Ympäristö- ja kehitysasiantuntija Pilvi Martikainen – ”Ympäristötietoisuus Millogilla kehittyy joka päivä”

Pilvi Martikaisen työura Millogilla on ollut varsinaista nousukiitoa. Kesätyö, harjoittelu ja opinnäytetyö avasivat ovia, ja osaava nainen yleni pikavauhtia ympäristöasioiden vastuuhenkilöksi. Arjessa Pilviä motivoi, että Millogilla ympäristöasiat ovat hyvällä mallilla.

Ympäristötekniikan insinööri Pilvi Martikainen tuli ensimmäisen kerran Millogille töihin toukokuussa 2018. Tuolloin tehtävänä oli toimia ympäristöpäällikön oikeana kätenä, ja päivät kuluivat ympäristölainsäädännön ja kemikaalien käyttöturvallisuustiedoterekisterin parissa. Reilussa vuodessa Pilvin ura eteni Millogin ympäristö- ja kehitysasiantuntijaksi, ja nyt hänen vastuullaan on koko Millogin ympäristöjärjestelmä.

– Jokainen työpäivä on erilainen ja mielenkiintoinen. Työssäni vastaan siitä, että Millogilla noudatetaan ympäristöjärjestelmää ja teen siihen tarvittavat ohjeistukset. Vedän myös ympäristöryhmää, johon kuuluvat kaikki ympäristövastaavat eri toimipaikoilta, Pilvi kertoo.

Pilvin työpäivät sisältävät paljon uuden oppimista, ja ympäristölainsäädännön seuranta sekä sidosryhmä- ja viranomaisyhteistyö pitävät hänet kiireisenä. Myös reissupäiviä osuu kohdalle kerran viikossa.

– Ympäristövastaavien lisäksi ohjaan jäte- ja kemikaalivastaavia, joten työhöni liittyy osittain myös työturvallisuuteen liittyviä asioita, Pilvi kertoo.

Toimipaikkojen aktiivisuus kannustaa

Millogilla ympäristöasiat ovat hyvällä mallilla, sillä toiminnassa toteutetaan ISO 14001:2015 -ympäristöjärjestelmästandardin mukaisia käytänteitä. Sertifioitu järjestelmä takaa, että ympäristömyönteisiä toimintatapoja noudatetaan kaikessa Millogin toiminnassa.

– Syksyllä 2019 järjestetyssä ulkopuolisessa auditoinnissa käytiin läpi ympäristöstandardin vaatimia asioita. Auditoinnit sujuivat mallikkaasti ja ainoat kaksi poikkeamaa liittyivät dokumentointiin. Voimme siis olla ylpeitä siitä, että käytännön ympäristötyö on Millogilla hyvin hallussa, Pilvi lisää.

Pilvin työhön kuuluu toimipaikoilla vierailu ja hän kertookin huomanneensa, että ympäristöasiat kiinnostavat milloglaisia yhä enenevissä määrin. Tämä näkyy myös Millogin oivallustoiminnassa, jossa on tänä vuonna kirjattu kymmenittäin uusia ympäristöön liittyviä oivalluksia. Oivallusten lisäksi Pilvi toivoo rutkasti lisää myös ympäristöhavaintoja.

– Ympäristöön liittyvät toimintatavat kehittyvät ja tieto asioista lisääntyy jatkuvasti, joten tämä työ ei tule koskaan valmiiksi. Esimerkiksi jätehuollossa eri materiaalien kierrätys lisääntyy koko ajan. Ihmisten aktiivisuus on todella positiivista, ja on myös tullut toivetta siitä, että ympäristötietoutta halutaan lisää. Tulevaisuudessa tulemme kehittämään lisää asiakkaan ja meidän välistä yhteistyötä ympäristöasioissa. Toivon lisäksi, että ympäristöasiat tulevat näkymään Millogissa yhä enemmän myös strategian tasolla, Pilvi sanoo.

Uramahdollisuudet yllättivät

Pilvi on tyytyväinen Millogiin työnantajana. Erityisesti ainutlaatuinen työympäristö ja työnantajan joustavuus saavat häneltä kiitosta. Ensin Pilvin työt sijaitsivat Tampereella, mutta kun hän halusi muuttaa Jyväskylään, työpaikan siirtäminen Lievestuoreen toimipaikkaan sujui ongelmitta.

– Olen tyytyväinen siihen, että saan tehdä täysin koulutustani vastaavaa työtä. Tämä tuli hieman itselle yllätyksenä, että myös puolustusteollisuudessa on näin monipuolisia uramahdollisuuksia. Lisäksi meillä on hyviä tyyppejä töissä, joiden kanssa on kiva tehdä hommia, Pilvi kiittelee.

Vapaa-ajalla Pilvi tykkää kaikenlaisesta liikunnasta ja temppuilusta, kuten sirkuksesta ja ilmajoogasta. Ympäristön hyvinvoinnista hän huolehtii myös vapaaehtoisessa palolentotähystystoiminnassa pitäen huolta siitä, että metsäpalot eivät pääse leviämään huomaamatta.

– Yläilmoissa oleminen tuo hyvää vastapainoa perusarkeen, sillä siellä ei tule mietittyä mitään ylimääräistä. Kaikki muut ajatukset jäävät maan pinnalle sillä sekunnilla kun pääsee taivaalle, Pilvi sanoo.