Viranomaiset siirtyvät käyttämään mobiiliteknologiaa – mitä muutos mahdollistaa yksityisille yrityksille?

Yrityksissä viestintä on usein kriittistä joko turvallisuuden tai tuotantotehokkuuden näkökulmasta. Siksi täsmällistä tietoa on saatava oikeille vastaanottajille nopeasti ja luotettavasti, muistuttaa Virve Tuotteet ja Palvelut Oy:n tekninen myyjä Jesse Lohtander.

Viranomaiset alkavat käyttää LTE-teknologiaa jo tulevina vuosina, mikä tarkoittaa tietoturvallisten viestintäsovellusten tuomista tavallisiin mobiililaitteisiin. Luotettava ja turvallinen viestintä on perinteisesti mielletty viranomaisten etuoikeudeksi, mutta vastaava teknologia on nyt myös yksityisten yritysten ulottuvilla. Millogin tytäryhtiö Senop auttaa yrityksiä viestimään yhtä turvallisesti kuin viranomaiset. Mitä uusi viestintäteknologia mahdollistaa esimerkiksi teollisuudelle?

Tähän asti viranomaistyötä on johdettu puhumalla vain turvallisuusviranomaisten käyttöön tarkoitetussa verkoissa, mikä on edellyttänyt siihen tarkoitettuja päätelaitteita. LTE-uudistuksen myötä erillisiä laitteita ei enää tarvita, vaan viestintä hoidetaan tavallisilla älylaitteilla, tietoturvallisten viestintäsovellusten kautta. Laajakaistaan siirtyminen tuo mukanaan datayhteyksiin perustuvan tilannekuvan välittämisen sekä nopean hälyttämisen ja työhönkutsumisen. Lisäksi videokuvan, paikkatiedon ja puheentunnistuksen käyttäminen on mahdollista. Näitä ominaisuuksia voi ja kannattaa hyödyntää myös yritysten tarpeisiin.

Yrityselämässä iso osa viestinnästä on sekä turvallisuuden että tuotantotehokkuuden näkökulmasta kriittistä: oikea tieto on saatava oikeille vastaanottajille nopeasti ja luotettavasti. Tämä ei koske pelkästään poikkeustilanteita, vaan myös sujuvaa arjen toimintaa ja tiedonkulkua.

Suojatun ja varman tiedonkulun takaa parhaiten yksityinen LTE-verkko. Jos teollisuusalueelle rakennetaan paikallinen LTE-verkko, kaikki data liikkuu turvallisesti vain omassa verkossa. Näin yritys pystyy kontrolloimaan, ketkä verkkoa käyttävät, ja tietoliikennekapasiteettia on käytettävissä aina, kun sitä tarvitaan.

Tietoturvallisten ryhmäviestintäsovellusten merkitys siis painottuu etenkin, jos asia on kiireellinen, tärkeä tai salainen.

Kun yrityksessä täytyy viestiä isolle joukolle ihmisiä yhtä aikaa, vaihtoehtoja ovat muun muassa puhelinsoitot ja kuluttajille tarkoitetut pikaviestisovellukset. Näissä keinoissa on omat ongelmansa: puheluiden soittaminen on hidasta tai kohdehenkilöä ei edes tavoiteta, ja Whatsappin kaltaisissa, yksityishenkilöille luoduissa sovelluksissa esiintyy tietoturva-aukkoja.

Nopea viestintä onnistuu ryhmäviestintäsovelluksella

Tietoturvallisten ryhmäviestintäsovellusten merkitys siis painottuu etenkin, jos asia on kiireellinen, tärkeä tai salainen. Ryhmäviestintäsovellus mahdollistaa erilaisten keskusteluryhmien luomisen ja aina tarpeen mukaan kohdennetun viestimisen. Aikaa ja vaivaa säästyy, vaikka kontaktoitava joukko olisi suurikin, ja tehokkuushyöty on huomattava.

Häiriötilanne, jossa liikkeelle tarvitaan nopeasti paljon työvoimaa, voi syntyä esimerkiksi energiayhtiössä. Kun myrsky kaataa puita, yhtiössä pitää hälyttää ihmisiä liikkeelle sekä koota ja jakaa päivittyvää tilannetietoa. Ryhmäviestintään tarkoitettujen sovellusten käyttö on helppoa ja nopeaa, joten muuttuviin tilanteisiin voidaan reagoida välittömästi.

Paikannusteknologia suojaa ihmisiä ja omaisuutta

Paikannusratkaisuja käytetään niin ihmisten, ajoneuvojen kuin tavaroidenkin seurantaan ja niistä on hyötyä esimerkiksi teollisuuden tuotannonohjauksessa ja varastonhallinnassa. Paikannuksen avulla voidaan seurata vaikkapa, missä yrityksen työntekijät, vierailijat, työkoneet tai kontit liikkuvat. Tieto on tärkeää erityisesti poikkeustilanteissa: tulipalon sattuessa organisaatiossa nähdään heti, keitä alueella on, missä he ovat ja miten heidät saadaan turvaan.

Eräs tapa hyödyntää paikannusteknologiaa on kaatumishälytys eli man down -toiminto. Se tarkoittaa, että päätelaite tekee automaattisen hälytyksen, jos laitetta kantava henkilö ei liiku tietyllä aikavälillä. Toiminto parantaa työturvallisuutta etenkin yrityksissä, joissa työskennellään yksin tai haastavissa olosuhteissa.

Paikannuksen avulla voidaan seurata vaikkapa, missä yrityksen työntekijät, vierailijat, työkoneet tai kontit liikkuvat.

Reaaliaikainen videokuva ehkäisee tuotantokatkoksia

LTE mahdollistaa myös reaaliaikaisen videokuvan käytön, mikä voi olla keino parantaa tilannekuvaa ja tehostaa tuotantoa tai logistiikkaa. Globaaleilla markkinoilla työmaat ovat usein kaukana toisistaan, ja esimerkiksi huoltohenkilökunnan matkustaminen työmaalta toiselle on aikaa vievää, kallista ja päästöjä aiheuttavaa. Koronapandemian aikana pääsy paikan päälle on saattanut olla jopa mahdotonta. Salatun videoyhteyden avulla kohteesta saadaan videokuvaa, ja huoltomies voi auttaa ratkaisemaan ongelmia etänä.

Monimetalliyhtiö Terrafame Oy puolestaan käyttää lämpökameroita tuotantokatkosten ehkäisemiseen. Kun yhtiön pyöräkuormaajat ja muut suuret ajoneuvot työskentelevät ahtaalla alueella, on erittäin tärkeää, että kuljettajat näkevät sekä maaston että viereiset koneet. Näköesteenä on usein sakea sumu, joten ilman kameroita työt jouduttaisiin keskeyttämään tämän tästä.

Tulevaisuudessa käyttöön uusia mahdollisuuksia

Tulevaisuudessa puheentunnistus voi tarjota uusia keinoja tehostaa työskentelyä, sillä tarvittava teknologia kehittyy jatkuvasti. Puheentunnistuksessa tekoäly muuntaa puhetta tekstiksi, mikä voi tapahtua joko reaaliaikaisesti tai tallenteesta. Näin voidaan esimerkiksi vapauttaa henkilöstöresursseja rutiiniasioista olennaisempiin tehtäviin tai helpottaa viestien perillemenoa hälyisissä työympäristöissä. Toistaiseksi puheentunnistusta hyödynnetään yrityksissä suhteellisen vähän, mutta monille se on tuttua ainakin laitteiden ääniaktivoinnista ja -ohjauksesta.

Toinen esimerkki kiinnostavista tulevaisuuden mahdollisuuksista on älyvaatetus, jolloin teknologia kulkee henkilöstön mukana osana työvaatteita. Jos muihin viestintäratkaisuihin yhdistetään erilaisia mittareita, antureita ja muuta puettavaa teknologiaa, hyvin monenlaisissa työympäristöissä voidaan kehittää muun muassa turvallisuutta.

Kuten tämän päivän yritysviestinnässä, myös tulevaisuuden ratkaisuissa keskeisessä asemassa on tietoturva. Kun yrityksen viestinnän luotettavuus varmistetaan nyt, vakaalle pohjalle voi rakentaa uusinta teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja jatkossa.

Millog-yhtiöihin kuuluvalla Senopilla on pitkä kokemus turvallisuuskriittisten toimijoiden palvelemisesta. Senop Communications auttaa myös yritysasiakkaita monipuolisesti turvalliseen ammattilaisviestintään liittyvissä kysymyksissä. Ota yhteyttä, niin varmistetaan yrityksessänne sekä arjen sujuvuus että kriittinen toiminta poikkeustilanteissa!

Keskustellaan lisää!

Toni Leppänen

Myyntijohtaja
Senop Communications

Jesse Lohtander

Tekninen myyjä
Senop Communications