Järjestelmäasiantuntija Kimmo Määttä – ”Millog kannustaa kehittymään”

Olen Kimmo Määttä ja aloitin työskentelyn Millogin Lievestuoreen toimipaikassa järjestelmäasiantuntijana syksyllä 2014. Vastuulleni sain palo- ja pelastusjärjestelmät, mikä oli minulle erittäin mieluisaa, sillä olen ollut aktiivisesti mukana sopimuspalokuntatoiminnassa jo lapsuudesta asti.

Käytännössä vastasin palo- ja pelastusjärjestelmien elinkaaren hallinnan suunnittelusta, toimin teknisenä asiantuntijana asiakkaalle ja omalle kunnossapidollemme sekä osallistuin asiakkaan materiaalihankkeisiin asiantuntijan roolissa.

Uusi pesti tarjolle

Ennen Millogia työskentelin Moventas Oy:ssä esimiestehtävissä kokoonpanon työnjohtajana. Alaisia minulla oli silloin 17. Vaikka ensimmäiset vuodet Millogilla menivät asiantuntijan roolissa, ajatuksenani oli jossain vaiheessa siirtyä urapolullani jälleen esimiesrooliin.

Suoritin Millogilla töiden ohessa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kunnossapidon johtamisen koulutusohjelmasta. Ajattelin, että koulutuksesta voisin saada lisää ajatuksia omaan työhöni ja mahdollisen oman tiimin vetämiseen tulevaisuudessa.

Olen käynyt esimieheni kanssa viime vuosien aikana monia keskusteluja urapolustani. Isomman organisaatiomuutoksen yhteydessä esimieheni kysyi halukkuuttani osastopäällikön pestiin. Tartuin mahdollisuuteen mielelläni. Tilaisuus tuli tarjolle juuri sopivaan aikaan. Uuden tehtävän haltuunotto on ollut helppoa, kun tunnen ihmiset ja vastuullani olevat järjestelmät osittain jo entuudestaan, ja minulla on kokemusta esimiestyöstä.

Ison talon etuja

Millog on niin iso yritys, että meillä milloglaisilla on erittäin hyvät mahdollisuudet kehittyä ja kehittää sekä itseä että organisaatiota. Tähän myös kannustetaan. Mahdollisista muutoksista työnkuvaan voi keskustella lähiesimiehen kanssa. Jos omaa aktiivisuutta löytyy, niin varmasti löytyy myös uusia tehtäviä.

Minulla on hyvä esimies, joka on kannustava ja joka on antanut minulle työkaluja ja mahdollisuuksia itseni ja toiminnan kehittämiseen. On hienoa, että täällä pystyy hyvin vaikuttamaan asioihin tekemällä itse, ottamalla kantaa ja esittämällä asioita muille. Sama pätee myös urapolun suhteen, jokaiselle koetetaan löytää sopiva työtehtävä.