmään. Valmennuksen myötä Markus kertoo ajattelevansa johtamistilanteita enemmän. Hän onkin asettanut itselleen tavoitteeksi ottaa enemmän aikaa johtamiselle.

– Pyrin tietoisesti rauhoittamaan arjen johtamistilanteita ja keskittymään oikeasti siihen, mitä sillä toisella on sanottavana.

Markus suhtautuu osaamisen kehittämiseen mielenkiinnolla. Hänen mielestä erilaisiin valmennuksiin ja koulutuksiin osallistuminen kannattaa aina.

– Kaikki valmennuksissa läpikäyty siirtyy harvoin suoraan päivittäiseen työhön, mutta aina niistä jää jotain käteen. Ajattelen asian niin, että sieltä poimitaan ne muutamat timantit, mitkä ovat itselle tärkeitä asioita ja mitä haluaa itse kehittää, ja niistä saa arkeen uusia käytäntöjä ja tapoja toimia.

Voimaa vertaistuesta

Ryhmäpäällikkönä toimivan Petri Salon mukaan Reilu johtaminen -valmennuksessa antoisinta oli verkostoituminen muiden esihenkilöiden kanssa ja vertaistuki.

– Valmennuksessa tapaa ihmisiä, jotka ovat samassa tilanteessa, ja jos on jotain arjen esihenkilötyöhön liittyviä asioita, jotka mietityttävät, niin niitä voi pohtia yhdessä valmennusryhmän kanssa. Meidän valmennusryhmässämme oli ihmisiä monista eri taustoista. Mukana oli myös todella kokeneitakin johtajia, jotka ovat ratkoneet kiperiä käytännöntilanteita. Sain heiltä hyviä vinkkejä oman työhöni, Petri kertoo.

Kehitystä keskustelutaitoihin

Työnjohtajana työskentelevän Jere Tuorin mukaan Reilu johtaminen -valmennus auttoi häntä kehittämään omia keskustelutaitojaan. Hänen mielestään on tärkeää, että valmennuksessa kiinnitetään huomioita esihenkilön omaan käyttäytymiseen ja kommunikaatioon.

– Keskustelutaito on tärkeä osa johtamista. Nykypäivän johtaminen ei ole suoraa määräilyä, vaan molemminpuolista vuorovaikutusta ja pyrkimystä yhteistyöhön. Tilanteita pitää osata lukea ja miettiä, miten mikäkin asia kannattaa esittää ja kohdata.

Jeren mukaan nykypäivän johtamisessa isossa osassa on myös kyky osata motivoida henkilöstöä.

– Kaikki eivät ole samanlaisia ja esihenkilön on otettava huomioon jokaisen yksilölliset tarpeet ja vahvuudet. Vaikka aina työtehtäviä ei pysty täysin optimoimaan, on näitä asioita tärkeä pitää mielessä ja pyrkiä siihen mahdollisuuksien sisällä.