Millog Oy mukana TIETO22 -yhteistoimintaharjoituksessa


TIETO22-harjoitus on Suomen suurin yritysten ja viranomaisten yhteistoimintaharjoitus laajojen kyberhäiriöiden varalta. Harjoituksessa Millog kehittää varautumista laaja-alaisiin häiriötilanteisiin ja yhteistoimintaa turvallisuuden eri osa-alueilla.

Millogin väki harjoittelee päivitettyä toimintamalliaan helmikuun 17. päivänä alkavassa TIETO22-yhteistoimintaharjoituksessa. Koska laajat kyberhäiriöt vaarantavat yhteiskunnan toimintakyvyn ja vakavimmillaan kansalaisten turvallisuuden, häiriöiden hallinta vaatii tiivistä ja saumatonta yhteistoimintaa yritysten asiakkaiden, kumppaneiden ja viranomaisten kesken. TIETO22:ssa harjoitellaan laajan kyberhäiriötilanteen havaitsemista, siitä toipumista ja eri tahojen yhteistyötä.

Harjoitukseen osallistuvat lukuisat toimialat, toimialojen keskeiset palveluntuottajat sekä toimialoista vastaavat viranomaiset. TIETO22:n järjestää Huoltovarmuusorganisaation Digipooli yhteistyössä Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen kanssa.

– Tämä on osa laajempaa harjoituskokonaisuuttamme. Sotilaallisen uhkan lisäksi varaudumme myös muihin häiriötilanteisiin. Harjoittelemalla säännöllisesti varmistamme toimintamme jatkuvuuden myös laaja-alaisissa häiriötilanteissa, valmiusjohtaja Petri Seppälä Millogilta kertoo.

Millog kehittää aktiivisesti toimintamalliaan toimintakyvyn turvaamiseksi. COVID19-pandemian aikana toimintamallia on koeponnistettu todellisessa häiriötilanteessa ja poikkeusolojen toiminnasta on opittu paljon uutta.

– Monipuolinen harjoittelu on meille hyvin tärkeää. TIETO22:n lisäksi pidämme keväällä myös Millogin sisäisen johtamisharjoituksen sekä osallistumme asiakkaidemme harjoituksiin, Seppälä sanoo.

Lisätietoja valmiusjohtaja Petri Seppälä, petri.seppala@millog.fi