Turvallisten viestintäkanavien merkitys yrityksissä kasvaa – riskejä voi pienentää älykkäillä kommunikaatioratkaisuilla

Koronapandemian aiheuttama poikkeusaika on osoittanut, miten altista yritysten viestintä on erilaisille häiriöille. Älykäs ja turvallinen ammattilaisviestintä on sekä kriittinen tuotantotekijä että kilpailutekijä, joten viestinnän jatkuvuus kannattaa nostaa agendalle viimeistään nyt.

Korona-aika on aiheuttanut riskejä yritysviestinnän tietoturvalle ja toimintavarmuudelle. Yleistynyt etätyö on lisännyt viestintätarpeita ja vaatinut yrityksiä uudistumaan nopeasti. Samaan aikaan teknologia on kehittynyt harppauksin, mutta vanhat käytännöt ja työvälineet eivät aina toimi uusimman teknologian kanssa. Kiireessä viestinnän turvallisuus on jäänyt taka-alalle, mikä altistaa yrityksiä kyberhyökkäyksille, varoittaa esimerkiksi yhdysvaltalainen Northeastern University.

On huolestuttavaa, miten vähän yritykset huomioivat arjessaan viestinnän keskeytymättömyyttä. Jopa tilanteissa, joissa tarvitaan ehdottoman tietoturvallisia ratkaisuja, kommunikoidaan usein yksityishenkilöille tarkoitetuissa, varsin suojaamattomissa sovelluksissa. Tietyillä aloilla lyhytkin katkos yhteyksissä aiheuttaa suuria ongelmia, joten kriittisimmillään kyse voi olla liiketoiminnan jatkuvuudesta.

Lisähaaste on, että viestintään käytetään kahden ihmisen välisiä kanavia. Tehokkaampaa kommunikaatio on, kun kaikki tarvittavat vastaanottajat saavat viestin samanaikaisesti. On tunnistettava, mikä tieto on kriittistä ja mille kohderyhmälle, ja muodostettava sopivat vastaanottajaryhmät. Erityisen tärkeää ryhmäviestintä on organisaatioissa, jotka ovat hajallaan useissa eri toimipaikoissa ja joissa tilannekuvan ylläpitäminen on tärkeää. Tällaisia ovat muun muassa monet teollisuusyritykset ja -alueet sekä kuljetusyritykset, satamat ja lentokentät.

Yhtä turvallista viestintää kuin viranomaisilla

Joissakin yrityksissä ja sairaaloissa Teamsin ja WhatsAppin kaltaiset palvelut on kielletty, sillä kriittinen toiminta ei voi olla etenkään vapaa-ajan käyttöön tarkoitetun sovelluksen varassa.

Kieltojen vastapainoksi tarvitaan korvaavia ratkaisuja. Millog-yhtiöihin kuuluvalla Senop Communicationsilla (ent. Virve Tuotteet ja Palvelut Oy) on pitkä kokemus viranomaistoimintojen palvelemisesta, ja autamme yrityksiä viestimään yhtä turvallisesti kuin viranomaiset. Markkinoilla ei ole ollut toimijaa, joka tarjoaisi 5G-tukiasemat, päätelaitteet ja applikaatiot sisältävän avaimet käteen -ratkaisun. Senop Communications täyttää tämän tyhjiön tarjoamalla räätälöityjä kokonaisratkaisuja. Lisäksi meillä on takanamme koko Millog-yhtiöiden laaja tarjooma.

Asiakkaillamme ei tarvitse olla viestintäratkaisujen erikoisosaamista – riittää, että tarve viestiä turvallisesti on tunnistettu. Tarkastelemme kokonaisuutta yhdessä asiakkaan kanssa ja kartoitamme, millaisia liiketoiminnalliset tarpeet ovat. Autamme tunnistamaan, mistä viestinnän haasteet johtuvat, ja ratkaisemaan ongelmat kustannustehokkaasti. Useimmiten turvallinen ja luotettava kommunikaatio ei ole kuluerä, vaan uusilla ratkaisuilla voidaan luoda lisäarvoa liiketoiminnalle.

Tietoturvallisen viestinnän viimeistelee perusteellinen henkilöstön perehdytys. Jotta inhimillisten erehdysten riski on mahdollisimman pieni, työntekijöiden taidot on aina pidettävä ajan tasalla.

Yksityiset 5G-verkot siivittävät älykästä teollisuutta

Osa ongelmien ratkaisua on langaton yksityinen eli paikallinen verkko. Se tarjoaa yritykselle oman tietoturvallisen, joustavan, nopean sekä luotettavan ja kuuluvuudeltaan hyvän viestintäkanavan. Tämä tarkoittaa entistä parempaa ennustettavuutta, hyvää tilannetietoutta, ketteryyttä ja tilanteen jatkuvaa hallintaa.

Kuten Forbes tiivistää, kehitys on käänteentekevä etenkin valmistavan teollisuuden yrityksille. 5G-verkossa datansiirto on viiveetöntä, mikä on edellytys IoT-ratkaisuille, jotka puolestaan siivittävät älykästä teollisuutta. Yksityiset 5G-verkot pystyvät vastaamaan langattoman viestinnän vaatimuksiin, joita esimerkiksi teollisuudella, turvallisuuskriittisillä organisaatioilla tai kriittisillä infrastruktuureilla on.

Suomessa on vasta joitakin kymmeniä 5G-yksityisverkkoja, mutta lähivuosina määrä noussee satoihin. Globaalisti yksityisten 5G-verkkojen markkina kasvaa nopeasti, ja erään arvion mukaan markkinan koko vuonna 2028 on noin 12 miljardia euroa.

Ratkaisu voi olla helppo ja nopea

Käynnissä olevaa kehitystä voi peilata historiaan. Suomi on ollut monella tavalla edelläkävijämaa muun muassa matkapuhelinten, matkapuhelinverkkojen ja tietoliikenneyhteyksien suhteen. Nyt meillä on yhteiskunnallisesti valmius olla jälleen edelläkävijöiden joukossa, mutta yrityksissä on havahduttava huomaamaan ammattilaisviestinnän luotettavuuden ja turvallisuuden merkitys.

Muutosten ei tarvitse olla monimutkaisia tai kalliita. Päinvastoin: turvalliseen kommunikaatioon on helppo siirtyä, kun kaikilla on älylaite jo valmiiksi taskussa. Asiakkaillamme on positiivisia kokemuksia esimerkiksi ryhmäviestipalveluiden käyttöönotosta.

Vaikka uudet viestintäratkaisut eivät tuntuisi ajankohtaisilta juuri nyt, aihe nousee yhä tärkeämmäksi monilla aloilla. Jokaisen yrityksen on syytä linjata, haluaako se tehdä älykästä ja turvallista viestintää ennen kilpailijoita vai riittääkö peesaajan rooli.

Kysy lisää!