Huolto-ohjelman optimointi varmistaa kaluston käytettävyyden ja luotettavuuden

Millogin kehitysjohtaja Pekka Saarinen muistuttaa kirjoituksessa, että vaikka organisaatiolla itsellään olisi paljon osaamista, ulkopuolisen tekemästä tarkastelusta voi silti olla hyötyä.

Millog toteuttaa huolto-ohjelman optimointeja, joilla sekä varmistetaan suunnitellun elinjakson toteutuminen että maksimoidaan käytettävyys ja luotettavuus. Samalla autamme karsimaan turhat kustannukset. Lopputuloksena asiakkaamme saa varmuuden siitä, että hänen yrityksessään laitteet ja järjestelmät toimivat halutulla tavalla.

Yrityksen on välillä syytä tarkistaa, ovatko sen huolto-ohjelmat siinä kunnossa, että ne vastaavat järjestelmän vaatimia tarpeita. Onko käytettävyys oikealla tasolla? Tarvitaanko esimerkiksi varaosia tai henkilöstön koulutuksia? Kun järjestelmät pysyvät toimintakuntoisina suunnitellun elinkaaren ajan ja toimivat toivotulla tavalla, yrityksen toiminta on kustannustehokasta.

Millog on asiantunteva kumppani, kun yritys haluaa tarkastella järjestelmiensä ja laitteidensa nykyistä huolto-ohjelmaa ja selvittää, onko siinä jotakin optimoitavaa. Etsimme ennakoivan ja korjaavan huollon tasapainon sekä suhteutamme ne kaluston käyttöön ja käyttäjien vaatimuksiin. Jos samalla paljastuu jonkinlaisia ongelmia laitteiden käytössä, haemme niihin ratkaisut. Palvelumme on kokonaisvaltainen mutta silti asiakkaille kevyt ja helppo tapa hankkia ulkopuolinen näkemys omasta tilanteesta. Aikaa työ vie vain muutamia päiviä.

Turhat ennakoivan huollon tehtävät pois

Huolto-ohjelman optimointi on suunniteltava tapauskohtaisesti. Joissakin tapauksissa on kriittisen tärkeää, että laite ei koskaan mene vikatilaan ja lopeta toimintaansa. Toisinaan taas laitteen tai sen osan rikkoutuminen on sallittua, eikä välitöntä korjaustarvetta ole.

Lisäksi järjestelmät tarvitsevat elinkaarensa eri vaiheissa erilaista huoltoa. Osa yrityksistä noudattaa valmistajan huolto-ohjelmaa, mikä on toisinaan järkevintä. On kuitenkin mahdollista, että järjestelmää käytetään eri tavalla ja eri käyttöympäristössä kuin valmistaja on ajatellut. Silloin huolto-ohjelma on suunniteltu vastaamaan erilaiseen kuormitukseen kuin se, joka järjestelmään todellisuudessa kohdistuu.

Millog varmistaa, että yrityksen noudattama huolto-ohjelma on linjassa laitteen elinkaaren kanssa. Tavoite on, että turhia huoltoja ei tehdä, jolloin kalusto tai järjestelmä pysyy operatiivisessa tehtävässään. Minimoimme käyttökustannukset, kun rahan menetyksiä ei tule ylimääräisten huoltojen eikä vikaantumisten takia.

Kustannusten noustua on syytä pyytää Millog avuksi

Mistä tunnistaa, milloin Millogiin kannattaa olla yhteydessä? Selviä merkkejä ovat tilanteet, joissa laitteisiin ja järjestelmiin liittyvät kustannukset ovat nousseet merkittävästi tai tyytyväisyys joko laitteiden toimintaan tai kunnossapidon tilanteeseen on heikentynyt. Toisaalta silloinkin on yhteydenoton aika, jos laitteen takuuaika on umpeutunut, eikä huolto-ohjelmaa ole sen jälkeen tarkasteltu.

Vaikka organisaatiolla itsellään olisi paljon osaamista, ulkopuolisen tekemästä tarkastelusta voi silti olla hyötyä. Olemme huomanneet, että joskus käyttäjä sokeutuu muutokselle. Tällöin ulkopuolinen ja riippumaton näkökulma auttaa miettimään, miksi asiat todella ovat kuten ne ovat. Asiakkaidemme asiantuntijoilla on usein jo valmiina hyviä ajatuksia siitä, mitä pitäisi kehittää. Kun tulemme ulkopuolisena sparraamaan heitä, asiat lähtevät liikkeelle.

Millog on luotettava kumppani, jolla on poikkeuksellisen laaja osaaminen. Huollamme niin laivoja kuin panssarivaunujakin. Palvelumme sopivat erinomaisesti esimerkiksi prosessiteollisuuteen, satamille, metsäkoneyrityksille ja muille organisaatioille, joilla on suuria joukkoja koneita, laitteita tai liikennevälineitä. Toimintatapaamme ei kuulu lyhytjänteinen liiketuloksen maksimointi, vaan pyrimme luomaan pitkiä kumppanuuksia. Lisäarvo, jonka voimme tuoda yhteistyökumppanillemme, hyödyttää myös meitä.

Huolto-ohjelmien optimointi alkaa tilannekartoituksella

Millogin palvelu on kustannustehokas tapa tarkastella nykyistä huolto-ohjelmaa ja selvittää, onko siinä jotakin optimoitavaa. Palvelussamme on kolme vaihetta: tilannekartoitus, analyysi ja raportointi.

  1. Ensin kartoitamme huollon lähtötilanteen. Käymme asiakkaan luona ja keräämme ymmärrystä tilanteesta tutustumalla laitteeseen, keräämällä tietoja muun muassa varaosakulutuksesta sekä haastattelemalla yrityksen edustajia. Sen jälkeen laadimme väliraportin, jossa kerromme, onko varsinaiselle huolto-ohjelman optimoinnille eli analyysivaiheelle tarvetta.
  2. Analyysivaiheessa etsimme järjestelmästä laitteet, jotka ovat kriittisiä ja joihin kannattaa keskittyä. Niille teemme vikavaikutusanalyysin, jonka tarkoitus on laatia laaja ja laadukas kuva laitteen nykyisestä huollosta sekä tarkastella sen suhdetta vikaantumisiin ja laitteen elinkaareen.
  3. Lopuksi laadimme raportin ja kerromme, mitä riskejä olemme havainneet ja millaisia toimenpide-ehdotuksia meillä on.

Huolto-ohjelmien optimoinnilla autamme sinua karsimaan turhat kustannukset, varmistamaan elinjakson toteutumisen sekä maksimoimaan käytettävyyden ja luotettavuuden. Ota yhteyttä, niin ryhdytään toimeen!