Millog-yhtiöiden palvelusvuosimuistamisten lukumäärä kertoo siitä, että meillä viihdytään

Palvelusvuosimuistamiset ovat yksi tavoistamme kiittää henkilöstöämme arvokkaasta ja sitoutuneesta työstä.

Vuonna 2022 Millogin yhtiöperheessä annettiin 94 palvelusvuosimuistamista. Näistä lähes puolet (42) annettiin työntekijöille, joiden työsuhde on kestänyt viisi vuotta. 10-vuotisesta urasta palkittiin yli 20 työntekijää, 20-vuotisesta urasta 10 työntekijää, 30-vuotisesta urasta 11 työntekijää ja 40-vuotisesta urasta 10 työntekijää.

Arvostamme Millog-yhtiöissä pitkiä työsuhteita ja iloitsemme siitä, että myös moni henkilöstömme jäsen haluaa rakentaa uraansa kanssamme.

Palvelusvuosimuistamiset ovat yksi tavoistamme kiittää henkilöstöämme arvokkaasta ja sitoutuneesta työstä yhtiöperheemme eteen. Puolustusvoimien strategisena kumppanina Millog Oy:n toiminta tukee Suomen maanpuolustusta. Siksi myös milloglaisen palvelusvuosimuistamisen yhteydessä kiitetään lisäksi Suomen maanpuolustuksen eteen tehdystä työstä.

Millog-yhtiöissä muistetaan 5, 10, 20, 30 ja 40 palvelusvuotta saavuttaneita lahjalla, jotka ojennetaan yleensä joulun tienoilla toimipaikoillamme eri puolilla Suomea pidettävissä tilaisuuksissa. Millog-yhtiöissä palvelusvuosiajaksi lasketaan yhdenjaksoinen työsuhde alkaen yhtiöperheeseemme tuloajankohdasta. Lisäksi palvelusvuosiin lasketaan liikkeen luovutuksena tapahtuneet henkilöstösiirrot, kuten aikoinaan Puolustusvoimilta Millogille siirtyneet henkilöt.