Millog solmi jälleen yrityskohtaiset työehtosopimukset

Ammattiliittojen kanssa käydyissä työehtosopimusneuvotteluissa saatiin hyvässä hengessä aikaan yrityskohtaiset sopimukset, jotka noudattelevat valtakunnallisen työehtosopimuksen linjaa ja voimassaoloaikaa.

Millog ja eri henkilöstöryhmiä edustavat ammattiliitot kävivät tämänkin TES-kierroksen neuvottelut hyvässä yhteisymmärryksessä. Etäyhteyksin toteutettuihin neuvotteluihin osallistuivat Millogin henkilöstöjohtaja Marja Kurosen ja toimitusjohtaja Sami Pitkäsen lisäksi ammattiliittojen edustajat, Millogin yrityskohtaiset luottamushenkilöt ja HR:n edustajat.

– Yrityskohtaisten sopimustemme sisältöön ei tullut suuria muutoksia. Sopimusten voimassaoloajaksi sovittiin 1+1 vuotta ajalle 1.3.2022–30.11.2023, ja syksyn valtakunnallisten palkkaratkaisuneuvottelujen tulos määrää, toteutuuko toinenkin vuosi, Kuronen kertoo.

Millogilla on pitkä historia yrityskohtaisten työehtosopimusratkaisujen solmimisesta ja yritys jatkaa samalla tiellä myös tulevaisuudessa.

– Tänä vuonna käytäntö näkyy laajentuneen muihinkin yrityksiin. Yrityskohtaiset sopimuksemme mahdollistavat sen, että löydämme juuri Millogin käytännön tilanteisiin sopivat ratkaisut. Omat luottamushenkilömme tuovat arvokasta käytännön näkemystä neuvotteluihin, Kuronen lisää.

Teollisuusliiton sopimusasiantuntija Magnus Salmela on ollut TES-neuvotteluissa mukana jo Millogin perustamisen aikoihin. Hän kertoo, että vanhan teknologiasektorin alalla Millogin yrityskohtainen sopimus on ainoa laatuaan.

– Haastavaa on se, että neuvotteluissa ovat mukana kaikkien kolmen henkilöstöryhmien edustajat. Siitä ei ole kuitenkaan aiheutunut ongelmia, sillä yhteistyömme sujuu todella hyvin. Olemme käyneet läpi vaikeita asioita ja tulemme jatkossakin törmäämään sellaisiin, mutta jatkuvan neuvottelun periaatteella löydämme kyllä ratkaisut, Salmela toteaa.

Myös Ammattiliitto Pro:n sopimusalavastaava Mikko Äikäs kuvaa neuvotteluita sujuviksi, vaikka valtakunnalliset neuvottelut jarruttivatkin yrityskohtaisen sopimuksen muokkausta ja voimaantuloa.

– Millog on erittäin vastuuntuntoinen työnantaja, jonka kanssa on hyvät neuvottelusuhteet ja vaikeistakin asioista olemme pystyneet sopimaan. Välillä olemme joutuneet tulkitsemaan lainsäädäntöä esimerkiksi työaikalain osalta, mutta asiat ovat aina selvinneet, hän kertoo.

Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n teknologiateollisuuden asiantuntija Tage Lindberg iloitsee siitä, että tällä neuvottelukierroksella päästiin tuloksiin huomattavasti nopeammin kuin edellisissä neuvotteluissa.

– Tulos oli aika odotettu, ja se on ok, vaikka kaikki tavoitteet eivät aina täytykään. Millogilla on ammattitaitoisia, kokeneita neuvottelijoita, joten kaikki sujui rauhallisissa tunnelmissa ja tällä kerralla edistyimme ripeästi, Lindberg kommentoi.