Pertti Saarinen tunnetaan osaavana kouluttajana sekä Millogissa että yhtiön ulkopuolella – ”Kouluttaminen on minulle harrastus, josta pidän ja nautin”

45-vuotisen uransa aikana Pertti Saarinen on edennyt asentajasta asiantuntijaksi ja esihenkilöksi. Kouluttajana hän on toiminut muiden töidensä ohella aina 1990-luvulta lähtien.

Millogilla työskentelevä Pertti Saarinen on ikuinen oppija, joka tarttuu innolla uusiin haasteisiin niin töissä kuin vapaa-ajalla. Hän on jakanut oppimaansa myös muille. Saarisen ydinosaamista on mikroaaltotekniikka, jonka ympärille hän on rakentanut koulutuksia 1990-luvulta lähtien.

Pertti Saarinen, 63, on kuin suora ilmentymä sanonnasta ”vierivä kivi ei sammaloidu”. Kuluvan vuoden lopussa eläköityvä ryhmäpäällikkö on nauttinut läpi elämänsä uuden oppimisesta ja itsensä haastamisesta, olipa kyse sitten töistä tai vapaa-ajasta.

Saarinen on työskennellyt Millogilla ja sitä ennen Puolustusvoimilla kunnioitettavat 45 vuotta. Sen aikana hänen työuransa on kulkenut asentajasta asiantuntijaksi ja esihenkilöksi.

Saarinen on jakanut esimerkillisesti myös muille kaikkea urallaan oppimaansa. Vuosien saatossa hän on tullut erityisesti tunnetuksi osaavana kouluttajana niin Millogin sisällä kuin yhtiön ulkopuolellakin yrityksissä ja korkeakouluissa.

– En ole tyypillisesti ollut mikään matalan profiilin mies, Saarinen naurahtaa.

Ydinosaamisena mikroaaltotekniikka

Saarisen ydinosaaminen on rakentunut mikroaaltotekniikan ympärille. Kimmokkeena toimi oma mielenkiinto aihetta kohtaan. Oppia alaan on haettu aina ulkomaita myöten.

1990-luvun lopulla Saarista pyydettiin ensimmäistä kertaa kouluttajaksi mikroaaltotekniikkaan liittyen. Hyvä palaute on rohkaissut ja motivoinut häntä jatkamaan kouluttajana vuosien saatossa muun työn ohella. Viime vuosina Saarisen koulutusten aiheina ovat olleet muun muassa mittaustenhallinta, sähkömagneettisten kenttien työturvallisuus ja säteilevien taajuuksien EMC-mittaukset erilaisilla antenneilla tehtyinä.

Koulutusten käytännönläheisyys on Saariselle tärkeää. Siksi hän muokkaa koulutuskokonaisuuksia vastaamaan aina koulutettavan ryhmän tarpeita.

– Koulutukseni eivät ole mitään teoriapläjäyksiä, vaan maalaisjärjellä käsitellään, mistä asioissa on kysymys ja pyritään ymmärtämään niitä käytännön esimerkkien kautta. Lähiopetus on myös oleellista, sillä tilanteissa on pystyttävä kysymään ja juttelemaan vapaasti.

Saarisen mukaan ei ole mahdotonta, että hän jatkaisi vielä eläkkeelläänkin kouluttajana konsultin roolissa.

– Kouluttaminen on minulle harrastus, josta pidän ja nautin. Se on enemmän mielenterveyttä lisäävä asia kuin stressaava asia, hän kiteyttää.

Tilaa kouluttajaksi!

Pertti Saarinen voi tilata kouluttajaksi. Käytännönläheiset ja interaktiiviset koulutukset pidetään lähiopetuksena maksimissaan 15 hengelle kerrallaan. Koulutusten kesto vaihtelee puolesta päivästä useampaan päivään riippuen koulutuksen sisällöstä. Koulutus voidaan kohdentaa tietyn kaluston ympärille.

Koulutusten aihealueita ovat esimerkiksi:

  • Suurtaajuus: tavoitteena on, että jokainen koulutuksen käynyt osaisi perustiedot erilaisista mikroaaltoa käyttävistä laitteista, mikroaaltoalueen mittauksista, ja terminologiasta.
  • Mittaustenhallinta: tavoitteena on, että jokainen koulutuksen käynyt osaisi perustiedot erilaisista mittauksista, niiden vaatimuksista, niissä käytettävistä laitteista, ohjeistarvikkeiden vaikutuksista, mittausepävarmuuksien arvioinnista ja niissä käytettävistä terminologiasta.
  • EMC (sähkömagneettinen yhteensopivuus): tavoitteena on, että koulutuksen käynyt ymmärtää EMC:n käsitteistöä paremmin ja saa lisätietoa EMC-standardien täyttämisestä.
  • Sähkömagneettiset kentät ja optisen säteilyn turvallisuuskoulutus: tavoitteena on, että koulutuksen käynyt henkilöstö saa lisätietoa siitä, mitä terveydellisiä haittoja suuritehoiset ionisoimattoman säteilyn lähteet saattavat aiheuttaa ja miten näiltä vaikutuksilta vältytään.

Haluatko kuulla aiheesta lisää? Ota yhteyttä!

Pertti Saarinen, Järjestelmäasiantuntija
Vaihde: +358 (0)20 469 7000
etunimi.sukunimi@millog.fi