Muutoksia Millogin organisaatiossa ja johtoryhmän vastuualueissa 1. maaliskuuta 2023 alkaen

Millog hakee uusia näkökulmia toiminnan kehittämiseen ja tukee johtoryhmäläisten henkilökohtaisen kehittymisen mahdollisuuksia toteuttamalla vastuualuekiertoa johtoryhmässään. Kumppanuus- ja elinjaksopalvelut -organisaatioon perustetaan uusi tehtävä Nato-jäsenyyden ja F-35-hävittäjähankkeen vaikutusten strategiseen kumppanuuteen sekä niiden avaamien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseksi ja edistämiseksi.

Millogin vuorovaikutusverkosto laajenee Suomen Nato-jäsenyyden toteutuessa, tällä odotetaan olevan myös vaikutusta strategisen kumppanuuden toimintamalleihin sekä rooleihin. Niin Nato-jäsenyyden kuin käynnissä olevan F-35-hävittäjähankkeen avaamien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja edistäminen on Millogille välttämätöntä. Yhtiö perustaa Kumppanuus- ja elinjaksopalveluihin Nato & F-35-hankkeen johtajan tehtävän ja nimittää siihen nykyisen TVJ-toimialan (Tiedustelu, valvonta ja johtaminen) johtajan Kimmo Myllyojan.

Uudessa tehtävässään Myllyoja huolehtii Millogilla Nato-jäsenyyteen, F-35-hävittäjähankkeeseen ja näiden seurannaisvaikutuksiin liittyvistä asioista. Hän toimii tiiviisti sekä useiden ulkoisten organisaatioiden ja -toimijoiden että Millogin sisäisten yhteistyötahojen kanssa. Myllyoja jatkaa Millogin johtoryhmän jäsenenä ja raportoi tehtävässään Kumppanuus- ja elinjaksopalvelut -organisaation johtaja Rami Harmaalalle.

Logistiikka-toimialan johtaja Marko Kinnunen siirtyy johtamaan TVJ-toimialaa, ja hänen nykyinen tehtävänsä avataan hakuun. Hän on johtanut Logistiikka-toimialaa vuodesta 2018 lähtien ja jatkaa siinä oman toimensa ohella, kunnes uusi henkilö on valittu tehtävään. Logistiikka toimialan johtajan toimi avataan sisäiseen hakuun välittömästi, tavoitteena on täyttää positio Q1/2023 aikana.

Edellä mainitut muutokset astuvat voimaan 1. maaliskuuta 2023. Toivotamme Kimmo Myllyojalle ja Marko Kinnuselle menestystä uusissa tehtävissään.

Lisätietoja toimitusjohtaja Sami Pitkänen, sami.pitkanen@millog.fi.