Oppilaitoksesta urapolulle Millogille – Hyvä tyyppi työllistyy nopeasti

Merijärjestelmät-toimialan ryhmäpäällikön tehtävästä vastikään Puolustusvoimille siirtynyt Janne Leonsaari kannustaa opiskelijoita olemaan aktiivisia niin harjoittelupaikan hakemisessa kuin itse työharjoittelussa. Motivoituneen ja innostuneen opiskelijan työjakso voi toimia ponnahduslautana vakituiseen paikkaan Millogilla.

Viime syksynä Janne Leonsaari työskenteli vielä Millogin Merijärjestelmät-toimialalla Turun Pansiossa sähkö- ja automaatioryhmän ryhmäpäällikkönä. Milloglaiset hoitavat Pansion sotilasalueella sijaitsevassa satamassa monenlaisia tehtäviä esimerkiksi merenkulun, sähkön ja automaation, sähkövoimatekniikan, mekaniikan ja asejärjestelmien parissa. Välillä he suuntaavat merelle ja huoltavat aluksia vesillä. Satamaan on muodostunut tiivis työyhteisö, joka vetää yhtä köyttä. Yhteisö koostuu asiakkaan eli Puolustusvoimien väestä, milloglaisista ja muista yhteistyökumppaneista.

Ryhmäpäällikön pestissä Janne pysytteli noin 95 prosenttia työajastaan maissa, mutta tarvittaessa hän hyppäsi myös aluksen kyytiin, vaikkapa tukemaan asiakasta järjestelmien käyttöönotossa. Viimeisen vuoden aikana Janne ohjasi kahta työharjoittelijaa, jotka tekivät 10 viikon harjoittelustaan puolet hänen alaisuudessaan ja puolet toisessa tiimissä. Seuraavan harjoittelijan keväinen harjoittelujakso on pian alkamassa, mutta hänet vastaanottaa uusi ryhmäpäällikkö, sillä Janne vaihtoi vuoden lopussa asiakkaan eli Puolustusvoimien leipiin.

– Työtehtäväni vaihtui mielenkiinnosta lähteä katsomaan asioita niin sanotusti pöydän toiselta puolelta eli toimia asiakkaan näkökulmasta järjestelmävastuullisena. Toimin nyt sähköinsinöörinä Logistiikkalaitoksen Järjestelmäkeskuksen Merijärjestelmäosastolla ja vastuualueeseeni kuuluu taistelualuksien sähköjärjestelmät, ohjaus- ja valvontajärjestelmät sekä osallistuminen uusiin hankkeisiin.

Harjoittelijoiden luotettavuus on tärkeää

Janne on ollut tyytyväinen Millogilla saamiinsa harjoittelijoihin, sillä he ovat olleet todella motivoituneita ja innostuneita työstään.

– Millogin Merijärjestelmät on työpaikkana mielenkiintoinen, kun kyseessä on sotalaivojen järjestelmien huoltaminen ja harjoittelijatkin pääsevät välillä vesille huoltoa tekemään. Sellaiselle, joka haluaa suorittaa varusmiespalveluksensa laivastossa, on Merijärjestelmissä tehdystä harjoittelusta erityisesti hyötyä.

Raision seudun koulutuskuntayhtymän, Rasekon, kehittämispäällikkö Kimmo Keinänen on auttanut milloglaisia sopivien työharjoittelijoiden valinnassa. Koska Millogilla tehdään töitä strategisen kumppanin Puolustusvoimien kanssa, ja kaikilta työntekijöiltä edellytetään turvallisuusselvitykset, on myös harjoittelijoiden luotettavuus tärkeä asia.

– Kimmo on jo vähän haarukoinut opiskelijoiden joukosta kavereita, jotka ovat näyttäneet kyntensä oppilaitoksella ja ehdottanut heitä meille, Janne kertoo.

Asenne näkyy työskentelyssä

Janne valmistui aikoinaan Satakunnan ammattikorkeakoulusta, missä hän opiskeli sähkövoimatekniikkaa ja automaatiotekniikkaa. Opinnäytetyön kasaaminen oli melko itsenäistä, ja työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa sähköverkko kuljetusproomuun. Työn Janne teki laivanvarustamo Alfons Håkans Oy Ab:lle. Ohjaajan kanssa Janne piti palavereita, joissa seurattiin työn etenemistä.

Myöhemmin työharjoitteluita itse ohjatessaan Janne on pyrkinyt siihen, että harjoittelijalla on koko ajan jotain mielekästä tehtävää. Ensin hän on käynyt harjoittelijan kanssa läpi kaikki työturvallisuuteen liittyvät asiat, kertonut talon käytännöistä ja aluksissa liikkumisesta.

– Harjoittelun alussa käydään harjoittelijan kanssa tutustumassa laivoihin ja niiden henkilökuntaan. Ammatillisen ohjauksen itse työtehtäviin harjoittelija saa vanhemmilta asentajilta. Ryhmäpäällikkö käy välillä tarkistamassa, miten on mennyt ja että tekemistä riittää. Aina ryhmäpäällikkö ei ehdi ihan niin paljon olla läsnä kuin haluaisi. Mutta kun harjoittelija on työparina vakituisen työntekijän kanssa, saa esimies palautteen harjoittelijan suoriutumisesta suoraan työparilta.

Korjaamolla harjoittelija voi työparin avustuksella tehdä vaikkapa kytkentöjä keskukseen, jatkojohtoja ja kaapeleiden tarkastuksia. Vaikka hän ei välttämättä pysty tekemään vielä paljon asioita itsenäisesti, asenne työntekoon ja opiskeluun näkyy kyllä jo työskentelyssä.

– Mikäli työpari on tyytyväinen tehtävistä suoriutumiseen ja sovituista työajoista ynnä muista säännöistä pidetään kiinni, silloin mielestäni harjoittelujaksoa voi sanoa onnistuneeksi, Janne tarkentaa.

Ihan kaikkiin asennuksiin ja huoltokeikoille harjoittelijaa ei voi ottaa mukaan, mutta Millogin Merijärjestelmissä on mahdollista kokeilla monenlaisia tehtäviä. Harjoittelun voi jakaa eri osastoilla tehtäväksi, jolloin opiskelija näkee ja oppii useamman aihealueen asioita.

– Laivaolosuhteet eivät ole aina helpoimpia huollon ja kunnossapidon kannalta, sillä siellä on pienet ja ahtaat paikat, likaa ja ääntä. Jotkin harjoittelijalle annetut tehtävät voivat tuntua yksipuolisilta. Mutta työ tarjoaa monenlaisia näkökulmia. Asiakkaan kanssa on kiva tehdä yhteistyötä ja ilmapiiri on hyvä, hän lisää.

Oppipojista kisälleiksi

Oppilaitosten kanssa tehty yhteistyö on Jannen mielestä erittäin merkityksellistä juuri nyt, sillä Millogilta eläköityy tulevina vuosina paljon kokeneita konkareita. Hän peräänkuuluttaa kisällikulttuuria arvokkaan tiedon ja osaamisen säilyttämiseksi. Työ opettaa paljon, ja osaamista olisi hyvä siirtää myös jälkipolvelle.

– On hyvä ottaa uusia kavereita tänne asennuspuolelle kasvamaan. Uskon, että työmäärät kasvavat vielä nykyisestään samalla kun väkeä lähtee eläkkeelle. Koen hirveän tärkeänä sen, että nuoremmat olisivat nyt vanhempien asentajien mukana. Jos vanhempi asentaja ehtii jäädä eläkkeelle, voi tietotaitoa valua hukkaan.

Janne kannustaakin opiskelijoita olemaan oma-aloitteisia ja ottamaan yhteyttä työpaikkoihin. Puhelinsoitto on hyvä tapa ottaa yhteyttä, sillä puhelinkeskustelussa saa jo jonkinlaisen näkemyksen harjoittelijasta.

– Yhteydenotto antaa kuvan siitä, että hakija on aktiivinen. Jos harjoittelija vaikuttaa hyvältä tyypiltä, hänet voidaan kutsua seuraavaksi haastatteluun, jotta esimies näkee vielä kasvokkain. Se, että osoittaa olevansa todella kiinnostunut paikasta, on iso plussa hakijalle.

Janne korostaa, että harjoittelussa kyntensä näyttänyt opiskelija on vahvoilla myöhemmin kesätyöpaikkoja täytettäessä. Ja mikäli ryhmässä aukeaa paikka, otetaan vakituiseen työsuhteeseen mielellään tyyppi, jonka työharjoittelu tai kesätyö on sujunut mallikkaasti.

– Hyvät kaverit työllistyvät yleensä nopeasti. Tiivis ja onnistunut oppilaitosyhteistyö palvelee opiskelijoita, Millogia ja Millogin strategista kumppania Puolustusvoimia. Jos koulusta on tuloillaan hyvä tyyppi, Millogilla hänestä voidaan koulia osaava työntekijä, jolle on tarjolla töitä mahdollisesti pitkälle tulevaisuuteen, Janne kokoaa.

***

Oppilaitoksesta urapolulle Millogille on juttusarja, jossa kerrotaan urapoluista, jotka ovat lähteneet liikkeelle oppilaitosyhteistyön kautta. Moni on päätynyt vakituiseen työsuhteeseen Millogille tehtyään yrityksessä esimerkiksi työssäoppimisjakson, oppisopimuksella työskentelyn tai opinnäytetyön. Juttusarjassa tuodaan esiin myös yhteistyöoppilaitosten edustajien ja opinnäytetöitä ohjaavien esimiesten ajatuksia siitä, kuinka urapolkuja kannattaa lähteä rakentamaan.