Janne Sirviöstä Oy Western Shipyard Ltd:n toimitusjohtaja

Janne Sirviöstä Oy Western Shipyard Ltd:n toimitusjohtaja

Millog-yhtiöihin kuuluvan Oy Western Shipyard Ltd:n (WSY) toimitusjohtaja vaihtuu. Uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty eMBA, insinööri (AMK) Janne Sirviö. Hän aloittaa tehtävässä 9. maaliskuuta 2022. WSY:n entinen toimitusjohtaja Pasi Määttä jättää tehtävän omasta pyynnöstään.

– Kiitämme Pasi Määttää hänen pitkäaikaisesta työpanoksestaan WSY:ssä sekä onnistuneesta WSY:n integroinnista osaksi Millog-yhtiöitä. Samalla toivotamme tervetulleeksi Janne Sirviön, jolla on pitkä kokemus toimitusjohtajan tehtävistä merellisen kunnossapidon alalla, WSY:n hallituksen puheenjohtaja, Sami Pitkänen sanoo.

Sirviö siirtyy WSY:iin Nordic Marine Advisors Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä. Vuosina 2008–2021, hän johti Kaefer Oy:tä, jonka toimialaa on laivojen uudis- ja korjausrakentaminen ja teollisuuseristäminen. Sirviö on ollut toimitusjohtajana myös Merima LLC:ssa Floridassa, missä hänen vastuullaan oli Merima-yhtiöiden matkustaja-alusten huolto- ja korjausliiketoiminta Yhdysvalloissa. Hänellä on taustaa myös projektien johtamisesta eri telakoilla Suomessa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

– Tulevaisuuden näkymissämme on kehittää Millog-yhtiöiden kunnossapidon palveluita. Uskon, että Sirviön pitkä ja monipuolinen kokemus alalla ja toimitusjohtajana auttaa meitä tämän toteuttamisessa, Pitkänen kertoo.

– Haluan tuoda uutta näkökulmaa WSY:n kunnossapito- ja korjauspalveluiden kehittämiseen ja monipuolistamiseen. Huoltovarmuuden turvaaminen ja nykyisten asiakkuuksien palveleminen on jatkossakin tärkeää. Tämän lisäksi uskon WSY:llä olevan hyvät mahdollisuudet laajentaa toimintaansa siviili- ja kauppalaivaston ja muiden kelluvien rakenteiden toimittajana, Sirviö toteaa.

Lisätietoja:
Sami Pitkänen, Western Shipyard Oy:n hallituksen puheenjohtaja, sami.pitkanen@millog.fi
Janne Sirviö, toimitusjohtaja, janne.sirvio@nordicmarineadvisors.com, puh. 050 577 8600

Oy Western Shipyard Ltd (WSY) on Millog Oy:n tytäryhtiö ja osa Millog-yhtiöitä. WSY tuottaa laivojen ja kelluvien rakenteiden telakointipalveluita, peruskorjauksia ja uudistuotantoa. Yhtiö on perustettu vuonna 1994. Sen liikevaihto vuonna 2020 oli 14.7 miljoonaa euroa ja palveluksessa oli 34 henkilöä. Yhtiön asiakkaita ovat muun muassa Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Finferries ja Patria.

Millog Oy on kunnossapidon, materiaalipalveluiden sekä elinjakson hallinnan erikoisosaaja, jonka toiminta perustuu pitkäaikaisiin kumppanuuksiin. Ydinosaamistamme on teknisen kaluston ja järjestelmien kokonaisvaltainen huolto- ja kunnossapitotoiminta niin normaali- kuin poikkeusoloissa. Palvelemme myös siviilitoimialoja, joille valtakunnallinen turvallisuus, huoltovarmuus ja kumppanuus ovat kriittisiä menestystekijöitä. Millog Oy on osa Patria-konsernia. Yhtiön pääomistajat ovat Patria Oyj ja Insta Group Oy.