Millog tarjoaa nuorille mahdollisuuksia kasvaa ja löytää tulevaisuuden suunta

Kasperi Salminen ja Niklas Korsimaa olivat vuonna 2021 Millogilla kesätyöntekijänä jo toista kertaa. Kummankin työpaikka sijaitsi Pansiossa, mutta eri osastoilla.

Nuorissa on tulevaisuus, joten heidän työllistämisensä on tärkeä osa yhteiskuntavastuuta. Millog on vastuullinen työnantaja, joka tarjoaa monille harjoittelijoille ja opiskelijoille kannustavan, turvallisen sekä innostavan ensikosketuksen työelämään. Annamme tilaisuuksia oppia uusia taitoja ja vahvistamme nuorten uskoa omaan osaamiseensa.

Kesällä 2021 Millog työllisti 83 nuorta kesätöihin tai kaksi viikkoa kestävän ”tutustu työelämään ja tienaa” -jakson ajaksi. Kesän päätteeksi nuorille lähetettiin palautekysely, ja vastausten perusteella Millog koettiin mieluisaksi työpaikaksi. Kyselyyn vastanneista 100 prosenttia suosittelisi Millogia työantajaksi!

– Kesätyöt eri toimipaikoilla sujuivat hyvin, ja olimme erittäin tyytyväisiä työntekijöihimme, kertoo Millogin henkilöstöasiantuntija Laura Pylväs.

Kuluvan vuoden osalta kesätyöhaku käynnistyi 24.1. ja päättyy 20.2. Tarjoamme jälleen monipuolisesti kesätöitä erilaisten tehtävien parissa – esimerkiksi materiaali-, ICT- ja elektroniikkapuolella sekä ajoneuvokaluston huolto- ja korjaustehtävissä.

– Kesätöissä ei tarvitse olla valmis tekijä, sillä reippaalla ja avoimella asenteella sekä innokkuudella oppia uutta pääsee erinomaisesti alkuun, Laura muistuttaa.

Tuleva sähköasentaja kiinnostui työn monipuolisuudesta

Kasperi Salminen oli vuonna 2021 jo toista kertaa kesätöissä Millogin Pansion toimipaikan järjestelmäosastolla, ja välissä hän ehti käydä toisella osastolla työharjoittelussa. 18-vuotias Kasperi opiskelee Rasekon ammattiopistossa Raisiossa sähköasentajaksi.

– Kun huomasin keväällä 2020 kiinnostavan työpaikkailmoituksen netissä, en vielä tiennyt, millainen yritys Millog on. Luin Millogin verkkosivuja ja näin, että yhtiö huoltaa Puolustusvoimien kalustoa. Se herätti kiinnostukseni, ja haastattelussa työstä tuli monipuolinen kuva, Kasperi kertoo.

– Töissä pääsin tekemään sekä viankorjauksia että ennalta sovittuja huoltotöitä alusten eri järjestelmien parissa. On kiinnostavaa, että sähkön ja veden on toimittava rinnakkain, vaikka ne eivät yleisesti ottaen sovi yhteen. Koska kyseessä on ensimmäinen työpaikkani, olen saanut Millogilta oikeastaan kaikki työelämään liittyvät taitoni. Opin paljon omaan alaani liittyviä käytännön vinkkejä etenkin työharjoittelun aikana, ollessani sähköasentajien matkassa.

Kasperin mukaan Millogilla on oltava luotettava ja täsmällinen. Omaa työtä on osattava suunnitella järkevästi, ja työn jäljen on oltava hyvää.

– Oli kiva huomata, että kun kokemusta kertyi, sain yhä haastavampia hommia ja enemmän vastuuta. Vakituiset eivät kuitenkaan olettaneet, että teen töitä samaa vauhtia heidän kanssaan. Minulle sanottiin monesti, että työt kannattaa tehdä rauhassa, koska laatu on tärkeää, hän kertoo.

– Työilmapiiri oli Millogissa parasta. Pansiossa oli hyvä ryhmähenki, ja kesätyöntekijät otettiin mukaan porukkaan. Palasin kesän alussa samaan ryhmään, jossa olin edellisellä kerralla, ja juttu jatkui siitä, mihin se oli viimeksi jäänyt. Lisäksi minut perehdytettiin aina kaikkeen ennen kuin ryhdyin tekemään uutta asiaa, ja työkalut sekä muut puitteet olivat kunnossa. Se vaikutti sekä työturvallisuuteen että siihen, miten kiva töitä oli tehdä.

Tulevaisuudessa Kasperia kiinnostaisi insinöörin tai järjestelmäasiantuntijan paikka eli hän haluaisi tehdä työkseen jotakin sähköön tai elektroniikkaan liittyvää.

– Millogilla ollessa heräsi ajatus, että laivat ja meritekniikka kiinnostavat minua – työ oli niin monipuolista ja spesiaalia.

Viimeisen vuoden opiskelija tekee Millogille opinnäytetyönsä

24-vuotias Niklas Korsimaa opiskelee Turun ammattikorkeakoulussa kone- ja meritekniikkaa viimeistä vuotta. Hän on ollut Millogilla töissä kahtena kesänä sekä muutamien lyhyempien lomien aikana. Alun perin hän haki töihin siksi, että hän oli kiinnostunut Millogista armeija-aikana.

– Minulla ei ole ammattikoulupohjaa, mutta olen pärjännyt hyvin. Olen oppinut tekemään monipuolisia töitä, ja kädentaitoja on karttunut. Koska opiskelen insinööriksi, minua kiinnostaa aina tietää, miten laitteet ja koneet toimivat. Kun niitä puretaan ja korjataan, käteen jää sellaista tietoa ja oppia, jota olen Millogille tullut hakemaan. Toivottavasti se tukee tulevaisuuttani: jos pääsen opintojeni jälkeen tekemään insinöörinä esimerkiksi suunnittelu- tai esimiestöitä, ymmärrän myös asennuspuolen, Niklas toteaa.

Hänen mielestään on tärkeää, että töitä hakevalla nuorella on hyvä asenne. Kun osaa kysellä ja ottaa tietoa vastaan, tietotaito alkaa karttua nopeasti.

– Millogilla työskentelyyn on avuksi, jos on joskus kotona korjaillut mopoa, autoa tai venettä, mutta yleinen mielenkiinto ja halu selvittää asioita riittävät. Töitä tehdään yhdessä ja asiakkaiden kanssa on oltava tekemisissä, joten muiden ihmisten kanssa on tultava toimeen. Millog on hyvä työnantaja: yhtiössä on reilu meininki, ja työntekijää kuunnellaan. Jos on jotain mielenpäällä, siitä saa ja pitää sanoa. Millogilla näkyy konkreettisesti, että työturvallisuuden eteen on tehty töitä. Kesätyöntekijöille oli esimerkiksi työturvallisuuskoulutus, ja aiheesta puhuttiin säännöllisesti, hän kertoo.

Parhaillaan Niklas tekee Millogille opinnäytetyötä, jonka aiheena on vedenalaisen rungon pintakäsittely eri alustyypeissä. Hänen tarkoituksenaan on koostaa kattava tietopaketti, joka sisältää tietoa eri puhdistusmenetelmistä ja maaleista, maalausolosuhteista ja niiden seurannasta sekä erityisesti Itämeren olosuhteista. Tietojen pohjalta Millogin maalausohjetta voidaan päivittää.