Elinjakson hallinnan asiantuntija Matti Mäkinen: ”Ura urkeni rohkeudella ja sinnikkyydellä”

Millogilla elinjakson hallinnan asiantuntijana työskentelevä Matti Mäkinen kannustaa tavoittelemaan mieleistä urapolkua rohkeasti. "Jos pelaa aina varman päälle tai pelkää epäonnistumista, ei mihinkään uskalla hakeakaan. Kannattaa miettiä, mitä haluaisi tehdä ja miten sinne voisi päästä", Matti sanoo.

Milloglainen Matti Mäkinen siirtyi järjestelmäasiantuntijan tehtävistä elinjakson hallinnan asiantuntijaksi vuoden 2021 lopussa. Hän on ottanut rohkeita askelia jo opiskeluaikoinaan, ja siksi valmistuttuaan päihittänyt työnhaussa kokeneemmat konkarit.

Jyväskylässä asuva Matti Mäkinen oli opiskeluaikoina vaihto-opiskelijana Shanghaissa. Kun AMK-insinöörin opinnoissa tuli lopputyön tekemisen aika, päätti hän hakea opinnäytetyöpaikan Kiinasta. Hän lähetti nelisenkymmentä hakemusta eri yrityksiin. Sinnikäs yrittäminen kantoi hedelmää, ja hän pääsi Teknikumille Itä-Kiinassa sijaitsevaan Suzhoun kaupunkiin.

– Kiinassa tehty lopputyö siivitti minua uralla eteenpäin, sillä pääsin suoraan koulunpenkiltä Outotecille kunnossapitoinsinööriksi, vaikka hakijoita oli sata. Monella oli enemmän työkokemusta, mutta kuulemma tuo Kiinan-keikka nosti minut tehtävään, hän kertoo.

Matti työskenteli nykyisellä Metso Outotecillä vuodesta 2012 vuoteen 2019. Vuosiin mahtui erilaisia työtehtäviä kunnossapidon ja varaosien parissa.

– Matkustelin paljon Englannissa ja Skotlannissa ja olin myös 15 kuukautta työkomennuksella Saudi-Arabiassa luomassa uuden ilmeniittisulattamon kunnossapitotoimintoja. Asiakasprojekteja oli ympäri maailmaa, mutta moneen osallistuin Suomesta käsin.

Hyppy uuteen toimintaympäristöön

Vuonna 2019 Matin silmiin osui Millogin ilmoitus järjestelmäasiantuntijan tehtävästä. Hän oli jo jonkin aikaa miettinyt työpaikan vaihtoa. Ilmoituksessa korostettiin kunnossapidon menetelmäosaamista, jota Matti oli kerryttänyt niin koulussa kuin työssä.

– Pääsin järjestelmäasiantuntijatiimiin, jossa vastasin palo- ja pelastuskalustosta. Toimintaympäristö oli melko erilainen kuin prosessiteollisuudessa, joten kesti hetken päästä siihen sisälle.

Työpäivät sisälsivät huolto-ohjelmien päivitystä, oman tuotannon tukemista sekä alihankkijoiden ja asiakkaan kanssa kommunikointia. Välillä hän osallistui hankintaprosesseihin tai mietti laitteiden ja järjestelmien elinkaarta. Matti osallistui Millogin urapolkuohjelmaan, mutta tehtävänvaihdos tuli eteen myöhemmin.

– Kiinnostus heräsi, kun elinjakson hallinnan asiantuntijan paikka tuli hakuun loppukesällä 2021. Olin tehnyt huolto-ohjelmien optimointia, ja oli selvää, että haluan tehdä tätä kokonaisvaltaisemmin.

Vaatimukset kuntoon hankintavaiheessa

Nyt Matti jatkaa elinjakson hallinnan toimintamallien ja prosessien kehittämistä ja ohjausta yhteistyössä muiden elinjakson hallinnan tiimin jäsenten kanssa. Hän tukee asiantuntijoita materiaalihankkeiden eri vaiheissa ylläpitokyvyn ja ylläpidon kustannusten analysoinnissa. Konsultin tavoin hän jalkauttaa uusia toimintatapoja Millogin organisaatioihin.

– Mietimme asiakkaiden kanssa, millaisia vaatimuksia asetetaan hankittaville järjestelmille, niiden huoltoon ja varaosien saatavuuteen. Varmistamme, että hankittava järjestelmä vastaa näihin vaatimuksiin. Hankintavaiheessa esitettyihin vaatimuksiin on helpompi vaikuttaa, hän selventää.

– Välillä meillä huollossa huomataan, että osajärjestelmä alkaa vanhentua ja vikaantua taikka varaosia on huonosti saatavilla, jolloin voimme ehdottaa muutoksia järjestelmän kunnossapitoprosessiin.

Matti tykkää kehittämisestä ja on iloinen siitä, että hän voi hyödyntää osaamistaan enemmän uudessa roolissaan. Kokemus järjestelmäasiantuntijan työstä oli kuitenkin tärkeä, sillä se tuo paremman näkemyksen arjen kehityshommiin.

Kuinka löytää tiedosta oleellinen?

Matin mielestä Millogilla on hyvät mahdollisuudet edetä. Hän peräänkuuluttaa rohkeutta ja aktiivisuutta. Millogilla on laaja laitekanta ja erilaisia tehtäviä on paljon, mikä luo lukuisia urapolkumahdollisuuksia. Myös maantieteellisen sijainnin merkitys on vähentynyt etätöiden takia.

– Jos pelaa aina varman päälle tai pelkää epäonnistumista, ei mihinkään uskalla hakeakaan. Kannattaa miettiä, mitä haluaisi tehdä ja miten sinne voisi päästä.

Matti haluaa vielä jatko-opiskella ja kehittää kunnossapito-osaamistaan. Data-analytiikan opiskelusta voisi olla hyötyä.

– Esineiden internet ja digitaalinen mittaaminen ovat tuloillaan myös tänne. Tietotulvasta pitää osata kaivaa oleelliset asiat päätöksenteon tueksi. Prosessiteollisuudessa tämä on jo pidemmällä ja pikkuhiljaa se tulee meillekin.