ICT-asiantuntija Mikko Glans: ”Turvallisuuskriittinen ympäristö houkutteli Millogille”

Mikko Glans päätti vuosia sitten, että hän haluaa luoda uraa turvallisuuden parissa. Siitä asti hän on tietoisesti edistänyt tavoitettaan. Keväällä 2022 paikka aukesi Millogille ICT-asiantuntijaksi.

Tehtävien monipuolisuus ja mahdollisuus vaikuttaa työn- ja toimintatapojen kehittämiseen ovat johtamisjärjestelmien parissa työskentelevän ICT-asiantuntijan Mikko Glansin työn parhaita puolia.

Millogin kunnossa- ja ylläpitotoiminta ulottuu fyysisestä materiaalista myös digitaalisiin ympäristöihin ja järjestelmiin. Tällä hetkellä Millogissa työskentelee muun muassa johtamisjärjestelmä- ja kyberturvapalvelujen, järjestelmäintegraatioiden sekä verkkoratkaisujen asiantuntijoita.

Mikko Glans työskentelee ICT-asiantuntijana yksikössä, joka tuottaa Millogin strategiselle kumppanille Puolustusvoimille järjestelmäintegraatioita ja toteuttaa ja ylläpitää asiakkaan omia digitaalisia testiympäristöjä sekä kunnossapitää asiakkaan kyberjärjestelmiä. Mikon mukaan tehtävä käsittää suureksi osaksi erilaisten järjestelmien tukea ja ylläpitoa. Lisäksi työhön kuuluu oman toimintaympäristön kehittämistä, jolla helpotetaan ja parannetaan tuki- ja ylläpitotoimia.

Mikon tehtävässä ei ole kahta samanlaista työpäivää, sillä työpäivät ja tehtävät elävät asiakkaan tarpeiden mukaan. Monipuolisuus onkin Mikon mukaan yksi hänen työnsä parhaista puolista.

– Perinteisesti ICT-alalla työnkuva on suppeampi ja rajoittuu pelkästään vaikkapa integraatiotyöhön tai johonkin tiettyyn ohjelmaan ja ympäristöön, mutta Millogilla pääsee tekemään laidasta laitaan kaikenlaista. Se on mielestäni hienoa!

Työtään Mikko kuvailee itseohjautuvaksi. Pääosin töitä tehdään oman tiimin kanssa, mutta tehtävässä ollaan myös yhteydessä muihin asiantuntijoihin, järjestelmäpäälliköihin, konsultteihin ja alihankkijoihin.

– Tiimissäni kaikilla on omat vahvuudet, ja jos itse ei tiedä jotain asiaa, voi matalalla kynnyksellä kysyä kollegalta apua. Myös yleinen ilmapiiri toimipaikallani on rento ja avoin. Kanssakäyminen yli osastojen rajojen ei ole kankeaa, vaan käytävillä moikkaillaan kaikkia.

Turvallisuus läsnä arjessa

Milloglaisia yhdistää usein halu työskennellä merkityksellisissä tehtävissä yhteiskunnan turvallisuuden parissa, eikä Mikko ole poikkeus. Nykyisessä tehtävässä Mikko työskentelee turvallisuuskriittisessä ympäristössä, ja se tarkoittaa, että esimerkiksi etätyömahdollisuudet voivat vaihdella projektin tai tehtävän mukaan, sillä osa töistä vaatii läsnäoloa toimistolla tai asiakkaan luona.

– Juuri turvallisuuskriittinen ympäristö houkutteli töihin Millogille. Turvallisuus on läsnä kaikessa arkipäivän tekemisessämme. Päällimmäisenä on käsiteltävien asioiden turvallisuusluokittelut; monista asioista ei voi puhua juurikaan ulospäin. Erilaiset turvallisuuteen liittyvät toimintatavat näkyvät myös esimerkiksi työväineissä ja -ympäristössä.

Merkityksellisen työn lisäksi milloglaisia yhdistää usein halu ja uteliaisuus oppia uutta. Monen tehtävän kohdalla työ sisältää sellaisia asioita, jotka voi oppia vasta kyseistä työtä tekemällä. Erilaiset koulutukset ovat myös Mikolle arkipäivää, sillä järjestelmät ja niiden turvallisuusvaatimukset kehittyvät vauhdilla.

Oma-aloitteisuuteen kannustetaan

Mikko tuli Millogille toukokuussa 2022, kun hän vielä opiskeli tietotekniikan insinööriksi
ammattikorkeakoulussa. Opintojen keskeneräisyys ei ole Mikon mielestä vaikuttanut hänen työhönsä tai asemaansa työpaikalla. Hän kertoo saaneensa hyvin jalansijaa omassa tehtävässään ja osallistuvansa työn ja toimintatapojen kehittämiseen muun tiimin tavoin.

– Itselleni on tärkeää, että työpaikalla tuetaan omien näkemysten esille tuomista ja kuunnellaan kehitysideoita. Mielestäni Millogilla kannustetaan oma-aloitteisuuteen ja ideointiin.

Ennen korkeakouluopintojaan, Mikko kouluttautui elektroniikka ja tietoliikenneasentajaksi ja työskenteli useamman vuoden tietoliikenneverkkojen asennuksissa sekä turvalaitteiden asennusten parissa viranomaisasiakkaille. Aikaisempi kokemus tietoverkosta ja verkkoarkkitehtuurin ymmärtäminen ovat tukeneet häntä nykyisessä tehtävässä onnistumisessa.

– Omassa työssäni osaaminen tietyistä ohjelmista ei ole itsessään niin tärkeää. Kokemukseni mukaan käytössä oleviin ohjelmiin pääsee aika helposti sisään intuitiivisesti, Mikko sanoo.