Millogin HR:n rekrytiimi tekee ison työn esimiesten tukena: vuosittain rekrytoidaan sata osaajaa

Millogilla jokainen rekrytointiprosessi hoidetaan huolella, koska henkilövalinnan halutaan aina menevän nappiin ja lisäksi hakijakokemus vaikuttaa ihmisten mielikuvaan yrityksestä. Vuodenvaihteesta lähtien rekrytiimi on selvittänyt työnhakijoiden mielipiteitä hakijatyytyväisyysmittarilla.

– Millogilla on joka vuosi auki noin sata työpaikkaa. Rekrytointeja tehdään aika tasaiseen tahtiin pitkin vuotta, mutta loppu- ja alkuvuosi ovat tavallisesti rekrytoinnissa kiireisintä aikaa. Moni työntekijä varmasti miettii omaa urapolkuaan kesä- tai joululoman aikana, ja ratkaisut näkyvät hieman viiveellä lomien jälkeen, kertoo henkilöstöasiantuntija Eveliina Peltoniemi.

Millog-yhtiöiden työpaikat laitetaan ensin sisäiseen hakuun, mikä on yksi keino kannustaa milloglaisia sisäisiin tehtävänkiertoihin. Jos sopivaa henkilöä ei löydy suoraan sisäisestä hausta, haku avataan myös ulkopuolisille, ja milloglaiset voivat tulla mukaan hakuun tässäkin vaiheessa. Viime vuonna 27 % paikoista täytettiin sisäisellä hakijalla, eli huomattavan moni milloglainen pääsi jatkamaan urapolullaan uuteen suuntaan tutun työnantajan palveluksessa.

Urapolku-malli auttaa löytämään oman reitin

Kun työntekijät ovat motivoituneita ja viihtyvät työssään, tiimillä, yksiköllä ja koko yrityksellä on parhaat mahdollisuudet menestyä. Jos omaan työhön tai omalle uralle kaipaa jotain uutta, jokaisella milloglaisella on mahdollisuus ilmoittautua Urapolku-ohjelmaan, olipa oma suunta jo selvillä tai ei. Ohjelmaa voi käyttää esimerkiksi silloin, jos toiveena on toimipaikan vaihtaminen, esimiestehtäviin siirtyminen, osaamisen kasvattaminen tai lisäkouluttautuminen. Jatkossa Urapolun ja rekrytointien yhteyttä pyritään tiivistämään entisestään.

– Haluamme pitää osaajat Millogilla, ja Millog-yhtiöiden kasvaessa meillä on yhä enemmän mahdollisuuksia toteuttaa mielenkiintoisia urapolkuja. Kun urapolkuohjelmaan osallistuva henkilö kertoo, mitä hän toivoo, nämä toiveet ja Millogin tarpeet saattavat kohdata. Emme tarjoa tiettyä reittiä, vaan räätälöimme suunnitelmat tapauskohtaisesti, kertoo Urapolku-ohjelmasta vastaava henkilöstöpäällikkö Minna Hyrylä.

– Urapolun ei tarvitse tarkoittaa uusiin tehtäviin siirtymistä, vaan ohjelmaa voi käyttää nykyisessä työssä kehittymiseen, osaamisen syventämiseen tai sen laajentamiseen. Haluamme myös tietää, jos milloglaisia kiinnostaa työkierto Puolustusvoimien kanssa. Urapolkuohjelmaan osallistuminen on tehty aiempaa helpommaksi, ja jatkossa se tapahtuu M-Filesin kautta, Minna vinkkaa.

Työnhaku voi olla syy tutustua yhtiöön

Koska rekrytointimäärät ovat suuria, prosessia on hyvä kehittää jatkuvasti. Vuodenvaihteessa Millogissa otettiin käyttöön hakijatyytyväisyyskysely, jolla kartoitetaan kaikkien hakijoiden kokemuksia ja tyytyväisyyttä rekrytointiprosessiin. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti.

– Haluamme erityisesti saada hakijoilta avointa palautetta ja kuulla mahdollisista kehityskohteista. Siten voimme kehittää rekrytointiprosessiamme entistä paremmaksi, kertoo henkilöstöasiantuntija Laura Pylväs, joka vastaa rekrytoinneista yhdessä Eveliinan kanssa.

Millog on monille vielä tuntematon yritys, ja rekrytointiprosessi saattaa olla ensimmäinen kosketus yhtiöön. Senkin vuoksi on tärkeää, miten hakijoita kohdellaan ja miten haastatteluissa toimitaan. Millogin tavoitteena on erottua reiluna työpaikkana, jossa on hyvä olla työntekijänä ja jossa on kehitysmahdollisuuksia.

– Haluamme panostaa hakijakokemukseen. Rekrytointiprosessin päätteeksi tehtävään valitaan yksi hakija, mutta on syytä muistaa myös se laaja joukko, joka ei tule valituksi. Luomme hyvää työnantajamielikuvaa sillä, että huomioimme kaikki hakijat. Kiinnitämme huomiota esimerkiksi siihen, että hakijat kaipaavat henkilökohtaista, räätälöityä palautetta, Laura sanoo.

Millogin rekrytoinnit vuonna 2020

  • 96 avointa työpaikkaa
  • osa vakituisia, osa määräaikaisia
  • yhteensä 2 220 hakemusta
  • hakijoista miehiä 80 % ja naisia 20 %
  • valituista miehiä 83 % ja naisia 17 %
  • lisäksi suuri määrä kesätyöntekijöitä, työssäoppijoita, oppisopimusopiskelijoita ja vuokratyöntekijöitä

Otteita hakijatyytyväisyysmittarin vastauksista:

”Paras hakijaviestintä, nopea vastaus sähköpostiin ja selkeä tieto haun aikataulusta. Jäi hyvä fiilis vaikken haastatteluun asti päässytkään, jatkakaa samaan malliin, kiitos!”

”Etukäteisinfo haastattelusta oli hyvä ja myös hienoa, että valintaan vaikuttaneet tekijät oli kerrottu kaikille.”