Terrafame – Kamerajärjestelmiä ja kunnossapitoa vaativiin kaivosolosuhteisiin

Kaivosteollisuudessa työskentelyolosuhteet asettavat kaluston äärimmäisen kovalle koetukselle. Millog-yhtiöiden sekä Patrian tuotteiden korkea suorituskyky ja toimivuus äärimmäisissä olosuhteissa on taattu – onhan Millog Puolustusvoimien strateginen kumppani, ja Senopin ja Patrian tuotteet on suunnattu nimenomaan puolustuskäyttöön sekä muille vaativille asiakkaille. Tämä on tärkeää muun muassa monimetalliyhtiö Terrafamelle.

Millogin ja sen tytäryhtiöiden sekä Millogin pääomistajan Patrian kokonaistarjooma palvelee muun muassa kaivosteollisuuden tarpeita. Esimerkiksi Senop ja Patria auttavat Terrafame Oy:tä varmistamaan, että työskentely yhtiön teollisuusalueella on turvallista ja tehokasta. Samalla toiminnan hiilijalanjälki pienenee.

”Halusimme erittäin laadukasta, teknisesti luotettavaa ja todella vaativiin olosuhteisiin tarkoitettua tekniikkaa. Kun kalusto tehdään Puolustusvoimien tarpeisiin, vaatimustaso on korkealla.”

Pekka Vornanen, vastaava osastopäällikkö

– Halusimme erittäin laadukasta, teknisesti luotettavaa ja todella vaativiin olosuhteisiin tarkoitettua tekniikkaa. Kun kalusto tehdään Puolustusvoimien tarpeisiin, vaatimustaso on korkealla. Lisäksi asioimme mielellämme kotimaisen yhteistyökumppanin kanssa. Aina, kun olemme tarvinneet, olemme joustavasti saaneet konsultaatiota paikan päällä, sanoo Terrafamen liuotuskasojen purusta vastaava osastopäällikkö Pekka Vornanen.

Terrafamen toimintaa on suunniteltu vuosikymmeniksi eteenpäin. Millog-yhtiöiden ja Patrian yhteiset, leveät hartiat tarjoavat varmuuden siitä, että pitkäjänteinen yhteistyö jatkuu. Kokonaisvaltainen palvelu ja monipuolinen asiantuntemus ovat jatkossakin asiakkaiden tukena.

Senopin kameroiden ansiosta työt voidaan tehdä

Terrafame on hankkinut Senopilta kamerajärjestelmiä pintajyrsimiin, puskutraktoreihin, kaivinkoneisiin ja pyöräkuormaajiin. Tällä hetkellä 18 ajoneuvossa on yhteensä 36 lämpökameraa.

”Lämpökameroilla on ollut iso merkitys tuotantolukuihin, sillä keskeytyksiä ei enää tapahdu sumun takia.”

Pekka Vornanen, vastaava osastopäällikkö

Terrafamen metallien talteenottoprosessi perustuu bioliuotukseen. Pieniksi partikkeleiksi murskattu malmi kasataan ensin ns. primäärikasoille, joista sitä siirretään jatkuvalla kierrolla ns. sekundäärikasoille. Kasoilla 100 tonnin painoiset pyöräkuormaajat ja muut suuret ajoneuvot työskentelevät ahtaalla alueella, joten on erittäin tärkeää, että kuljettajat näkevät sekä maaston että viereiset koneet. Paljain silmin näkemisen esteenä on kuitenkin usein erittäin sakea sumu. Liuotusprosessissa on kymmeniä miljoonia tonneja murskattua malmia, ja kuuma materiaali höyryää etenkin pakkasella niin, etteivät koneiden kuljettajat näe ikkunasta ulos lainkaan.

– Meillä työt tehdään turvallisesti tai niitä ei tehdä ollenkaan. Siksi purkutyöt jouduttiin aiemmin keskeyttämään toistuvasti, ja meidän oli käytännössä mahdotonta saavuttaa tuotantotavoitteita. Lämpökameroilla on ollut iso merkitys tuotantolukuihin, sillä keskeytyksiä ei enää tapahdu sumun takia, Pekka Vornanen kertoo.

Moottoreiden kunnostus säästää luonnonvaroja

Patria huoltaa Terrafamen raskasta moottorikalustoa sekä hoitaa moottoreiden vika- ja vauriokorjauksia. Avolouhoksella moottorit ovat maksimaalisessa rasituksessa: Pystysuunnassa louhoksessa on edetty 150 metriä alaspäin, ja ajomatkana louhoksen ylätasolle on useita kilometrejä jyrkkää nousua. Suurimmat ajoneuvot eli valtavat kiviautot painavat kuorman kera yli 300 tonnia, ja niiden moottorit ovat käynnissä yli 7000 tuntia vuodessa. Kivipölyä on kaikkialla, ja ajan kuluessa moottoreiden pintaan muodostuu pölystä kivettynyt kuori.

”Oma tietotaitomme moottoreista on laajentunut valtavasti ja sen ansiosta suunnitelmallisuus on parantunut.”

Juha Kilpeläinen, kunnossapitopäällikkö

Käyntijaksonsa täyteen ajettuja moottoreita ei aiemmin juurikaan peruskunnostettu, vaan ne poistettiin käytöstä ja korvattiin uusilla. Tähän tuli muutos, kun Patrian ja Terrafamen yhteistyö alkoi.

– Terrafame haluaa kunnostaa kaikki komponentit, joita pystytään vielä käyttämään, koska näin säästämme luonnonvaroja ja työllistämme suomalaisia osaajia, toteaa kunnossapitopäällikkö Juha Kilpeläinen.

Moottoreiden toimintavarmuus on Terrafamelle kriittisen tärkeää. Säännöllisillä huolloilla pyritään ehkäisemään muun muassa hallitsemattomat polttoaine- ja öljyvuodot, koska tulipalo on suuri turvallisuusriski. Lisäksi vuotojen estäminen on ympäristöstä huolehtimista, sillä jo yhdessä moottorissa voi olla 250–300 litraa öljyä. Kiviautojen toimitusajat ovat jopa parin vuoden mittaisia, joten tuhoutunut kalusto haittaisi myös tuotantoa.

Tietotaito parantaa suunnitelmallisuutta

Millog-yhtiöillä ja Patrialla on kattava toimipaikkaverkosto, joten asiakkaat saavat osaavat erikoisasiantuntijat avukseen läheltä. Vuoropuhelu on jatkuvaa, ja asiakas voi halutessaan käydä paikan päällä esimerkiksi huoltotiloissa.

– Saamme Patrialta todella hyviä raportteja siitä, millaisia havaintoja huollossa on tehty tai miten vika on korjattu. Tällä on suuri lisäarvo, Juha Kilpeläinen sanoo.

– Oma tietotaitomme moottoreista on laajentunut valtavasti ja sen ansiosta suunnitelmallisuus on parantunut. Omat asentajamme eivät ole moottorispesialisteja, mutta on ensiarvoisen tärkeää, että heillä on riittävästi tietoa, kun he tekevät tilannearvioita kaivoksella. Korjaamollamme tehdään töitä 24/7, ja asentajiemme on tehtävä ratkaisuja siitä, onko ajoneuvoilla turvallista ajaa.

Kysy lisää!

Markku Riekkola

Myyntijohtaja, Viranomaiset ja Teollisuus