Projektipäällikkö Ismo Cavén: ”Saan työskennellä niin, että voin olla tyytyväinen kädenjälkeeni”

Ismo Cavén tiesi jo nuorena haluavansa suuntautua tekniikan alalle. ”Olen aina ollut hyvin loogisesti ja järjestelmällisesti ajatteleva. Myös alan monipuolisuus kiinnosti."

Ismo Cavénin ura Millogilla urkeni pitkäjänteisyydellä. Uralla häntä siivitti eteenpäin vuosien mittaan tehdyt kesätyöt, työharjoittelut ja opinnäytetyöt. Nyt hän organisoi Millogin toimintaa kansainvälisessä projektissa.

Usein työharjoittelu tai kesätyö on alku pidempään urapolkuun Millog-yhtiöissä, ja moni nykyinen milloglainen onkin aloittanut työuransa niiden kautta. Näin on käynyt myös elinjaksopalveluiden projektipäällikön Ismo Cavénin kohdalla, jonka urapolku Millogissa starttasi vuonna 2015 kesätyöpestistä Hattulassa komponenttipuolen asentajana.

Ismon voisi kuvailla kasvaneen milloglaisuuteen, sillä ensimmäisestä kesätyöstä lähtien hän on työskennellyt Millogille vuosittain; välillä kesätyöntekijänä asentajana ja toisinaan
työharjoittelijana teknisenä asiantuntijana insinööriopintojensa lomassa. Vuonna 2020 automaatiotekniikan diplomi-insinööriksi opiskeleva Ismo päätyi tekemään myös diplomityönsä Millogille.

– Alussa minulla ei ollut juurikaan odotuksia Millogista uramielessä. Tekniikan ala kiinnosti ja puolustusteollisuus vaikutti myös mielenkiintoiselta. Millogissa houkutteli lisäksi
toimintaympäristön ainutlaatuisuus. Mitä pidempään kuitenkin työskentelin Millogilla, sitä enemmän aloin päämäärätietoisesti luomaan mahdollista uraa yrityksessä. Myös muut
työkokemukset Millogin ulkopuolelta vahvistivat tunnettani siitä, että Millog on itselleni sopiva ja mielekäs paikka työskennellä, Ismo kertoo.

Valmistumisensa jälkeen Ismo nappasi määräaikaisen pestin Millogin digitiimin projekti-insinöörinä osana kansainvälistä FAMOUS-hanketta (European Future Highly Mobile Augmented Armoured Systems) vuoteen 2023 saakka. Kuitenkin keväällä 2022 kyseisestä hankkeesta ja sitä seuraavasta jatkohankkeesta vapautui tehtävien uudelleenjärjestämisen vuoksi projektipäällikön paikka. Projektiin jo hyvin perehtynyt Ismo valikoitui nopeasti tehtävään. Saman vuoden syksyllä hänen työsuhteensa myös vakinaistettiin.

Kansainvälisyys avartaa

*FAMOUS-hanke on yhdeksän eurooppalaisen valtion ja 18 johtavan eurooppalaisen puolustusalan yrityksen yhteisprojekti, jonka tavoitteena on tutkia ja kehittää panssaroituja ajoneuvoja. Patria toimii koko hankkeen teollisena koordinaattorina.

Suomessa FAMOUS linkittyy Maavoimien arktisen liikkuvuuden kehittämishankkeeseen, jossa etsitään korvaavaa ajoneuvoratkaisua vanhenevalle ja käytöstä poistuvalle
nykyiselle telakuorma-autokalustolle. Projektin tavoitteena on kehittää uusia tulevaisuuden teknologisia ratkaisuja, jotka parantavat uusien ja olemassa olevien panssaroitujen ajoneuvojen suorituskykyä.

– Millogilla annamme oman panoksemme hankkeelle kunnossapidon asiantuntijana erityisesti digitalisaatioon liittyvissä asioissa, Ismo selittää.

Valtavassa kansainvälisessä projektissa mukanaolo on ollut hänen mukaansa innostavaa ja avartavaa.

– Projektin myötä olen päässyt todella laajasti tutustumaan puolustusteollisuuteen kansainvälisellä tasolla. On ollut hienoa nähdä eri maiden tapoja kehittää ja ajaa asioita eteenpäin ja sen myötä olen myös itse saanut uusia ajatuksia ja näkökulmia.

– Kansainväliset projektit kiinnostavat minua ehdottomasti myös jatkossa. Odotan mielenkiinnolla, millaisia mahdollisuuksia esimerkiksi Digital Defence -ekosysteemitoiminta ja Suomen Nato-jäsenyys poikivat Millogin saralla.

Luontainen organisoija

Ismo kuvailee itseään luontaiseksi organisoijaksi, jolle budjettien ja aikataulujen hallinnointi tulee kuin lihasmuistista.

– Projektipäällikön työtehtävät tuntuvat hyvin luontevalta jatkumolta omalla urallani. Tulevaisuudessa näen itseni edelleen työskentelemässä hallinnollisten asioiden parissa
ja kenties esihenkilöasemassa, hän maalailee.

Millogissa Ismo arvostaa ennen kaikkea avointa työilmapiiriä ja työn merkityksellisyyttä osana kansallista huoltovarmuutta. Myös laatuun tähtäävä työtahti saa häneltä kehuja.

– Tänä päivänä liiketoiminta on yleisesti kauhean kilpailuhenkistä ja jännitys asiakassuhteiden säilymisestä on jatkuvasti läsnä. Millogilla vastaavaa tärinää ei ole samassa suhteessa kuin monessa muussa työpaikassa. Puolustusvoimien strateginen kumppanuus tuo vakautta liiketoimintaan ja mahdollistaa tietynlaisen työrauhan. Koen, että saan työskennellä täällä niin, että laatu säilyy ja voin olla tyytyväinen omaan
kädenjälkeeni. Se on hieno ja arvokas asia.

*) Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat ainoastaan tämän tekstin laatijoiden näkemyksiä eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan komission kantaa. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.