Turvallisesti Suomen huikeimmassa kesäduunissa

Millogin kesätyöntekijöiden työturvallisuuteen kiinnitetään tänä vuonna entistä enemmän huomiota. Kesätyöntekijöille järjestettiin työturvallisuuskoulutus ja työnopastajia on valmennettu aiheeseen liittyen. Myös kesätyöoppaan työturvallisuusosiota on päivitetty.

Kesäkuussa kaikki Millogin kesätyöntekijät osallistuivat Kiwa Inspectan toteuttamaan koulutukseen, joka oli suunniteltu juuri Millogin tarpeisiin. Koulutuksessa työturvallisuuteen perehdyttiin nuorelle kohderyhmälle räätälöidyin keinoin, kuten tarinallisuutta ja ryhmäkeskusteluita hyödyntämällä.

– Koulutus kesti puoli päivää ja sen aikana käytiin konkreettisesti läpi yleisiä työturvallisuuteen vaikuttavia asioita, kuten oikeita työsuojaimia ja nostotekniikkaa. Lisäksi koulutuksen avulla nuoria heräteltiin pohtimaan työturvallisuuden merkitystä ja kuinka omalla toiminnallaan jokainen voi vaikuttaa työturvallisuuteen, henkilöstöasiantuntija Laura Pylväs kertoo.

Työnopastusta eri oppimistyylien mukaan

Myös valitut työnopastajat osallistuivat huhtikuussa koulutukseen, jossa saatiin työkaluja työturvallisuuden perehdyttämiseen sekä erilaisten oppimistyylien ymmärtämiseen ja huomioimiseen perehdytyksen aikana.

– Työnopastat ovat todella oleellisessa roolissa kesätyöntekijöitä ajatellen, ja tällä koulutuksella haluamme tukea heidän työtään sekä antaa eväitä tärkeään tehtävään. Koulutuksen tarkoituksena olikin muistuttaa, millainen merkitys työturvallisuusperehdytyksestä on niin työntekijälle, esimiehelle kuin yrityksellekin, Laura kertoo.

Tavoitteena Suomen huikein kesäduuni

Työturvallisuuden tärkeyttä painotetaan myös kesätyöntekijöille jaettavassa kesätyöoppaassa. Opas on ollut käytössä kahtena aikaisempana kesänä ja se on saanut paljon kiitosta. Nyt työturvallisuuteen liittyvää asiaa on lisätty ja kesätyöntekijöitä kannustetaan oppaassa työturvallisuushavaintojen tekemiseen.

– Näytetään jokainen omalla esimerkillämme, kuinka työtä tehdään turvallisesti. Suunnitellaan kesätyöntekijän kanssa työt yhdessä ja huomioidaan mahdolliset riskit. Valitaan oikeat suojavälineet ja suoritetaan työ turvallisesti. Kannustetaan kesätyöntekijöitä kysymään rohkeasti, mikäli jokin askarruttaa. Lunastetaan yhdessä se lupaus, että Millogilla on Suomen huikein kesäduuni, Laura kannustaa.